Szkolne Koło Młodych Architektów

Opiekun Szkolnego Koła Młodych Architektów: mgr inż. arch. Ramona Kowalska