Kierownik Kształcenia Praktycznego:

mgr Ewelina Kowaś, e-mail: e.kowas@zs1.edu.pl

  • Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym 2020/2021 – POBIERZ
  • Dziennik praktyk  – POBIERZ
Programy nauczania:
  • Umowa zawarta w celu przygotowania zawodowego  – POBIERZ
  • Wymogi dla instruktora praktycznej nauki zawodu – POBIERZ
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast