Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

Egzamin zawodowy harmonogram.

Materiały dopuszczone na egzamin 2023.

Informacja dla zdających egzaminy w sesji: lato 2022r.

Informuję, że wszyscy, którzy zdają egzamin zawodowy lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji: styczeń – luty 2023r.  w OKE zobowiązani są do złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu w terminie do 7 września 2022r.

Uczniowie powinni złożyć deklaracje u wychowawcy klasy, a absolwenci w sekretariacie szkoły.

Przypominam, że przystąpienie uczniów kształcących się w oparciu o podstawę programową 2019r do egzaminów jest obowiązkowe. Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu lub przystąpi do egzaminu w innym miejscu niż został przyporządkowany to nie otrzymuje promocji do klasy wyższej lub nie kończy szkoły.

Agnieszka Maciejewska – wicedyrektor szkoły.

 

 • Deklaracja przystąpienia do egz. p.p.2012 –  POBIERZ
 • Deklaracja przystapienia – p.p.2017 –  POBIERZ
 • Deklaracja przystapienia- p.p.2019 –  POBIERZ

 

Szkolenie dla uczniów – prezentacje 2022

Materiały dopuszczone na egzamin 2022

Harmonogram egzaminów 2022

Szkolenie dla członków Zespołów Nadzorujących

Prezentacja ze szkolenia – 25.05.2022 – POBIERZ

Szkolenie dla uczniów.

W związku z sesją egzaminacyjną: czerwiec-lipiec  2022 w auli szkoły odbędzie się obowiązkowe szkolenie dla zdających egzamin zawodowy w tej sesji.

Harmonogram  szkolenia:

Termin/godz. Klasy: Uwagi:
23.05.2022r.      Godz. 9.40 3kg;3fg; 3smg; 3kp; 3fp; 3smp; Na szkolenie przychodzą uczniowie, którzy zdają egzamin w OKE.
3aT; 3mT; 3te; 3tl
26.05.2022r.     Godz. 9.40 3cT; 3lT; 3tb; 3trf; 3tż

 

     Urszula Pająk – Czopowska

                                               wicedyrektor szkoły

Informacja dla zdających egzaminy w sesji: lato 2022r.

Informuję, że wszyscy, którzy zdają egzamin zawodowy lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji: czerwiec – lipiec 2022r.  w OKE zobowiązani są do złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu w terminie do 29 stycznia 2022r.

Uczniowie powinni złożyć deklaracje u wychowawcy klasy, a absolwenci w sekretariacie szkoły.

Uczniowie klas trzecich  szkoły branżowej, którzy zdają egzamin czeladniczy w Izbie Rzemieślniczej powinni pobrać druk wniosku o przystąpienie do egzaminu ze strony internetowej Opolskiej Izby Rzemieślniczej i po wypełnieniu dostarczyć do wychowawcy w celu podpisania wniosku przez dyrektora szkoły. Kompletny wniosek wraz z innymi obowiązującymi w Izbie dokumentami należy złożyć w CECH w Kędzierzynie – Koźlu.

Wykazy uczniów klas trzecich szkoły branżowej z wyszczególnieniem, którzy zdają egzamin w Izbie, a którzy w OKE znajdują się u wychowawców klas.

Uczeń nie ma możliwości wyboru miejsca zdawania egzaminu.

Przypominam, że przystąpienie uczniów kształcących się w oparciu o podstawę programową 2019r do egzaminów jest obowiązkowe. Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu lub przystąpi do egzaminu w innym miejscu niż został przyporządkowany to nie otrzymuje promocji do klasy wyższej lub nie kończy szkoły.

Urszula Pająk – Czopowska – wicedyrektor szkoły.

 

 • Deklaracja przystąpienia do egz. p.p.2012 –  POBIERZ
 • Deklaracja przystapienia – p.p.2017 –  POBIERZ
 • Deklaracja przystapienia- p.p.2019 –  POBIERZ

 

Harmonogramy egzaminów

Prezentacje Egzamin – p.p .2019 – T

Prezentacje Egzamin p.p.2017 – T

Prezentacje Egzamin – p.p. 2017 – SB

Procedury sanitarne

Szatnie i kierunki komunikacji zdających

Warunki zdania i powtarzania egzaminu

Harmonogram egzaminów-styczeń 2022

 

Informacja dla chętnych do zdawania egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego

w sesji : styczeń – luty  2022r.

Informuje, że wszyscy uczniowie i absolwenci, którzy chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (p.p.2017) lub do egzaminu zawodowego     (p.p. 2019,) zobowiązani są do złożenia deklaracji przystąpienia do tego egzaminu w nieprzekraczalnym terminie: do 15 września 2021r.

Uczniowie proszeni są o składanie deklaracji poprzez wychowawcę klasy.  Absolwenci proszeni są o składanie deklaracji pocztą elektroniczną lub w sekretariacie szkoły.

Uwaga:

 1. Absolwenci Technikum i SB I st. z roku 2020  i 2021 składają deklarację dotyczącą p.p. 2017r.
 2. Absolwenci Technikum i SB I st. , którzy ukończyli szkołę wcześniej niż w roku 2020 składają deklarację dotyczącą p.p. 2012r.
 3. Uczniowie w kwalifikacji EKA 04 (technik ekonomista – kl. 3 po gimnazjum) – składają deklarację dotyczącą p.p.2019r.
 4. Pozostali uczniowie zdający egzaminy w sesji: styczeń – luty 2022 składają deklarację dotyczącą p.p.2017

 

Urszula Pajak – Czopowska

wicedyrektor

 • Deklaracja przystąpienia do egz. p.p.2012 –  POBIERZ
 • Deklaracja przystapienia – p.p.2017 –  POBIERZ
 • Deklaracja przystapienia- p.p.2019 –  POBIERZ

 

Odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

Osoby, które zdawały egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji:  styczeń – luty 2021r.     i uzyskały wyniki: co najmniej. 50% z części pisemnej i co najmniej 75 % z części praktycznej,  będą mogły odebrać świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w danej kwalifikacji w sekretariacie szkoły od dnia 9 kwietnia 2021r.

 

InIformacja dla osób, które były obecne

na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji: styczeń 2021r.

i nie zdały tego egzaminu .

W przypadku woli poprawiania przez uczniów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji: czerwiec – lipiec 2021  proszę niezwłocznie po ogłoszeniu wyników zgłosić ten fakt wychowawcy klasy i do niego złożyć nową deklarację przystąpienia do egzaminu –  najpóźniej do 6 kwietnia 2021r. Po tym terminie nie będzie to możliwe.

Absolwenci, którzy zdawali egzamin w styczniu 2021r i nie zdali tego egzaminu, proszeni są w przypadku chęci jego powtórzenia w sesji: czerwiec 2021 o złożenie deklaracji  w sekretariacie szkoły lub przesłanie na adres e-mail: zs1@zs1.edu.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 7 kwietnia 2021r.

Urszula Pająk – Czopowska

wicedyrektor

 • Deklaracja formuła 2017 – POBIERZ
 • Deklaracja formuła 2019 – POBIERZ