Doradztwo zawodowe

 • Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Technikum nr 1 (2017r.) – POBIERZ
 • Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Technikum nr 1 (2020/2021) – POBIERZ
 • Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Branżowej Szkole I Stopnia (2017r.) – POBIERZ
 • Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Branżowej Szkole I Stopnia (2020/2021) – POBIERZ
Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela planującego i realizującego zadania w zakresie doradztwa zawodowego.
 
Do zadań nauczyciela należy:
 
1)  systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów związane z realizacją doradztwa zawodowego;
2)  prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;
3)  opracowanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami – wychowawcami, pedagogiem programu realizacji doradztwa zawodowego oraz koordynowanie jego realizacji;
4)  wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, pedagoga w zakresie realizacji działań określonych w programie realizacji doradztwa zawodowego;
5)  koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
6) realizowanie działań wynikających z programu realizacji doradztwa zawodowego.
 
W Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich zadania doradcy zawodowego prowadzi zespółds. doradztwa zawodowego, w skład którego wchodzą:
 
 • mgr Krystyna Tyka- pedagog szkolny, nauczyciel przedsiębiorczości, doradca zawodowy;
 • mgr inż. Marcin Zaczek- nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych, specjalista ds. BHP, specjalista ds. SZJ, doradca zawodowy;
Zapraszamy na porady indywidualne.
 
Profil doradztwa na facebooku:
  
Strona została stworzona żeby wspierać uczniów i absolwentów ZS nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu w dokonywaniu decyzji zawodowych.
 
Na stronie znajdziecie ciekawe informacje dotyczące:
 
 • kierunków kształcenia,
 • kursów,
 • szkoleń,
 • szukania pracy,
 • poznawania siebie,
 • rozwoju osobistego i kariery zawodowej.
Chcesz dowiedzieć się więcej o zawodzie, którego się uczysz?
“Mapa Karier” jest idealnym narzędziem do zbadania czego można oczekiwać w pracy na wybranym stanowisku pracy.
 

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich zaprasza na następujące kierunki kształcenia:

 • Technik budownictwa;
 • Technik ekonomista;
 • Technik logistyk;
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych;
 • Technik rachunkowości;
 • Technik usług fryzjerskich;
 • Branżowa szkoła I stopnia – kucharz;
 • Branżowa szkoła I stopnia  – fryzjer;
 • Branżowa szkoła I stopnia – sprzedawca;
 • Branżowa szkoła I stopnia – mechanik pojazdów samochodowych;
 • Branżowa szkoła I stopnia – klasa wielozawodowa.

Szczegółowe informacje dotyczące kierunków kształcenia można znaleźć na stronie internetowej szkoły https://zs1.edu.pl/ w zakładce: Oferta kształcenia.

Przy wyborze kierunku kształcenia zachęcamy do skorzystania z “Mapy Karier”:  https://mapakarier.org/paths, na której znajdą Państwo szczegółowe opisy zawodów wraz z prognozami zatrudnienia.

Filmy promujące szkołę:

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast