Klasy wielozawodowe

Nauczanie w klasach wielozawodowych odbywa się w dowolnych zawodach  – zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego i  trwa 3 lata. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest skierowanie młodocianego pracownika przez pracodawcę do szkoły w celu odbycia obowiązkowego przygotowania teoretycznego.

Uczeń w szkole uczęszcza tylko na zajęcia ogólne, natomiast zajęcia z przedmiotów zawodowych teoretycznych odbywają się na miesięcznych kursach zawodowych w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego. W każdym roku kształcenia odbywa się jeden kurs. Kosztami wyżywienia i zakwaterowania uczniów na kursie obciążani są ich opiekunowie prawni.

Przykładowe zawody w klasach wielozawodowych:

l.p. Nazwa zawodu  Symbol cyfrowy zawodu 
1.  Magazynier-logistyk 432106
2.  Jeździec 516408
3.  Mechanik pojazdów samochodowych 723103
4.  Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
5.  Mechanik motocyklowy 723107
6.  Blacharz samochodowy 721306
7.  Lakiernik samochodowy 713203
8.  Elektryk  741103
9.  Elektromechanik 741201
10.  Elektronik  742117
11.  Cukiernik  751201
12.  Fryzjer  514101
13.  Fotograf  343101
14.  Kucharz  512001
15.  Monter izolacji przemysłowych (patronat przedsiębiorstwa Multiserwis)  712403
16.  Monter sieci i instalacji sanitarnych  712618
17.  Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  712905
18.  Murarz-tynkarz  711204
19.  Piekarz  751204
20.  Sprzedawca  522301
21.  Stolarz  752205
22.  Ślusarz  722204
23.  Wędliniarz  751107
24.  Dekarz 712101
25.  Cieśla 711501
26.  Krawiec 753105