Technik handlowiec

Technik handlowiec – podstawa programowa /522305/

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

  • HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
  • HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

CELE KSZTAŁCENIA:
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) zakresie kwalifikacji HAN.01. Prowadzenie sprzedaży:

  • a) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
  • b) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;

2) w zakresie kwalifikacji HAN.02. Prowadzenie działań handlowych:

  • a) planowania działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów,
  • b) organizowania i prowadzenia działań handlowych,
  • c) aktywnej komunikacji z klientem biznesowym.

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE:
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.01.Prowadzenie sprzedaży może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

Współczesny handel wymusza zmiany w rozumieniu roli handlowca w ostatnim etapie przemieszczenia informacji i towarów. Już dzisiaj 70 do 80 % transakcji handlowych, zwłaszcza w obszarze detalicznym, dokonywanych jest online. Co za tym idzie, współczesny handlowiec, nie tylko sprzedaje towary, ale również musi być świetnym menadżerem, specjalistą w zakresie marketingu sieciowego i Public Relations realizowanej za pomocą takich narzędzi, jak Mailing, Content marketing, czy aktywnie działać w Social media. Powinien posiadać doświadczenie w administrowaniu stroną internetową własnej firmy. Powinien posiadać kwalifikacje w zakresie przygotowania i odświeżania treści umieszczanych w sieci internetowej, tworzenia i redagowania Newsletterów, musi orientować się w mechanizmach kreowania treści (Google Ads, Facebook Ads, SEO i SEM)
Handlowiec to nie tylko wykwalifikowany pracownik sprzedaży w hurcie czy detalu. Dzisiaj to przede wszystkim pracownik, posiadający właściwe kompetencje interpersonalne, wiedzę i doświadczenie w kontaktach z klientami i kontrahentami, również realizowanych na odległość, także z klientami i kontrahentami z zagranicy.