Dokumenty szkolne

Statut Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich

Statut Zespołu Szkół nr 1 2023-POBIERZ

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

POBIERZ

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

POBIERZ

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

POBIERZ

ROZPORZĄDZENIMINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700 i 1780 oraz z 2021 r. poz. 1203) ogłoszono dnia 5 września 2019 r. obowiązuje od dnia 6 września 2019 r.

21. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:

1) uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;

2) osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

3) realizację lub ukończenie programu nauczania ustalonego przez zagraniczną instytucję edukacyjną, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wraz z nazwą tego programu, jeżeli uczeń uczęszczał do oddziału międzynarodowego, w którym program ten był realizowany.

Karta wdrożenia innowacji

POBIERZ

Szkolny Zestaw Podręczników od 2023/2024 – klasy pierwsze

Szkolny Zestaw Podręczników od 2022/2023 – klasy pierwsze

Szkolny Zestaw Podręczników od 2021/2022 – klasy pierwsze

POBIERZ

Szkolny Zestaw Podręczników od 2020/2021 – klasy pierwsze

POBIERZ

 

Zarządzenie Dyrektora ZS1 z dnia 17.01.2021

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 13/2020/2021 z dnia 17.01.2021 r. w sprawie terminów związanych z klasyfikacją klas promocyjnych i klas III...

Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Zarządzenie nr 10/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie – Koźlu z dnia 06 listopada 2020r....

Komunikat

Szanowni Państwo Informujemy, iż zgodnie z decyzją Ministerstwa Oświaty z dnia 23.10.2020 w okresie od 24 października do 8 listopada...

Zarządzenie dyrektora szkoły

Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19.

Przedmiotowe Zasady Oceniania

 • Przedmioty zawodowe ekonomiczne – POBIERZ
 • Przedmioty zawodowe logistyczne – POBIERZ
 • Przedmioty zawodowe fryzjerskie – POBIERZ
 • Przedmioty zawodowe gastronomiczne – POBIERZ
 • Przedmioty zawodowe budowlane – POBIERZ
 • Przedmioty zawodowe samochodowe – POBIERZ
 • Religia – POBIERZ
 • Wychowanie fizyczne – POBIERZ
 • Matematyka – POBIERZ
 • Język polski:
 • Języki obce (niemiecki, angielski) – POBIERZ
 • Chemia, biologia, fizyka – POBIERZ
 • Edukacja dla bezpieczeństwa – POBIERZ
 • Informatyka – POBIERZ
 • Historia, wiedza o społeczeństwie, geografia – POBIERZ
 • Wniosek o duplikat legitymacji – POBIERZ
 • Wniosek o duplikat świadectwa –POBIERZ
 • Upoważnienie – POBIERZ

Dane do wpłat na RADĘ RODZICÓW:

RADA RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

UL. SKARBOWA 2

47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE

NR. RACHUNKU:

42 1020 3714 0000 4502 0008 4780

Lekcje normalne (45 min.):

0 07:10 07:55
1 08:00 08:45
2 08:50 09:35
3 09:40 10:25
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:25 13:10
7 13:15 14:00
8 14:05 14:50
9 14:55 15:40
10 15:45 16:30

Lekcje skrócone (30 min.):

0 07:25 07:55
1 8:00 08:30
2 08:35 09:05
3 09:10 09:40
4 09:45 10:15
5 10:20 10:50
6 10:55 11:25
7 11:30 12:00
8 12:05 12:35
9 12:40 13:10
10 13:15 13:45