Technik technologii żywności na podbudowie kwalifikacji SPC.01 314403

Nauka w zawodzie trwa 5 lat.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych.
SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

CELE KSZTAŁCENIA:
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik technologii żywności powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych:

1) W zakresie kwalifikacji SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych:

 1. Stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych;
 2. Magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych;
 3. Sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych;
 4. Wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych.

2) W zakresie kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych:

 1. Wytwarzania produktów spożywczych;
 2. Organizowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym;
 3. Nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).

Szkoła posiada dwie pracownie cukiernicze bogato wyposażone w sprzęt do sporządzania ciast i deserów. Zajęcia będą prowadzone w formie teoretycznej i praktycznej przez doświadczonych nauczycieli przedmiotów zawodowych. W trakcie nauki uczeń może uczestniczyć w konkursach przedmiotowych, dodatkowych szkoleniach, warsztatach i stażach.

Absolwent kierunku technik technologii żywności na podbudowie kwalifikacji

SPC.01. produkcja wyrobów cukierniczych może zdobyć zatrudnienie w:

 • cukierniach i piekarniach;
 • zakładach produkcji cukierniczej;
 • kawiarniach;
 • lodziarniach;
 • restauracjach;
 • hotelach;
 • laboratoriach badających żywność;
 • zakładach przemysłu spożywczego;
 • hurtowniach zaopatrujących zakłady produkujące żywność;

na następujących stanowiskach:

 • cukiernik;
 • technolog żywności;
 • kierownik produkcji;
 • laborant;
 • pracownik produkcji;
 • doradca ds. żywnościowych;
 • przedstawiciel handlowy.

Nauka na kierunku technik technologii żywności na podbudowie kwalifikacji SPC.01. produkcja wyrobów cukierniczych pozwoli uczniowi rozwijać swoje zainteresowania cukiernictwem oraz zdobyć wykształcenie średnie i tytuł technika technologii żywności.

Absolwent kierunku technik technologii żywności może kontynuować naukę na studiach wyższych wybierając kierunek:

 • technologia żywności;
 • inżynieria produkcji;
 • dietetyka;
 • gastronomia i hotelarstwo;
 • zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności i wielu innych.
Kurs kelnerski zaawansowany

Kurs kelnerski zaawansowany

22 maja odbył się Kurs kelnerski zaawansowany dla uczniów ZS nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu zorganizowany przez JAKIMOWICZ HoReCa Academy.