Barometr zawodów – nowe prognozy zapotrzebowania na pracowników 2023

Barometr zawodów – nowe prognozy zapotrzebowania na pracowników 2023

Barometr zawodów to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Zawody deficytowe to takie, w których liczba wolnych miejsc pracy jest większa niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej pracodawcom znaleźć kandydatów do pracy)

Zawody zrównoważone to te, w których liczba wolnych miejsc pracy jest zbliżona do liczby osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców

Zawody nadwyżkowe, w których liczba wolnych miejsc jest mniejsza niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej osobom poszukującym pracy znaleźć zatrudnienie)

Barometr pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce oraz na poziomie województw i kraju.

Wyniki badania wykorzystywane są m.in.

  • – przy planowaniu kariery zawodowej (wskazują w jakich zawodach warto się dokształcać, gdyż są najlepsze perspektywy na pracę),
  • – przy poszukiwaniu pracy w zawodzie (wskazują jak wygląda sytuacja w poszczególnych powiatach – gdzie może być łatwiej o pracę),
  • – do analiz rynku pracy (wskazują trendy w zakresie popytu i podaży pracy).

Według najnowszej prognozy kierunki kształcenia jakie oferuje Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu, należą do zawodów deficytowych, a więc jest stałe zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu budownictwa, logistyki, ekonomii, gastronomii oraz fryzjerstwa.

https://barometrzawodow.pl/strona/o-badaniu