Kolejny wielki sukces budowlańców! Finał XXXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Kolejny wielki sukces budowlańców! Finał XXXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

W dniach 19 – 21 kwietnia  2023 r. w Warszawie odbył się  Finał Centralny XXXVI Edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – dla naszej szkoły z wielkim sukcesem.

Organizatorami Finału byli: Politechnika Warszawska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych w Warszawie oraz Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik objął honorowym patronatem Finał Centralny XXXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowalnych. Trójstopniowe zawody XXXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych zostały objęte honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Polska Izba Inżynierów Budownictwa objęła patronatem zawodowym ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

Misją Olimpiady jest podnoszenie rangi kształcenia zawodowego w powiązaniu z zapotrzebowaniem na wysoko wykwalifikowane kadry dla budownictwa jako gałęzi gospodarki narodowej. O randze konkursu i jego powodzeniu świadczy ogromne zainteresowanie uczestników. W tym roku do etapu szkolnego przystąpiły 152 szkoły średnie. W ogólnopolskich, trójstopniowych zawodach udział wzięło około 3 tysiące uczniów. Do zawodów finałowych zakwalifikowało się 80 uczestników zawodów okręgowych z 39 szkół.

Wśród najlepszych uczestników Finału Centralnego znaleźli się reprezentanci Zespołu Szkół nr 1 im Powstańców Śląskich w Kędzierzynie – Koźlu:  OLIWER MADEJ oraz TOMASZ LARYSZ, którzy uzyskali tytuł LAUREATA OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH.

Serdeczne gratulacje!

W swoim dorobku szkoła posiada już kilkudziesięciu laureatów, finalistów i uczestników finałów centralnych. Uczestników zawodów Olimpiady różnych stopni przygotowuje od wielu lat mgr inż. Zbigniew Romik.