Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

  • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań.
  • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

CELE KSZTAŁCENIA:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

1. W zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:

1) oceny jakości surowca;
2) przechowywania żywności;
3) obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy;
4) obsługi sprzętu gastronomicznego;
5) przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów;
6) wydawania dań.

2. W zakresie kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych:

1) oceniania jakości żywności;
2) planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia;
3) organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej;
4) wykonywania usług gastronomicznych;
5) ekspedycji potraw i napojów.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).

W trakcie nauki nauczysz się:

– jak zostać szefem kuchni;
– zarządzać restauracją;
– zasad dietetyki;
– zasad obsługi konsumenta;
– sporządzać potrawy, desery, ciasta i napoje;
– organizować przyjęcia;
– prowadzić działalność gospodarczą.

Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w:

– restauracjach;
– hotelach;
– domach przyjęć;

Pracują jako: szefowie kuchni, kucharze, barmani, bariści, kelnerzy, doradcy dietetyczni lub prowadzą własną działalność gospodarczą.

Po ukończeniu technikum możesz studiować:

– dietetykę;
– technologię żywności;
– jakość i bezpieczeństwo żywności;
– gastronomię i hotelarstwo;
– lub inny interesujący cię kierunek.