Nauczyciele ZS nr 1

b.piechocka@zs1.edu.pl

przedmioty zawodowe logistyczne

 • wicedyrektor
 • p.krebs@zs1.edu.pl
 • nadzór nad pionem klas technikum
 • organizacja egzaminu maturalnego
 • przedmioty zawodowe ekonomiczne
 • informatyka
 • administrator szkolnej strony internetowej
 • wicedyrektor
 • a.maciejewska@zs1.edu.pl
 • matematyka
 • nadzór nad branżową szkołą I stopnia
 • organizacja egzaminów zawodowych
 • a.wilczek@zs1.edu.pl
 • przedmioty zawodowe logistyczne
 • informatyka
 • opiekun szkolnego radiowęzła
 • redaktor szkolnej strony internetowej
 • d.treffon@zs1.edu.pl
 • przedmioty zawodowe gastronomiczne
 • chemia
 • przewodnicząca komisji gastronomicznej
 • m.zaczek@zs1.edu.pl
 • przedmioty zawodowe gastronomiczne
 • doradztwo zawodowe
 • szkolne koło cukiernicze

r.ciez@zs1.edu.pl

 • przedmioty zawodowe budowlane
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • fizyka
 • informatyka
 • s.mordak@zs1.edu.pl
 • język angielski
 • szkolny rzecznik praw ucznia
 • administrator strony facebook
 • t.mlynarek@zs1.edu.pl
 • religia
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • przewodnicząca komisji katechetycznej
 • w.smaga@zs1.edu.pl
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • podstawy przedsiębiorczości
 • opiekun szkolnego koła florystycznego
 • przewodnicząca komisji historycznej
 • z.romik@zs1.edu.pl
 • przedmioty zawodowe budowlane
 • podstawy przedsiębiorczości
 • przewodniczący komisji budownictwa