• Polish
  • English
Innowacje pedagogiczne
Written by Administrator   
poniedziałek, 05 wrzesień 2011
There is no translation available, please select a different language.

 

Innowacje pedagogiczne wdrażane w roku szkolnym 2011/2012 w Zespole Szkół nr 1.

  

TYP SZKOŁY

AUTOR INNOWACJI

TYTUŁ INNOWACJI

RODZAJ

INNOWACJI

OKRES

WDRAŻANIA

technikum

Zofia Czajkowska

Elżbieta Baczyńska

Dorota Krzyżanowska

Andrzej Wojnicki

"Zastosowanie prezentacji

multimedialnych do utrwalania

i rozszerzania wiadomości

z matematyki w klasach

technikum"

organizacyjno

metodyczna

4 lata

technikum

Jolanta Patyk- Wandzel

Urszula Pająk-Czopowska

"Nowoczesne projektowanie

z zastosowaniem komputera -

Program" Archicad"

metodyczna

2 lata

technikum,

zasadnicza szkoła

zawodowa

Jolanta Patyk- Wandzel

Anna Gilewicz

"Integracja środowiska lokalnego podopiecznych

Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej oraz

wychowanków Domu Dziecka

z uczniami kształcącymi się

w klasie o profilu fryzjerskim"

metodyczna

2 lata

zasadnicza szkoła

zawodowa

Urszula Więcek

Joanna Czulak

Joanna Walichowska

Jolanta Piechowiak

Danuta Treffon

"Edukacja prozdrowotna"

metodyczno-organizacyjna

3 lata

technikum

Marzanna Maj

Halina Niedzielska-

Gmyrek

"Uczymy handlowców

skutecznie!"

organizacyjna

2 lata

technikum

Kornelia Stilet

"Zajęcia edukacyjno terapeutyczne

z języka niemieckiego"

metodyczna

3 lata

technikum

Jolanta Kost

Dagmara Prudel -

Kucypera

"Kultura i tradycje w krajach

anglojęzycznych"

programowa

2 lata

technikum

Anna Bogusz

"Choroby człowieka- ich leczenie

i profilaktyka"

metodyczna

2 lata

technikum, zasadnicza szkoła

zawodowa

Risto Kasurinena

"Nordic Walking" Profilaktyka,

Fitness, Sport - sposób na zdrowy

styl życia.

programowa

3 lata

technikum

Krystian Łazęga

"Wykorzystanie stacji

meteorologicznej w Raciborzu -

Studziennej do przeprowadzenia

wybranych lekcji geografii w

technikum"

organizacyjno-metodyczna

1 rok

technikum

Teresa Młynarek

"Kontekst filozoficzny kształtujący

uniwersalne wartości"

programowa

1 rok

technikum

 

Bartosz Kupczyk

"Ekonomia i marketing jako

podstawy skutecznego działania w

zakresie logistyki"

programowa

1 rok