Fryzjer

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich:

1) prowadzenia konsultacji z klientem lub klientką dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej; 2) doradzania w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury; 3) wykonywania pielęgnacji włosów i skóry głowy; 4) wykonywania nietrwałego i trwałego odkształcania włosów; 5) wykonywania strzyżenia włosów i formowania zarostu; 6) wykonywania zmiany koloru włosów; 7) wykonywania stylizacji fryzur.

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie fryzjer po potwierdzeniu kwalifikacji FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik usług fryzjerskich po potwierdzeniu kwalifikacji FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast