Zarządzenie Dyrektora ZS1 z dnia 17.01.2021

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 13/2020/2021 z dnia 17.01.2021 r. w sprawie terminów związanych z klasyfikacją klas promocyjnych i klas III BS I st.

POBIERZ