Technik logistyk

 

Technik logistyk jest to zawód z przyszłością cieszący się coraz większą popularnością, dający duże perspektywy oraz możliwości na rynku pracy, a zwłaszcza, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, ze względu na konieczność łączenia ze sobą różnych zawodów, sztuką negocjacji w logistyce, z marketingiem, zarządzaniem, działalnością logistyką, przewozami międzynarodowymi itp. Zawód ten jest obecnie jedynym z najbardziej poszukiwanych i najlepiej opłacalnych na rynku europejskim.  Nauczymy Cię między innymi, jak zorganizować magazynowanie, transport i dystrybucję gotowych produktów. Nasi specjaliści pokażą Ci, jak konfigurować wszystkie zasoby (między innymi; ludzi, magazyny, materiały) i narzędzia (między innymi; specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, transport) w taki sposób, by osiągnąć jak najlepsze efekty finansowe w zakresie działań związanych z produktem.

 W wyniku kształcenia uczeń będzie potrafił:

 • określić zadania logistyczne;
 • stosować zasady logistyki w gospodarce;
 • planować, organizować, realizować i kontrolować wykonanie zadań logistycznych środkami transportu lądowego, lotniczego i wodnego;
 • posługiwać się aktami prawnymi i normami dotyczącymi transportu kolejowego, lotniczego, drogowego, morskiego, śródlądowego z uwzględnieniem przewozu materiałów niebezpiecznych i zwierząt;
 • planować i organizować prace magazynu;
 • planować i organizować zaopatrzenie materiałowe w procesach produkcji i dystrybucji towarów;
 • planować i zarządzać wykorzystaniem zapasów magazynowych;
 • organizować załadunek i wyładunek towarów;
 • obsługiwać regały magazynowe wysokiego składowania;
 • dobierać środki transportu wewnątrzzakładowego;
 • obliczać koszty usług logistycznych;
 • analizować koszty eksploatacji infrastruktury technicznej usług miejskich;
 • organizować i realizować usługi recyklingowe,
 • organizować przewozy osób w komunikacji publicznej,
 • kontrolować przebieg ładunku;
 • kalkulować ceny na usługi logistyczne,
 • analizować zmienność popytu i cyklu życia produktu,
 • zarządzać łańcuchem dostaw towarów,
 • określać termin i wielkość zamówienia,
 • wyodrębniać i monitorować koszty logistyki,
 • organizować transport zgodnie z zasadami przepływu materiałów,
 • wyznaczać zapas cykliczny i zapas bezpieczeństwa,
 • opracowywać rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, międzymiastowej i regionalnej,
 • stosować przepisy kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy,
 • korzystać ze specjalistycznego oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych,
 • stosować metody i narzędzia statystyczne przy sporządzaniu analiz procesów logistycznych,
 • posługiwać się dwoma językami obcymi w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych,
 • przestrzegać zasad bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz przepisów ochrony środowiska i ergonomii.

Dowie się, jak przygotowywać dokumentację logistyczną, jak określać taryfy przewozowe i spedycyjne oraz jak przygotować niezbędne dokumenty związane z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym towarów i osób. Nauczymy gospodarowania opakowaniami i organizowania recyclingu odpadów. Zaopatrzymy także w rzetelną wiedzę i umiejętności z zakresu marketingu i zintegrowanych systemów informatycznych w logistyce. Praca czeka na Ciebie w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, dystrybucyjnych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego. Mając naprawdę dobre przygotowanie do zawodu, to Ty będziesz wybierał!

Kwalifikacje zawodowe:

AU.22 Obsługa magazynów.

AU.32 Organizacja transportu.

Przykładowe stanowiska pracy

 • logistyk
 • spedytor
 • ekspedytor

 specjalista ds.

 • zaopatrzenia,
 • sprzedaży i prognozowania popytu,
 • planowania zakupów,
 • handlu elektronicznego (e-commerce),
 • logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,
 • systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję,
 • gospodarki odpadami,
 • planowania produkcji i zapasów,
 • gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań,
 • transportu wewnętrznego.
 • konstruowania rozkładów jazdy.
 • Technik logistyk z zamiłowaniem do munduru świetnie sprawdza się w jednostkach (wydziałach) logistycznych
  służb mundurowych i kryzysowych.

"W krajach Unii Europejskiej przedsiębiorstwa stosują zasady logistyki od wielu lat, w Polsce stosuje je tylko około 2 procent firm" - czytamy na stronach internetowych poznańskiego Centrum Edukacji Logistycznej Instytutu Logistyki i Magazynowania.

Coraz więcej firm, a także jednostek samorządu terytorialnego, dostrzega konieczność podjęcia stosownych działań logistycznych w zakresie swojej działalności, by móc efektywnie funkcjonować, a wręcz utrzymać się na rynku. Przedsiębiorstwa, w chwili obecnej, aby osiągnąć sukces, muszą poszukiwać oszczędności nie tylko w obszarze produkcji, świadczonych usług czy zmniejszania zatrudnienia i wynagrodzeń, ale przede wszystkim poszukiwać usprawnień swoich procesów logistycznych.
Logistyka jest jedną z najszybciej rozwijających się sfer działalności gospodarczej w naszym kraju, Europie, jak i na świecie. Na podstawie obserwacji rynku, większość nowo powstających miejsc pracy związana jest właśnie z tą sferą. Powstają nowe sieci handlowe, przedsiębiorstwa przemysłowe, dystrybucyjne i transportowo-spedycyjne. Wiąże się to z zapotrzebowaniem na ludzi dysponujących rzetelnym przygotowaniem do wykonywania pracy.

Według ankiety, jaką „Newsweek” przeprowadził wśród kilkudziesięciu polskich pracodawców z różnych branż w 2010 roku, w gronie najbardziej poszukiwanych zawodów logistyk plasuje się w czołówce, a w ciągu dziesięciu lat awansuje na pozycję lidera.
Region radomski ma szansę na rozwój gospodarczy poprzez nowe możliwości jakie daje centralne położenie w Polsce oraz budowana nowa infrastruktura drogowa i w niedalekiej przyszłości kolejowa, a także lotnisko na Sadkowie. Już obecnie działają tutaj liczne przedsiębiorstwa z branży TSL a także powstają nowoczesne parki logistyczne.

Technik logistyk to kierunek wychodzący naprzeciw nowej sytuacji gospodarki rynkowej – systematycznie wzrasta zapotrzebowanie na absolwentów, którzy posiadają znajomość logistyki, czyli potrafią podnosić konkurencyjność i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw, które coraz częściej poszukują pracowników nie będących wyłącznie specjalistami w jednej danej dziedzinie, ale znających wszystkie zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i będących dobrymi organizatorami.
Zawód logistyka jest obecnie profesją bardzo cenioną, a jego znaczenie w zarządzaniu firmą zdecydowanie rośnie. Firmy chcą skutecznie walczyć z konkurencją oraz podnosić poziom obsługi klienta i coraz bardziej doceniają znaczenie wiedzy logistycznej w swoim codziennym funkcjonowaniu.

  

 

Kontakt z nami:

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich
ul. Skarbowa 2
47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel. (77) 4825950
fax. (77) 4825950

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt do IODO:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Media społecznościowe:

 

 

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich