Technik logistyk

Nauka w zawodzie technik logistyk trwa 5 lat.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

  • SPL.01. Obsługa magazynów.
  • SPL.04. Organizacja transportu.

CELE KSZTAŁCENIA:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. W zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów:

1) przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu;
2) monitorowania poziomu i stanu zapasów;
3) obsługiwania programów magazynowych;
4) prowadzenia dokumentacji magazynowej;
5) monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.

2. W zakresie kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu:

1) planowania procesów transportowych;
2) organizowania procesów transportowych;
3) dokumentowania procesów transportowych.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).

Lekcja otwarta dla logistyków

Lekcja otwarta dla logistyków

Język angielski w ujęciu zawodowym. 21. 03.2020 odbyła się w naszej szkole lekcja otwarta prowadzona przez panią metodyk Annę Hiller...

Wycieczka klas logistycznych na lotnisko

Wycieczka klas logistycznych na lotnisko

W dniach 21 i 23.09.2021 uczniowie klas trzecich i czwartej technikum logistycznego odwiedzili Centrum Edukacji Lotniczej, działające w ramach usług...