Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Podstawa programowa

Nauka w zawodzie technik budownictwa trwa 5 lat.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE [311219]:

 • BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych;
 • BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.

CELE KSZTAŁCENIA:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych:

 • a) montowania systemów suchej zabudowy,
 • b) wykonywania robót malarskich,
 • c) wykonywania robót tapeciarskich,
 • d) wykonywania robót posadzkarskich,
 • e) wykonywania robót okładzinowych;

2) w zakresie kwalifikacji BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie:

 • a) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
 • b) koordynowania prac związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych w budownictwie,
 • c) organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych,
 • d) sporządzania kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.