Technik logistyk

Nauka w zawodzie technik logistyk trwa 5 lat.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

  • SPL.01. Obsługa magazynów.
  • SPL.04. Organizacja transportu.

CELE KSZTAŁCENIA:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. W zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów:

1) przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu;
2) monitorowania poziomu i stanu zapasów;
3) obsługiwania programów magazynowych;
4) prowadzenia dokumentacji magazynowej;
5) monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.

2. W zakresie kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu:

1) planowania procesów transportowych;
2) organizowania procesów transportowych;
3) dokumentowania procesów transportowych.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).

LKW Walter gościem w Naszej szkole

LKW Walter gościem w Naszej szkole

27.03.2023 mogliśmy gościć w murach naszej szkoły rodzinną firmę transportową LKW Walter, która spotkała się uczniami budowlanki.

Logistycy w starostwie

Logistycy w starostwie

10 marca 2023 w piątek uczniowie klasy 2tl technikum logistycznego odwiedzili Powiatowe Starostwo w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie zostali powitani w sali...

Liga Zawodowców w ZS1

Liga Zawodowców w ZS1

8 marca w auli naszej szkoły odbył się etap szkolny II Opolskiej Ligi Zawodowców, której założycielem jest Regionalny Zespół Wsparcia...