Technik ekonomista

 Gimnazjalisto! Nie zastanawiaj się! Wybierz zawód - technik ekonomista! 

 

Zawód,  który daje szerokie możliwości zatrudnienia, ale również awansu i rozwoju.

Ekonomista to specjalista w szeroko pojętej dziedzinie ekonomii, handlu i finansów.  

Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. 

Zawód ekonomisty jest dobrą inwestycja w przyszłość, jest zawodem otwartym, uniwersalnym, o szerokich możliwościach zatrudnienia.

Każda firma potrzebuje EKONOMISTY!

Zapewniamy wysoką jakość kształcenia. Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół nr1 im. Powstańców Śląskich jest 18 najlepszym technikum w Polsce sklasyfikowanym w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016. 

Kierunki takie jak ekonomia i handel wpisały się na stałe do oferty naszej szkoły.


OD WIELU LAT UTRZYMUJEMY 100% ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH
KWALIFIKACJE W ZAWODZIE!


Otrzymaliśmy certyfikat „Zadowolony Konsument”- wystawiony na podstawie opinii uczniów i ich rodziców potwierdzający wysoką jakość świadczonych usług edukacyjnych.

 • Współpracujemy z Uniwersytetem Opolskim, Wyższą Szkołą Bankową oraz Politechniką Opolską.
 • Korzystamy z nowoczesnych pracowni komputerowych wyposażonych  w specjalistyczne oprogramowanie.
 • Aktywnie uczestniczymy i odnosimy sukcesy w „Olimpiadzie Przedsiębiorczości”, Konkursie „Laptop na Bank” oraz Konkursie „Potyczki księgowe”.
 • Bierzemy udział w licznych projektach edukacyjnych. Uczestniczymy w inicjatywach edukacyjnych współpracując z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Fundacją Kronenberga oraz wieloma instytucjami lokalnymi.

  

Nauka w technikum trwa 4 lata.
Kształcenie w zawodzie technik ekonomista odbywa się w ramach 2 kwalifikacji:

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

 1. Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków.
 2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych.
 3. Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań.

A.36. Prowadzenie rachunkowości

 1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
 2. Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji.
 3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej.

Po ukończeniu nauki w obrębie każdej kwalifikacji będą odbywać się egzaminy zawodowe. Uczeń przystąpi do dwóch egzaminów: pod koniec drugiej i czwartej klasy. Po ich zdaniu otrzyma certyfikat dla każdej kwalifikacji. Po zdobyciu wykształcenia średniego absolwent otrzyma dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie technik ekonomista. Będzie mógł również uzupełniać swoje wykształcenie o kolejne kwalifikacje w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji i A.36. Prowadzenie rachunkowości może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

Technik ekonomista + Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych =  Technik rachunkowości  
                =
Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
              +
Prowadzenie rachunkowości

Technik ekonomista to zawód wszechstronny, dający szerokie możliwości podczas poszukiwania pracy. Uczniowie zdobywają wiedzę, niezbędną do sporządzania dokumentacji finansowej firm produkcyjnych, handlowych i usługowych, potrafią sporządzać dokumenty  i dowody księgowe w programach finansowo księgowych firm.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji A.35 – planowanie i prowadzenie działalności w organizacji i A.36 – prowadzenie rachunkowości, może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.65 – rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

   
Technik ekonomista znajduje zatrudnienie w bankach i instytucjach finansowych, firmach ubezpieczeniowych, biurach rachunkowych, instytucjach samorządowych, oraz w każdej firmie, która poszukuje wykwalifikowanych pracowników do prowadzenia biura. Posiadane kwalifikacje pozwalają w łatwy sposób otworzyć i prowadzić własną działalność gospodarczą oraz podjąć kształcenie na studiach wyższych.

 • Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej
 • Analiza ekonomiczna i sprawozdawczość
 • Język obcy w branży ekonomicznej
 • Rachunkowość finansowa
 • Działalność przedsiębiorstwa
 • Kadry i płace
 • Biuro rachunkowe
 • Praktyka zawodowa

Kontakt z nami:

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich
ul. Skarbowa 2
47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel. (77) 4825950
fax. (77) 4825950

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt do IODO:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Media społecznościowe:

 

 

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich