Technik handlowiec

Jak pokazują badania technik handlowiec jest obecnie jednym z zawodów pożądanym na rynku pracy. Jeśli chcesz zdobyć ten atrakcyjny zwód zapraszamy do naszej szkoły. Zdobędziesz zawód, który daje szanse na znalezieni atrakcyjnej pracy w naszym rejonie.

Nauczysz się:

 • Organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
 • Wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
 • Prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;
 • Organizowania i prowadzenia działalności handlowej;
 • Zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Przez dziesiątki lat wyuczony zawód dawał ludziom utrzymanie często przez całe życie, aż do emerytury. Dziś trzeba być przygotowanym na to, że kariera rozwijać się będzie dynamicznie, a my pracować będziemy nie tylko w wielu miejscach, ale i w kilku zawodach. Rynek pracy jest dynamiczny, a prognozy zmian nie zawsze się sprawdzają. Dlatego najlepiej postawić na wykształcenie kompetencji.

To, że zdobędziemy jakiś zawód, nie oznacza, że będziemy w nim pracować przez całe życie. Przedsiębiorstwa muszą być elastyczne i dostosować swoje usługi i produkty do zmieniających się potrzeb rynkowych i technologii. Dlatego tym, czego dziś pracodawcy oczekują od absolwentów, oprócz kwalifikacji danym zawodzie, są tzw. kompetencje kluczowe. To umiejętności osobiste, które gwarantują, że pracownik łatwo dostosuje się do zmian w firmie i jej otoczeniu, a także, że wykaże samodzielność i inicjatywę.

Takie kompetencje kluczowe to m.in.:

 • dobra organizacja pracy,
 • opanowanie techniki i narzędzi w pracy,
 • przyjmowanie odpowiedzialności za wyniki,
 • współpraca i porozumienie w grupie,
 • argumentowanie i obrona własnego zdania,
 • porozumienie się w językach obcych,
 • elastyczne reagowanie na zmiany,
 • dostrzeganie należności przyczynowo - skutkowych, 
 • gotowość do poszukiwania rozwiązań,
 • wykorzystanie informacji z różnych źródeł,
 • uczenie się, doskonalenie, dbanie o własny rozwój.

Umiejętności te są ponadczasowe, pozarynkowe, nie zależą od rodzaju branży czy wielkości firmy. Ich posiadanie jest cenne w każdym zawodzie i na każdym stanowisk. Gwarantuje rozwój i awans, oczywiście jeśli towarzyszą im umiejętności zawodowe. Po wprowadzeniu zmian od 1 września 2012 kształcenie ogólne w technikum jest realizowane w takim samym zakresie jak w liceum ogólnokształcącym. Oznacza to, że oprócz języka polskiego, matematyki i języków obcych realizowane będą takie przedmioty, jak: wiedza o kulturze, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka czy edukacja dla bezpieczeństwa. Przedmioty ogólnokształcące będą realizowane w zakresie podstawowym oraz w zakresie rozszerzonym. Będziesz musiał wybrać dwa przedmioty rozszerzone w technikum kształtującym w zawodzie technik handlowiec. Będą one powiązane z Twoim przyszłym zwodem. To te przedmioty po zakończeniu szkoły będziesz mógł zdawać na maturze w zakresie rozszerzonym.

Praktyki zawodowe będziesz odbywać organizowane przede wszystkim u pracodawcy.

W trakcie nauki będziesz doskonalić nie tylko kompetencje ogólne, ale również zawodowe, które podzielone są na przedmioty w kształceniu teoretycznym:

 • towar jako przedmiot handlu
 • organizacja i techniki sprzedaży
 • obsługa klientów
 • marketing w działalności handlowej
 • przedsiębiorca w handlu
 • język obcy w działalności handlowej oraz przedmioty w kształceniu praktycznym:
  • sprzedaż towarów
  • symulacyjna firma handlowa

Jako uczeń technikum nauczysz się m.in.:

 • jak praktycznie wykonywać zwód,
 • jak przygotować się do podejmowania działalności gospodarczej,
 • jak napisać dobry biznesplan,
 • jak wykorzystywać język obcy pracy zawodowej,
 • jak organizować swoją pracę oraz pracę w podległym zespole.

W trakcie nauki w technikum, będziesz zdawać egzaminy zawodowe. Jeden, dwa lub trzy- zależności od liczby kwalifikacji. Pierwszy egzamin może zostać przeprowadzony np. pod koniec drugiej klasy, zaś ostatni w lutym-marcu w czwartej klasie. Po każdym zdanym egzaminie otrzymasz świadectwo kwalifikacyjne. Gdy zdasz wszystkie egzaminy i ukończysz technikum, otrzymasz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Posiadane przez Ciebie świadectwa kwalifikacyjne i dyplom powiedzą pracodawcy co umiesz. Będą Twoją furtką do zatrudnienia.Po ukończeniu technikum, jeśli potwierdzisz wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, otrzymasz dyplom technika. Będziesz mógł także przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych. Będziesz mógł również uzupełniać swoje wykształcenie o kolejne kwalifikacje w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Nauka w technikum będzie trwała cztery lata, zawód podzielono na kwalifikacje:

A.18 Prowadzenie sprzedaży

A.22 Prowadzenie działalności handlowej

Technik handlowiec + A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej = Technik księgarstwa.

Technik handlowiec to zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy, w sytuacji kiedy każdy sprzedający pragnie jak najlepiej usatysfakcjonować swojego klienta. Nasi uczniowie uczą się badać potrzeby rynku, fachowo przygotowywać dokumentację handlową z wykorzystaniem programów finansowo – księgowych, dokonywać kalkulacji i stosować aktywne techniki sprzedaży.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu kwalifikacji A.18 – prowadzenie sprzedaży i A.22 – prowadzenie działalności handlowej, może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.21 – prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

Technik handlowiec ma szerokie możliwości zatrudnienia jako przedstawiciel handlowy, merchandiser, sprzedawca w hurtowniach, magazynach, hipermarketach, sklepach specjalistycznych. Uzyskane kwalifikacje pozwalają na otworzenie własnej działalności gospodarczej oraz podjęcie kształcenia na studiach wyższych.

Kontakt z nami:

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich
ul. Skarbowa 2
47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel. (77) 4825950
fax. (77) 4825950

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt do IODO:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Media społecznościowe:

 

 

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich