Betoniarz zbrojarz

ze specjalizacją monter szalunków systemowych

Betoniarz zbrojarz ze specjalizacją monter szalunków systemowych

 To innowacja łącząca w sobie dwa zawody:

 • BETONIARZ – ZBROJARZ
 • CIEŚLA SZALUNKOWY

BETONIARZ – ZBROJARZ

Betoniarz-zbrojarz przygotowuje mieszanki betonowe, siatki i szkielety zbrojeniowe oraz wykonuje elementy betonowe i żelbetowe w różnych obiektach budowlanych przy zastosowaniu narzędzi i maszyn do robót betoniarskich i zbrojarskich.

Praca betoniarza-zbrojarza odbywa się najczęściej na zewnątrz, bezpośrednio na budowie w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Do najczęstszych zadań betoniarza-zbrojarza należy:

 • analizowanie rysunków roboczych konstrukcji betonowych i żelbetowych oraz ustalanie na ich podstawie rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych oraz miejsca położenia elementów betonowych i żelbetowych w budowli,
 • czyszczenie, prostowanie, cięcie i gięcie stali zbrojeniowej,
 • montowanie siatek i szkieletów zbrojeniowych w warsztacie zbrojarskim i na budowie,
 • układanie siatek i szkieletów zbrojeniowych w miejscu wbudowania lub w formach do produkcji prefabrykatów,
 • ręczne i mechaniczne przygotowanie i zagęszczanie różnych mieszanek betonowych,
 • układanie mieszanki betonowej w formach w zakładzie produkcji prefabrykatów lub w deskowaniu na budowie,
 • montowanie oraz demontowanie form i deskowań do wykonywania elementów betonowych i żelbetowych,
 • usuwanie wad konstrukcji betonowych i żelbetowych przy użyciu torkretnicy.

CIEŚLA SZALUNKOWY

Cieśla szalunkowy, to osoba, zajmująca się formowaniem szalunków w konstrukcjach budowlanych, które następnie zostaną zalane świeżym betonem.

Do jego zadań należy dobór rodzaju drewna, sposobu obróbki przy użyciu narzędzi, urządzeń i maszyn do prac ciesielskich. Cieśla szalunkowy zajmuje się ręcznym i mechanicznym transportowaniem elementów deskowania systemowego i indywidualnego.

Praca cieśli szalunkowego odbywa się najczęściej na zewnątrz w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Do najczęstszych zadań cieśli szalunkowego należy:

 • formatowanie szalunków w konstrukcjach, które zostają pokryte świeżym betonem,
 • montaż gotowych form ze stali lub drewna,
 • składowanie elementów deskowania indywidualnego i szalunków systemowych,
 • sporządzanie przedmiaru robót związanych z wykonaniem i montażem elementów szalunków,
 • wykonywanie obróbki elementów drewnianych,
 • montowanie i demontowanie szalunków systemowych,
 • montowanie i rozbieranie deskowania indywidualnego,
 • transportowanie ręczne i mechaniczne deskowania indywidualnego oraz szalunków systemowych.

Informacja o zawodach kształconych w firmie MULTISERWIS:

http://www.multiserwis.com.pl/praca/dla_uczniow_1.php

Informacja o zawodach:

http://www.multiserwis.com.pl/praca/dla_uczniow_1.php

Zawód objęty patronatem firmy MULTISERWIS.