Biblioteka

e-mail:  biblioteka@zs1.edu.pl

Wytyczne dla funkcjonowania biblioteki szkolnej w ZS1 od 1 września 2020r.

 1. Biblioteka szkolna jest czynna w godz. 7.30 – 15.00. Z jej zbiorów mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy lub oni) nie przebywają na kwarantannie.
 2. Wchodząc do biblioteki należy stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Nauczyciele bibliotekarze również są zobowiązani do przestrzegania prawa związanego z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w bibliotece w sposób umożliwiający łatwy dostęp do nich.
 3. Sprzęt (komputery, drukarki) oraz blaty stolików i biurek wykorzystywanych podczas pracy w bibliotece należy czyścić lub dezynfekować ( co najmniej raz dziennie, a w razie potrzeby częściej )
 4. Zwracane przez uczniów książki oraz przeglądane czasopisma będą odkładane na specjalnie do tego przygotowane miejsce ( w celu 2 – dniowej kwarantanny ). Składane książki będą oznaczone datą, w której zostały przyjęte.
 5. Książek zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu.
 6. Przed biblioteką nie należy tworzyć skupisk. Pamiętajmy o zachowaniu dystansu społecznego.
 7. Po przyjęciu książek od ucznia blat, na którym leżały książki będzie zdezynfekowany.
 8. Jeżeli nauczyciel bibliotekarz zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, należy odizolować ucznia w wyznaczonym do tego miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Dalej należy postępować zgodnie z procedurami ustanowionymi przez dyrekcję szkoły.
 9. W miarę możliwości należy tak zorganizować pracę biblioteki, by umożliwić zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie biblioteki (min. 1,5 m) W czytelni może przebywać maksymalnie 10 osób ( 1 osoba przy jednym stoliku ).
 10. W bibliotece obowiązują ogólne zasady higieny: Częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 11. Podczas lekcji bibliotecznych uczniowie posiadają własne przybory piśmiennicze. Nie należy wymieniać się przyborami między sobą.
 12. Należy wietrzyć pomieszczenie biblioteki co najmniej raz na godzinę.
 13. Na terenie biblioteki należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz instrukcję korzystania z materiałów ochronnych.
Otrzęsiny 2022′

Otrzęsiny 2022′

Dzisiaj w naszej szkole odbyły się OTRZĘSINY. W tym roku uroczystość była wyjątkowa, bo połączona z akcją PRZERWA NA CZYTANIE....

Szkolne rozmówki w Budowlance

Szkolne rozmówki w Budowlance

Szkolna Agencja Medialno-Prasowa jako jedno z zadań zaplanowała sobie przeprowadzanie wywiadów z ludźmi związanymi z Zespołem Szkół nr 1 im...

Kroniki szkolne

Kroniki szkolne

Wieloletnią tradycją Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu jest prowadzenie kroniki szkolnej.