Innowacje pedagogiczne

 „Wykorzystanie nowoczesnych technik w trakcie sporządzania i dekorowania potraw oraz kalkulacji przyjęć okolicznościowych”

 Informacje o szkole:

 1. Nazwa szkoły: ZS nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu
 2. Adres: ul. Skarbowa 2, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
 3. Telefon: 77 4825950
 4. e-mail: zs1@zs1.edu.pl
 5. Imię i nazwisko dyrektora: mgr Ewelina Kowaś
 6. W przypadku Zespołu Szkół podać typ szkoły, w której będzie wprowadzana innowacja: Technikum nr 1

Informacje dotyczące autora lub autorów innowacji:

 1. mgr inż. Marcin Zaczek

Informacje dotyczące nauczycieli wdrażających innowację:

 • mgr inż. Marcin Zaczek- nauczyciel mianowany
 • mgr Piotr Piechaczek- nauczyciel dyplomowany
 • mgr inż. Joanna Czulak- nauczyciel dyplomowany
 • mgr Joanna Walichowska- nauczyciel dyplomowany
 • mgr inż. Danuta Treffon- nauczyciel dyplomowany

Kwalifikacje zawodowe: nauczyciele przedmiotów zawodowych gastronomicznych

Zajmowane stanowisko w szkole: nauczyciel

Czy autor posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej: tak

Informacje dotyczące opracowania innowacyjnego:

Rodzaj innowacji (podkreślić):

 • programowa,
 • organizacyjna,

Zakres innowacji

kto zostanie nią objęty (szkoła, klasa, grupa uczniów):

 • – Technikum nr 1
 • – klasa od 1 do 5
 • – uczniowie kierunku technikum żywienia i usług gastronomicznych

zajęcia edukacyjne, które obejmuje innowacja:

 • – pracownia technologii gastronomicznej;
 • – pracownia usług i obsługi konsumenta;
 • – carving
 • – planowanie żywienia człowieka i produkcji gastronomicznej

czas trwania innowacji:

– 3 lata

przyczyny wdrożenia innowacji (proszę krótko przedstawić wyniki diagnozy poprzedzającej wprowadzenie innowacji):

Stale rozwijająca się branża gastronomiczna wymaga uaktualnienia wiedzy i umiejętności w nauczanych treściach, zmiany szczególnie dotyczą sposobów sporządzania potraw, dekoracji, metod przechowywania i rozliczania usług gastronomicznych. Podążając za oczekiwaniami rynku pracy pragniemy oby absolwenci technikum żywienia i usług gastronomicznych posiadali niezbędną wiedzę i umiejętności, które wykorzystają w pracy zawodowej.

na czym polega nowatorstwo opracowania:

Wdrażanie do podstawy programowej następujących elementów:

 • – wykonanie potraw z zastosowaniem techniki sous vide, kuchni molekularnej: sferyfikacji, piankowania, żelowania, zamrażania;
 • – dekorowanie potraw i deserów stosując m.in.: zasady carvingu, zmiany struktur, mirror glaze;
 • – finger food;
 • -monodeserów;
 • – foodparingu;
 • – nowoczesnej kalkulacji m. in. Food cost.

przewidywane efekty (korzyści wdrożenia innowacji):

 • – podniesienie jakości kształcenia zawodowego;
 • – rozwijanie kreatywności i innowacyjności wśród uczniów;
 • – zwiększenie zainteresowania nauczanym zawodem;
 • – zwiększenie umiejętności logicznego myślenia;
 • – większe przygotowanie do egzaminu zawodowego;
 • – otwarcie ucznia na nowości i zmiany;
 • – zachęcenie absolwentów do pracy w wyuczonym zawodzie.

Finansowanie innowacji:

innowacja nie wymaga dodatkowego finansowania

„Odkrywamy skarby architektury”

Typ innowacji: organizacyjna, metodyczna

Prowadzący:

 • Zbigniew Romik
 • Jolanta Patyk – Wandzel
 • Ramona Kowalska
 • Melania Wahl-Gerlich
 • Ryszard Cież

Czas trwania: 06.09.2021 – 20.06.2026

Uczniowie objęci innowacją: uczniowie klas w zawodzie – technik budownictwa

Przyczyny wdrożenia innowacji:

Przedmiotowe wycieczki są świetnym dopełnieniem teorii nauczanej w szkole na przedmiotach budowlanych, nierozłącznych z architekturą. Ze względu na kierunek o nazwie „technik budownictwa z elementami architektury”, oraz prezentowane na zajęciach treści, postanowiliśmy rozszerzyć przedmiot o żywe doświadczanie tejże, o obcowanie wśród architektury, wśród historii regionu i nie tylko. Wycieczki wzbogacą naszych uczniów o niepowtarzalne wrażenia, dzięki którym łatwiej będzie im zapamiętać nie tylko samą architekturę, również historię, ale też lata spędzone w szkole wśród rówieśników i nauczycieli naszej szkoły. Prowadzenie nauczania w terenie – na wycieczkach, wśród zabytków kultury, architektury i dziedzictwa narodowego podniesie świadomość dotyczącą wartości kraju w jakim żyją i obiektów budownictwa, które ich otaczają.

W czasach kiedy tak wiele czasu spędzamy w domu, poprzez rzeczywistość, w której przyszło nam żyć, niezwykle potrzebna jest integracja społeczna, nowe metody nauczania – doświadczanie wszystkimi zmysłami otaczającego nas świata, wzbogacanie młodych ludzi o umiejętności społeczne i poznawcze poprzez wyjazdy edukacyjne.

Wprowadzenie nauczania wyjazdowego, zmiany otoczenia, wykładów w innym niż szkolne środowisko, otoczeniu pięknej polskiej architektury jest formą nowoczesnego nauczania, które pozwoli uczniom nabywać wiedzę podczas produktywnie spędzonego czasu. Ubogaceniem wyjazdów będzie współpraca z lokalnymi przewodnikami, poznawanie regionalnej i polskiej historii budownictwa i architektury.

Na czym polega nowatorstwo opracowania:

Uczniowie w sposób twórczy i ciekawy będą spędzać czas poszerzając swoją wiedzę, kształtując wiele umiejętności społecznych. Wycieczki związane z nauką zapewnią im wieloaspektowy rozwój. Świadomość uczniów, którzy na co dzień nie mają możliwości zwiedzania, wzrośnie, przyrost wiedzy i możliwości zapamiętywania faktów połączone z emocjami powinny zaowocować wzrostem doświadczenia, przez które młodzież może stawać się lepszymi ludźmi, ale też lepszymi pracownikami w przyszłości. Wycieczki edukacyjne będą realizowane w duchu programów ministerialnych dążących do jak najszerszego propagowania polskich zabytków i perełek architektury.

Przewidywane efekty (korzyści wdrożenia innowacji):

 • Wybrana grupa uczniów zostanie przygotowana merytorycznie do wycieczek przed jej rozpoczęciem. Podczas wycieczki wzbogacać będziemy wiedzę uczniów różnymi drogami, m.in. przez wykłady, dyskusje i warsztaty przygotowane specjalnie pod dany wyjazd z uwzględnieniem historii, sztuki, budownictwa i ciekawostek nt. odwiedzanych obiektów i miejsc. Pozyskane na zajęciach umiejętności będą mogli w praktyce wykorzystać na wyjazdach, odpowiadając na pytania związane z elementami architektury, obiektami i układami urbanistycznymi, w których się znajdą.
 • Uczniowie zintegrują się i zacieśnią więzy społeczne, nauczą się nowych zachowań i postaw warunkujących odpowiedzialne i poprawne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
 • Odkryją swój region i dalszą okolicę. Poznają piękną krajową architekturę oraz historię.
 • Wycieczki związane będą z aktywnością fizyczną, ruchem i zdrowym stylem życia. Podniesie się sprawność fizyczna uczestników.
 • Poznają zasady bezpiecznego zachowanie się w odmiennych niż w szkole sytuacjach.
 • Wycieczki wzbogacą dotychczasowy program nauczania na kierunku technik budownictwa z elementami architektury
 • Innowacja zapoczątkuje niekończący się cykl dobrych praktyk w nauczaniu młodzieży, wymiaru nauczania poprzez doświadczanie oraz zaowocuje partnerstwem z wieloma ciekawymi instytucjami.

„Odkrywamy poezję we współczesnych tekstach rock i pop”

Typ innowacji: metodyczna

Prowadzący:

 • Aneta Nawizowska
 • Iwona Koszmider
 • Agnieszka Koszmider

Czas trwania: 01.09.2018 – 30.06.2023

Uczniowie objęci innowacją: uczniowie ZS nr 1

„Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”

Prowadzący:

 • Ewelina Kowaś
 • Urszula Pająk-Czopowska
 • Halina Niedzielska-Gmyrek

Czas trwania: 01.09.2018 – 31.07.2022

Uczniowie objęci innowacją: klasy 2 i 3 technikum.