Technik handlowiec

Technik handlowiec – podstawa programowa /522305/

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

  • HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
  • HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

CELE KSZTAŁCENIA:
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) zakresie kwalifikacji HAN.01. Prowadzenie sprzedaży:

  • a) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
  • b) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;

2) w zakresie kwalifikacji HAN.02. Prowadzenie działań handlowych:

  • a) planowania działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów,
  • b) organizowania i prowadzenia działań handlowych,
  • c) aktywnej komunikacji z klientem biznesowym.

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE:
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.01.Prowadzenie sprzedaży może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.