Działania podjętych w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie – Koźlu w ramach projektu:  „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”

Rok szk. 2013/2014

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie - Koźlu  przystąpił  01.08.2013r. do udziału w realizowanym przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu projekcie systemowym  nr POKL.09.02.00-16-001/13 pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu we współpracy z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie 9.2 Projekt realizowany będzie do 31 maja 2015 r.

 

Celem nadrzędnym projektu jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w opolskich szkołach i wyjście naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom opolskiego rynku pracy. Projekt obejmuje     ok. 4500 uczniów z 50 opolskich szkół.

W ramach projektu przewidziano szereg różnorodnych działań prowadzących do założonego celu. Wiele z tych działań przeprowadzono w ZS1 w roku szkolnym 2013/2014. Do najważniejszych efektów osiągniętych w b.r.szk. zaliczyć niewątpliwie należy powstanie pracowni logistyczno-ekonomicznej i doposażenie pracowni technologii gastronomicznej i  kelnerskiej. Koszt tych dwóch pracowni wyniósł  265 084,93 zł w tym wkład własny wyniósł 29 600 zł. Koszt pracowni  logistyczno – ekonomicznej to 105 246,13 zł, a koszt pracowni technologii gastronomicznej i kelnerskiej to 159 838,80 zł. W ramach tych środków przeprowadzono remonty pomieszczeń przeznaczonych na te pracownie oraz zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne.

Do pozostałych działań realizowanych w ramach niniejszego projektu zaliczyć należy:

 • Doposażenie pracowni fizyczno – chemicznej
 • Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów wg pomysłu nauczyciela. Zajęcia odbywały się w czterech grupach. Wymiar tych zajęć obejmował 30 godzin lekcyjnych dla każdej grupy. W zajęciach uczestniczyło 56 uczniów. Prowadzone były przez 4-ech nauczycieli.
 • Tematyka zajęć:     -Wykorzystanie elementów marketingu w prowadzeniu działalności gospodarczej   –   Florystyka okolicznościowa   –  Czy i jaki wpływ ma żywienie na nasze życie i zdrowie?    -    Konwersacje i ćwiczenia z języka niemieckiego zawodowego
 • Opracowano materiały dydaktyczne (scenariusze zajęć i karty pracy) wykorzystujące nowoczesne pracownie w procesie kształcenia zawodowego (pracownia technologii gastronomicznej i kelnerska oraz pracownia logistyczno – ekonomiczna) Opracowania te wykonało 2-óch nauczycieli – opiekunów nowych pracowni
 • Zrealizowano praktyki zawodowe dla 8 uczniów klasy 3 lT (technik logistyk)  w renomowanych zakładach pracy na terenie województwa opolskiego oraz dla 2 – óch uczniów w zakładzieDB SCHENKER w Regensburguna terenie Niemiec. Dla grupy uczniów realizujących praktyki w kraju powołano w szkole opiekuna praktyk – wychowawcę klasy
 • W okresie wakacyjnym (25 lipca do 24 sierpnia 2014 r.)  1 uczeń klasy  2 cT, kształcący się    w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odbył zagraniczną praktykę zawodową w hotelach w Dramalj   w Chorwacji.
 • Powołano w szkole Szkolny ośrodek Kariery SZOK i grupę „design-thinking” działające pod opieką p. A.Koszmider.  W zajęciach obejmujących działąnia tych grup brało udział  16 uczniów. Zajęcia powyższe obejmowały udział w seminarium w RCRE w Opolu na temat „Planowanie kariery zawodowej”, utworzenie wirtualnych firm i działania w nich w okresie od października 2013 – do czerwca 2014 r., warsztaty szkolne związane z funkcjonowaniem SZOK, prowadzone przez p. Elżbietę Gabis z RCRE, spotkania uczniów z lokalnym biznesem, warsztaty dotyczące współpracy z firmą Animex w Opolu, zajęcia dodatkowe związane z wykorzystaniem platformy edukacyjnej, zgłoszenie wirtualnej firmy do konkursu :Mam wizję, mam plan”

Koszt wynajmu sal szkolnych na zajęcia dla grup SZOK i desing-thinking, został wyceniony     i potraktowany jako wkład własny, który wyniósł 28 494 zł

 • Zespół muzyczny „Budowlanka” nagrał płytę z wykonywanymi przez siebie utworami muzycznymi nagrał płytę w profesjonalnym studio nagrań w RCRE w Opolu. Grupa ta wystąpiła również w promocyjnej  imprezie plenerowej w Opolu. Grupa ta liczyła  12 uczniów.
 •  W ramach projektu 10 uczniów klas 3 aT i 4 aT (technik budownictwa)pod opieką nauczyciela wyjechało na targi branżowe budownictwa i architektury „BUDMA”  w Poznaniu
 • W ramach projektu 5 uczniów z klasy 3 aT(technik budownictwa) ukończyło kurs pn. „Znajomość rysunku technicznego „AUTOCAD”
 • Kolejnych 5 uczniów z klasy 3 aT(technik budownictwa) ukończyło kurs operatora koparki.

Reasumując w realizacji projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”  w roku szk. 2013/2014 w ZS1 wzięło udział 105 uczniów. Zaangażowanych było 8 nauczycieli. Szkoła zyskała 2 nowo wyposażone pracownie kształcenia zawodowego: technologii gastronomicznej i kelnerską oraz logistyczno-ekonomiczną Doposażono pracownię a fizyczno – chemiczną. Uczniowie mieli szansę podniesienia swoich umiejętności i poszerzenia swojej wiedzy zawodowej. Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach i korzystali z przedstawionych ofert.

 

 

Kontakt z nami:

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich
ul. Skarbowa 2
47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel. (77) 4825950
fax. (77) 4825950

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Media społecznościowe:

 

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich