Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Obecnie prężnie rozwijająca się branża gastronomiczna poszukuje osób posiadających umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Wiedzę z tym związaną można uzyskać kształcąc się w kierunku technika żywienia i usług gastronomicznych.

Ucząc się w technikum 4-letnim w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zdobędziesz wiedzę z zakresu:

 • Oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania.
 • Sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia.
 • Ekspedycji potraw i napojów.
 • Planowania i oceny żywienia.
 • Organizowania produkcji gastronomicznej.
 • Planowania i realizacji usług gastronomicznych.
 • Prawidłowej obsługi konsumenta.

Zdobędziesz również umiejętność aktywnego zachowania się na rynku oraz m.in. prowadzenia własnej działalności gospodarczej i sporządzania biznes planu. Jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych, m.in.:

 • restauracjach;
 • barach; 
 • kawiarniach; 
 • stołówkach; 
 • domach opieki;
 • hotelach;
 • pensjonatach; 
 • domach wczasowych; 
 • na promach i statkach.

Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą!

 • fachowo i kompleksowo obsługiwać i organizować bale, wesela;
 • organizować żywienie zbiorowe w bufetach, stołówkach, barach, itp.;
 • projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych.

Dziś pracodawcy oczekują od absolwentów, oprócz kwalifikacji w danym zawodzie tzw. Kompetencji kluczowych, czyli umiejętności osobistych, które gwarantują, że pracownik łatwo dostosuje się do zmian w zakładzie i jego otoczeniu, a także wykaże samodzielność i inicjatywę. Takie kompetencje kluczowe to m. in.:

 • Przestrzeganie zasad kultury i etyki.
 • Kreatywność i konsekwentność w realizacji zadań.
 • Przewidywanie skutków podejmowanych działań.
 • Otwartość na zmiany.
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem.
 • Aktualizacja wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych.
 • Przestrzeganie tajemnicy zawodowej.
 • Umiejętność ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane działania.
 • Umiejętność negocjowania warunków porozumień.
 • Umiejętność współpracy w zespole.

W trakcie nauki będziesz doskonalić nie tylko kompetencje ogólne, ale również zawodowe, które podzielone są na przedmiotowe kształcenie teoretyczne:

 • organizowanie produkcji gastronomicznej;
 • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem;
 • prowadzenie działalności gospodarczej;
 • język obcy w gastronomii;
 • zasady żywienia;
 • obsługa konsumenta;
 • wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii.

Oraz przedmioty w kształceniu praktycznym:

 • gastronomia w praktyce;
 • planowanie i ocena żywienia;
 • obsługa konsumenta.

Oprócz nauki w szkole umiejętności będą doskonalone na praktykach zawodowych, które odbywać się będą na promach oraz w renomowanych zakładach hotelarskich.

Nauka w technikum trwa 4 lata. Uczeń w trakcie nauki będzie zdawał egzaminy zewnętrzne pozwalające na uzyskanie dwóch kwalifikacji:

T.6. Sporządzanie potraw i napojów

 • Przechowywanie żywności.
 • Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów.

T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 • Planowanie i ocena żywienia.
 • Organizowanie produkcji gastronomicznej.
 • Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych.

Pozytywny wynik egzaminu zewnętrznego z obu kwalifikacji jest warunkiem koniecznym do uzyskania tytułu technika żywienia i usług gastronomicznych.

 Jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych, m.in.:

 • restauracjach;
 • barach; 
 • kawiarniach; 
 • stołówkach; 
 • domach opieki;
 • hotelach;
 • pensjonatach; 
 • domach wczasowych; 
 • na promach i statkach.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt z nami:

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich
ul. Skarbowa 2
47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel. (77) 4825950
fax. (77) 4825950

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt do IODO:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Media społecznościowe:

 

 

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich