Technik budownictwa

Nauka w zawodzie technik budownictwa trwa 5 lat.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

 • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 • BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

CELE KSZTAŁCENIA:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. W zakresie kwalifikacji BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich:

 1. Wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych.
 2. Wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych.
 3. Wykonywania i naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych.
 4. Wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.

2. W zakresie kwalifikacji BUD.14.Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów:

 1. Organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy.
 2. Organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego.
 3. Organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych.
 4. Organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej.
 5. Sporządzania kosztorysów robót budowlanych.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).

Akademia Kariery MULTISERWIS

Akademia Kariery MULTISERWIS

Akademia Kariery MULTISERWIS dla uczniów kierunków: Technik budownictwa Technik robót wykończeniowych w budownictwie Co to takiego? Akademia Kariery Multiserwis –...

ZS nr 1 pozyskuje nowe firmy do współpracy

ZS nr 1 pozyskuje nowe firmy do współpracy

W dniu  18.05.2022 roku Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu reprezentowany przez Dyrektora Szkoły – Panią Urszulę...