Sprzedawca (BS1)

Myślenie przyszłościowe - to trafne wybory.

Wybierz zawód sprzedawca i kształć się  w ZS nr 1!

Kim jest sprzedawca?

Sprzedawca to osoba sprzedająca produkty oferowane w punktach sprzedaży drobnodetalicznej, detalicznej oraz hurtowej. Obsługuje nabywców w handlu bezpośrednim metodą tradycyjną lub pośrednio metodą samoobsługową.

Sprzedawca może być zatrudniony w różnych firmach handlowych na stanowiskach sprzedawcy lub magazyniera. Miejscem pracy sprzedawcy będzie zatem punkt sprzedaży detalicznej  a także wszystkie te miejsca, w których dokonuje się sprzedaży akwizycyjnej a w szczególności: hurtownie, punkty sprzedaży detalicznej, instytucje. Może również pełnić funkcję kierownika punktu sprzedaży oraz samodzielnie prowadzić własny sklep lub hurtownię.

W tym zawodzie można wyróżnić stanowiska pracy związane bezpośrednio z obsługą klienta w punkcie sprzedaży, np. konsultant – sprzedawca, sprzedawca – kasjer przy stanowisku kasowym lub w terenie – akwizytor (np. hurtowni).

Sprzedawcy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych sprzedawców, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firmy handlowej.

Jako absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca będziesz przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

 1. Organizowania i planowania działalności punktu sprzedaży;
 2. Organizowania własnego stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 3. Zapewniania i przestrzeganie warunków sanitarnych sprzedaży;
 4. Korzystanie z wyposażenia i urządzeń magazynowych, sklepowych, biurowych zgodnie z przepisami bhp;
 5. Pozyskiwania klientów w ramach sprzedaży drobnodetalicznej , detalicznej i hurtowej;
 6. Przyjmowania dostaw towarów w punkcie sprzedaży;
 7. Przygotowywania produktów do sprzedaży oraz ich wyeksponowania;
 8. Obsługiwania nabywcy sprzedawanych towarów w handlu detalicznym i hurtowym;
 9. Zawierania transakcji sprzedaży oraz przyjmowania i wypełniania dokumentów z nią związanych;
 10. Rozliczania i zabezpieczania utargu oraz punktu sprzedaży detalicznej lub hurtowej przed włamaniem i kradzieżą;
 11. Przyjmowania i rozpatrywania reklamacji zakupionych towarów;
 12. Podejmowania współpracy z zespołem pracowników oraz przełożonymi;
 13. Współpracy w przygotowaniu oferty sprzedaży (oferty towarowe, cenniki, katalogi itp.);
 14. Dbania o wizerunek punktu sprzedaży oraz jakość obsługi klient;
 15. Sprawdzania towarów przeznaczonych do sprzedaży pod względem jakościowym i ilościowym;
 16. Przeprowadzania kontroli wewnętrznej (inwentaryzacja, remanent) punktu sprzedaży lub uczestniczenia w niej.

W trakcie nauki będziesz doskonalił nie tylko kompetencje ogólne ale i zawodowe, które dzielą się na przedmiotowe kształcenie teoretyczne:

 • towar jako przedmiot handlu;
 • organizacja i techniki sprzedaży;
 • obsługa klientów;
 • przedsiębiorca w handlu;
 • język obcy w działalności handlowej oraz przedmioty w kształceniu praktycznym;
 • sprzedaż towarów.

  Wymagania psychofizyczne do wykonywania zawodu:

 • uczciwość, spostrzegawczość, obowiązkowość,
 • komunikatywność, zrównoważenie emocjonalne,
 • kultura osobista,
 • poczucie estetyki
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra sprawność ruchowa i wytrzymałość fizyczna.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca po potwierdzeniu kwalifikacji A.18 – prowadzenie sprzedaży, może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.22 – prowadzenie działalności handlowej lub w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.21 – prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Sprzedawca może podejmować pracę w punktach:

 • handlu detalicznego,
 • handlu hurtowego,
 • sprzedaży akwizycyjnej,
 • sprzedaży usług,
 • samodzielnie prowadzić małą firmę

Nauka w zawodzie sprzedawca jest realizowana w Zasadniczej Szkole Zawodowej i trwa 3 lata. Kształcenie w zawodzie sprzedawca odbywa się w ramach jednej kwalifikacji:

A.18. Prowadzenie sprzedaży

 1. Organizowanie sprzedaży.
 2. Sprzedaż towarów.

Po ukończeniu nauki w klasie trzeciej będziesz zdawał egzamin zawodowy, potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Po pomyślnym zdaniu egzaminu otrzymasz świadectwo kwalifikacyjne, a po ukończeniu szkoły – dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sprzedawca.

Jako absolwent ZSZ, jeśli będziesz chciał uzyskać tytuł technika, będziesz mógł uzupełnić  wykształcenie o brakujące kwalifikacje zawodowe i zdać egzamin zawodowy oraz uzyskać wykształcenie średnie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, rozpoczynając naukę od razu od klasy drugiej.

Po ukończeniu ZSZ w zawodzie sprzedawca i zdaniu egzaminu z kwalifikacji Prowadzenie sprzedaży możesz wybrać jedną z dwóch ścieżek kształcenia:

WYBIERZ ZAWÓD SPRZEDAWCA W ZESPOLE SZKÓŁ nr 1!

 • wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska pomoże Ci w zdobywaniu wielu praktycznych umiejętności,
 •  szkoła osiąga bardzo wysokie wyniki zdawalności egzaminów potwierdzających
 •  kwalifikacje w zawodzie sprzedawca,
 • będziesz mógł doskonalić kompetencje zawodowe ucząc się interesujących przedmiotów  zawodowych tj. towar jako przedmiot handlu, organizacja i techniki sprzedaży, obsługa klientów i przedsiębiorca w handlu,
 • poszerzysz swoje umiejętności o język obcy w działalności handlowej,
 • szkoła współpracuje z wieloma pracodawcami z branży, u których będziesz odbywał kształcenie praktyczne,  
 • po zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz świadectwo kwalifikacyjne i uprawnienia do wykonywania zawodu sprzedawca,
 • możesz uczestniczyć w dodatkowych kursach i szkoleniach, otrzymując certyfikaty potwierdzające zdobyte przez Ciebie nowe umiejętności - w ten sposób stajesz się bardziej atrakcyjny dla przyszłego pracodawcy,
 • zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych salach lekcyjnych, spełniających wymogi kształcenia w zawodzie,
 • możesz brać udział w wielu zajęciach pozalekcyjnych,
 • w szkole panuje przyjazna uczniowi atmosfera, a życzliwi nauczyciele zawsze służą pomocą i radą.

Handel należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Rozwój handlu, a tym samym powstawanie nowych jednostek handlowych, jest bardzo widoczny także w naszym lokalnym otoczeniu.

Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o portal pracuj.pl wykazała, że obszarem, w którym stosunkowo najłatwiej znaleźć pracę jest obszar szeroko rozumianej sprzedaży. Najwięcej ofert pracy w branży "sprzedaż" skierowanych było do: sprzedawców, handlowców, przedstawicieli handlowych, doradców czy też konsultantów.

Kontakt z nami:

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich
ul. Skarbowa 2
47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel. (77) 4825950
fax. (77) 4825950

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt do IODO:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Media społecznościowe:

 

 

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich