Szkolne Koło Poszukiwaczy Historii

Opiekun Szkolnego Koła Poszukiwaczy Historii – mgr Grażyna Raczyńska

 

Cześć, jesteśmy uczniami Budowlanki

Stworzyliśmy Szkolne Koło Poszukiwaczy Historii, bo cenimy przeszłość i jej wpływ na współczesność. Chcemy przybliżać innym najważniejsze wydarzenia, stąd pomysł utworzenia Kalendarium historycznego. W fotogalerii zamieszczamy zdjęcia i informacje o różnych wydarzeniach, w których uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. Chcemy przybliżać historię naszego miasta i regionu, który ma wiele ciekawych, nieodkrytych miejsc, stąd pomysł na stworzenie “Dziejów Kędzierzyna- Koźla i okolic”. Prezentujemy tu ciekawostki historyczno-archeologiczne związane z naszym miastem i okolicami, a także rozmowy z interesującymi ludźmi, którzy znają dzieje miasta i regionu. Polecamy też ciekawe lektury, nowości, publikacje popularnonaukowe, filmy, z którymi warto się zapoznać. Dla chętnych zamieszczamy informacje o szkolnych, ogólnopolskich konkursach oraz quizy, w których każdy może wziąć udział. Nagrodą – wiedza. A może coś jeszcze… Opiekę nad naszym kołem sprawuje nasz nauczyciel historii mgr Grażyna Raczyńska. W związku z zaistniałą pandemiczną codziennością spotykamy się online i pracujemy zdalnie. Po powrocie do szkoły chcemy rozszerzyć nasze działania o wycieczki w miejsca związane z lokalną i regionalną historią. Być może odkryjemy nieznane dotąd fakty? Jeśli interesuje Cię działalność naszego koła, aktywny udział w tworzeniu tej strony, dołącz do nas kontaktując się z nauczycielem prowadzącym.

Zapraszamy!

Szkolne Koło Poszukiwaczy Historii przy Zespole Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu.

 

Dnia 18.10.2021 r. w naszej szkole zostały zorganizowane warsztaty pt. „Jak dbać o archiwum domowe”.  Zajęcia poprowadziły dr Aleksandra Starczewska Wajnar z Archiwum Historii Mówionej i Martyna Halek z Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.  Celem warsztatów było uświadomienie uczniom, czym jest archiwum domowe, jak należy je porządkować i gdzie należy szukać informacji o przodkach. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, jak ważne jest poznanie swoich korzeni i jak istotna jest historia mówiona w życiu każdej rodziny.

 

Ekonomiści w Muzeum PRLu

 

Uczniowie klasy 4eT Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu w ramach zajęć z historii i społeczeństwa, mieli okazję odwiedzić znajdujące się niedaleko szkoły muzeum PRLu.

Po wysłuchaniu wstępu, który składał się z krótkich audycji radiowych i najpopularniejszych hitów tamtych czasów, uczniowie mogli zobaczyć na własne oczy, a także dotknąć przedmiotów, które kilkadziesiąt lat temu były codziennością ich dziadków, a także rodziców.

Dzięki ciekawie zaaranżowanym pomieszczeniom, takim jak kuchnia, salon, gabinet prezesa czy sekretariat, uczniowie „cofnęli się w czasie” i mogli poczuć klimat tamtych lat


 

 

 1. Kalendarium historyczne – kwiecień
 2. Kartka z kalendarza kwiecień
 3. Kalendarium historyczne maj

Kalendarium historyczne – marzec

02.03.1864r – Uwłaszczenie chłopów w Królestwie Polskim

Jest to nadanie chłopom prawa własności do posiadanej przez nich ziemi, połączone ze zniesieniem obciążeń feudalnych, tj. poddaństwa, pańszczyzny, czynszu, darmoch itp. Na ziemiach polskich uwłaszczenie przeprowadzono: w Galicji, czyli zaborze austriackim w 1848 r., w zaborze pruskim w latach 1808–1850, natomiast w zaborze rosyjskim dwuetapowo w latach 1861-1864; w 1861 r. na tzw. ziemiach zabranych, a w 1864 r. w rosyjskim Królestwie Polskim (Kongresówce).

 

 

03.03.1941r – Utworzenie getta żydowskiego w Krakowie

Tego dnia ukazało się zarządzenie gubernatora dystryktu krakowskiego Otto Wächtera, nakazujące utworzenie w Krakowie „żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej”. Podobnie jak w innych miastach, również w Krakowie utworzenie getta miało służyć odizolowaniu Żydów, utrudnieniu im kontaktów ze społeczeństwem polskim oraz uniemożliwieniu wszelkiego oporu.

 

04.03.1386r. – Koronacja Władysława Jagiełły

W katedrze na Wawelu arcybiskup gnieźnieński Bodzęta (Bodzanta) koronował Władysława Jagiełłę na króla Polski. Zakończyło to wieloletnie zabiegi i intrygi polityczne związane z sukcesją na tronie polskim po śmierci Ludwika Węgierskiego.

 

 

08.03.1968 – Wiec studencki na Uniwersytecie Warszawskim

Demonstracja, w której udział wzięło ok. 1200 osób, rozpoczęła się o godzinie 12. Po odczytaniu rezolucji, w których studenci przedstawili swoje postulaty, odbyło się spotkanie z prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego Zygmuntem Rybickim. W skład delegacji studenckiej wchodzili: Ryszard Bugaj, Marcin Król, Michał Osóbka-Morawski, Barbara Toruńczyk, Irena Lasota oraz Jadwiga Staniszkis.

 

 

11.03.1609r. – Rozpoczęcie wojny polsko-moskiewskiej

Oficjalnymi powodami wszczęcia wojny z Moskwą były zabór przez Rosjan Siewierszczyzny oraz zawarcie przymierza między bojarem Wasylem Szujskim a królem szwedzkim Karolem IX. W związku z tym, że formalnej decyzji w sprawie wojny sejm nie podjął, król Zygmunt II Waza wydał specjalny uniwersał, w którym deklarował, że wojnę prowadzić będzie dla dobra Rzeczypospolitej. Do wojny zachęcali również papież i jezuici, snujący wizję nawrócenia całej Rosji.

 

12.03.1999r – Polska wstąpiła do NATO

W czerwcu 1997 r. Polska została oficjalnie zaproszona do Sojuszu Północnoatlantyckiego, wraz z Czechami i Węgrami. W następnym roku kolejne rządy państw NATO ratyfikowały protokoły akcesyjne, określające dokładnie zasady, na których nowe państwa miały się stać członkami Sojuszu. Wreszcie 12 marca 1999 r. Bronisław Geremek, ówczesny minister spraw zagranicznych, przekazał na ręce sekretarz stanu USA Madeleine Albright akt przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego. Od tej chwili Polska stała się formalnie i praktycznie krajem członkowskim NATO.

 

18.03. 1596 r. – Przeniesienie stolicy do Warszawy

Z pewnością decydującym czynnikiem, który wpłynął na decyzję królewską o przenosinach dworu, był pożar zamku wawelskiego na początku 1596 r. Teraz jednak trzeba było przystosować zamek warszawski do nowych funkcji, dlatego też król zamieszkał w nim na stałe dopiero w 1611 r., po powrocie z wyprawy moskiewskiej. Od tej pory Warszawa stała się najważniejszym miastem Rzeczypospolitej, nie tylko jako siedziba monarchy, lecz także miejsce zwoływania sejmów. Warto dodać, że aż do jej upadku nie wydano żadnego aktu prawnego uznającego Warszawę za miasto stołeczne – przysługiwał jej jedynie tytuł miasta rezydencjonalnego Jego Królewskiej Mości.

 

 

22.03.1925r. – Otwarcie skoczni narciarskiej Wielka Krokiew w Zakopanem

Inicjatorem budowy ośrodka sportowego u północnych podnóży i na stokach Krokwi był architekt i działacz społeczny Karol Stryjeński. W tym celu powołano Towarzystwo „Park Sportowy”, którego prezesem został ksiądz Jan Humpola. Teren pod budowę zaprojektowanej przez Stryjeńskiego i Szweda Sellstroema skoczni wydzierżawił właściciel dóbr zakopiańskich hrabia Władysław Zamoyski.

 

25.03.1977r. – Powstał Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela

Grupa osiemnastu działaczy kojarzonych z opozycją antykomunistyczną przekazała marszałkowi Sejmu PRL oraz Episkopatowi Polski pierwszy dokument sygnowany nazwą Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO). Pismo to nosiło tytuł Do społeczeństwa polskiego, a podpisali się pod nim m.in. ks. Bogdan Papiernik, Andrzej Czuma, Leszek Moczulski, Wojciech Ziembiński oraz gen.Mieczysław Boruta-Spiechowicz.

 

 

Kalendarium historyczne – luty

01.02.1411r. – I pokój toruński

Uroczystego zaprzysiężenia i opieczętowania traktatu dokonał Władysław Jagiełło i Witold ze strony polskiej i litewskiej, a następnie wielki mistrz zakonu krzyżackiego Heinrich von Plauen. Do wymiany w pełni opieczętowanych dokumentów pokoju doszło w maju 1411 roku w pobliżu zamku w Złotorii nad Drwęcą.

05.02.1831r. – Wkroczenie armii rosyjskiej pod dowództwem Dybicza do Królestwa Polskiego

Tego dnia 115 tysięcy rosyjskich żołnierzy wspieranych przez 336 dział przekraczoczywszy granicę Królestwa Polskiego rozpoczęło marsz ku Warszawie. Armię prowadził feldmarszałek Iwan Dybicz, wsławiony w kampanii bałkańskiej, doświadczony dowódca cieszący się wielkim zaufaniem cara. Jego zadaniem było zdławienie powstania listopadowego, rozpędzenie sejmu, który kilkanaście dni wcześniej ogłosił detronizację cara Mikołaja I jako króla Polski.

 


06.02.1989r. – Początek obrad Okrągłego Stołu

Fala strajków w 1988 roku, a zwłaszcza wystąpienia sierpniowe, były impulsem napędzającym przemiany. Władze zdały sobie sprawę z realnej siły zdelegalizowanej „Solidarności”. Właśnie wtedy narodził się pomysł zwołania Okrągłego Stołu, oficjalnie sformułowany 31 sierpnia na spotkaniu generała Czesława Kiszczaka z Lechem Wałęsą.

 

 

10.02.1920r. – Zaślubiny Polski z morzem

Tego dnia w Pucku dokonał się uroczysty akt zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim.
Wśród strug padającego deszczu, w obecności dygnitarzy i wojskowych gen. Józef Haller w uroczystym geście wrzucił pierścień w fale. Co prawda nie były to fale otwartego morza, gdyż pierścień zniknął w wodach Zatoki Puckiej, to jednak cała uroczystość miała charakter symboliczny i wielce wzruszający.

 

 

14.02.1942r. – Powstanie Armii Krajowej

Zakonspirowane siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego w latach II wojny światowej, powstałe z przemianowania Związku Walki Zbrojnej (powstałego w listopadzie 1939) rozkazem Naczelnego Wodza generała broni Władysława Sikorskiego z 14 lutego 1942 r. Działała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okupowanej przez Niemcy i ZSRR (po wkroczeniu Armii Czerwonej na terytorium państwa polskiego 4 stycznia 1944 r.)

 

 

18.02.1846r. – Początek rabacji galicyjskiej

Wydarzenia powstańcze z lutego 1846 r. w Krakowie zbiegły się z tzw. rabacją galicyjską – powszechnym wystąpieniem chłopów przeciwko szlachcie na terenie Galicji Zachodniej, powiązanym z masowymi mordami oraz grabieżami. Inspiratorami tych zajść byli Austriacy, którzy – mając informacje na temat szykującej się insurekcji – chcieli wykorzystać napięte stosunki między dworem a wsią do przeciwstawienia się powstaniu.

 

 

Kalendarium historyczne – styczeń

04.01.1919r. – Zamach stanu gen. Januszajtisa

Nieudany zamach stanu przeprowadzony w nocy z 4 stycznia na 5 stycznia 1919 przez środowiska prawicowe, który miał na celu obalenie rządu Jędrzeja Moraczewskiego. Inicjatorami byli m.in. Pułkownik Marian Januszajtis-Żegota oraz książę Eustachy Sapieha.

07.01.1520r. – Zygmunt Stary wydał przywilej toruński

Przywilej toruński został wydany 7 stycznia 1520 przez króla Zygmunta Starego, zaś zatwierdzony 4 grudnia 1520 na sejmie w Bydgoszczy. Jego głównym postanowieniem było wprowadzenie przymusu pańszczyzny w wysokości jednego dnia w tygodniu. Do czasu wydania statutu toruńskiego wymiar pańszczyzny obciążający chłopa polskiego wynosił od 2 do 4 dni w roku. Brak ograniczeń dla szlachty i duchowieństwa we władzy nad chłopami prowadził z czasem do wielokrotnego wzrostu pańszczyzny co prowadziło w wielu przypadkach do zbiegostwa chłopów.

09.01.1797r. – Stworzenie Legionów Polskich we Włoszech

Polskie formacje wojskowe, tworzone na terenie współczesnych Włoch, których celem była walka o niepodległość Polski. Walczące u boku wojsk francuskich i włoskich w latach 1797–1807, utworzone z inicjatywy Jana Henryka Dąbrowskiego przez Francuzów w północnych Włoszech.

13.01.1932r. – Posłowie PPS i PSL skazani w tzw. procesie brzeskim

13 stycznia 1932 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie zakończył się tzw. proces brzeski. Na kary więzienia skazani w nim zostali przywódcy antysanacyjnej opozycji, wśród nich trzykrotny premier Wincenty Witos, Władysław Kiernik, Norbert Barlicki i Herman Lieberman.

15.01.1582r. – Rozejm w Jamie Zapolskim

Kończący wojnę polsko-rosyjską podpisany 15 stycznia 1582 przy mediacji Antonia Possevina (legata papieża Grzegorza XIII). Kończył wojnę króla Stefana I Batorego z carem Iwanem IV Groźnym o Inflanty. Rzeczpospolita odzyskała Inflanty z Parnawą i Dorpatem, oraz ziemię połocką zagarniętą przez Rosję w 1563. Układ ustanawiał 10-letni rozejm pomiędzy walczącymi stronami.

19.01.1947r. – Sfałszowane wybory do Sejmu

Wybory do Sejmu Ustawodawczego przeprowadzone w Polsce 19 stycznia 1947, sfałszowane przez aparat policyjny (Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego podporządkowane PPR), przy bezpośrednim udziale funkcjonariuszy NKWD, metodami wypróbowanymi we wcześniejszym referendum (1946).

22.01.1863r. – Wybuch powstania styczniowego

Polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone Manifestem 22 stycznia wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864, zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego, tj. Królestwo Polskie i ziemie zabrane.

23.01.1793r. – Drugi rozbiór Polski

Drugi z trzech rozbiorów Polski, do których doszło pod koniec XVIII wieku. Dokonany przez Imperium Rosyjskie i Królestwo Prus, bez udziału Austrii.

1945-01-27 – Wyzwolenie obozów zagłady Auschwitz

77 lat temu Armia Czerwona wyzwoliła Auschwitz – niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i obóz zagłady. Pozostali w nim najsłabsi i najbardziej chorzy więźniowie, którzy nie mogli wziąć udziału w zorganizowanych przez SS ewakuacjach na zachód, tak zwanych marszach śmierci. Nie był to dla nich koniec cierpień – potrzebowali pomocy lekarskiej i rekonwalescencji.


29.01.1990r. – Zakończenie działalności PZPR

29 stycznia 1990 roku zakończył się trwający dwa dni ostatni zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. „Sztandar” został „wyprowadzony”, a spadkobiercą PZPR zostało nowe ugrupowanie o nazwie Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Kalendarium historyczne – grudzień

 

02.12.1789r.  – W Warszawie odbyła się czarna procesja

Inicjatorem zjazdu przedstawicieli miast królewskich był Hugo Kołłątaj, jeden z przedstawicieli stronnictwa patriotycznego na trwającym od października 1788 roku Sejmie Czteroletnim. Delegację, która z ratusza udała się pod Zamek Królewski, poprowadził prezydent Warszawy Jan Dekert. Jej nazwa wzięła się od czarnego ubioru samych delegatów.

05.12.1931r. – wysadzono moskiewski Sobór Chrystusa Zbawiciela

W bolszewickiej Rosji już w latach 20. XX wieku rozpoczęto kampanie antyreligijne. Partię komunistyczną w dziele propagowania ateizmu wspierała między innymi Liga Bezbożników. W całym kraju dochodziło do niszczenia i profanacji obiektów sakralnych, a osoby wierzące poddawane były prześladowaniom.

 

 

13.12.1981r. – Wojciech Jaruzelski wprowadził stan wojenny

Stan wojenny w Polsce został ogłoszony 13 grudnia 1981 r. i trwał do 22 lipca 1983 r. Drastycznie ograniczał życie codzienne Polaków celem przeciwdziałania opozycji politycznej, w szczególności ruchu „Solidarność”. Tysiące działaczy opozycji zostało uwięzionych bez postawienia zarzutów. Faktyczną władzę w Polsce przejęło wojsko. Gen. Jaruzelski twierdził, że ostateczną decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego podjął w nocy z 9 na 10 grudnia. Stosowne rozkazy wydano 12 grudnia o godzinie 14.00. Termin wyznaczono na noc z 12 na 13 grudnia. Termin nie był przypadkowy, gdyż 13 grudnia przypadał w niedzielę, a więc dzień wolny od pracy, gdy większość obywateli pozostaje w domach.

 

 

15.12.1948r. – rozpoczął się kongres zjednoczeniowy PPR i PPS

Kongres został zwołany pod naciskiem działaczy PPR, którzy dążyli do stworzenia w Polsce systemu jednopartyjnego.  Silna PPS była dla nich jedną z ostatnich przeszkód na tej drodze, ponieważ ruch ludowy po ucieczce Stanisława Mikołajczyka praktycznie przestał istnieć.

 

18.12.1529r. – Zygmunt August został królem Polski

Była to jedyna w dziejach kraju elekcja przeprowadzona vivente rege, a więc jeszcze za życia ówczesnego króla, Zygmunta Starego. Urodzony w 1520 roku Zygmunt August w momencie elekcji miał 9 lat. Jego wybór zatwierdził sejm w Piotrkowie. Już wcześniej książę miał zagwarantowany tron litewski – w grudniu 1522 roku litewscy dostojnicy uznali go wielkim księciem w wypadku śmierci ojca.

22.12.1970r. – strajkujący w stoczni szczecińskiej podpisali porozumienie z rządem

W stoczni szczecińskiej strajkujący podpisali porozumienie z rządem. Zakończyło to trwającą od 14 grudnia falę protestów, które objęły większość Wybrzeża. Strajki rozpoczęły się w Stoczni Gdańskiej. Ich wybuch był związany z ogłoszeniem przez Władysława Gomułkę, I sekretarza KC PZPR, wzrostu cen żywności. Jego przemówienie z 12 grudnia 1970 roku było transmitowane przez radio i telewizję.

 

24.12.1914r. – rozpoczął się rozejm bożonarodzeniowy w I wojnie światowej

Na zachodnim froncie, zwłaszcza w okolicach Ypres, żołnierze przerwali ogień i udekorowali okopy świątecznymi ozdobami. Tymczasowe zaprzestanie działań wojennych wychodziło najczęściej z inicjatywy żołnierzy i młodszych oficerów. Objęło nawet 100 tysięcy żołnierzy niemieckich i brytyjskich, uwięzionych w czasie świąt Bożego Narodzenia w okopach. W wielu miejscach między wrogimi oddziałami dochodziło do fraternizacji: rekruci wymieniali pozdrowienia, dzielili się jedzeniem, a nawet rozegrali mecz futbolowy.

 

27.12.1918r. – wybuchło powstanie wielkopolskie

Walki rozpoczęły się w Poznaniu, do którego dzień wcześniej przyjechał Ignacy Jan Paderewski. W stolicy Wielkopolski napięcie narastało już od dłuższego czasu. Dokładny przebieg granic między Niemcami a odrodzoną Polską nie był jeszcze ustalony. W mieście stacjonowali żołnierze niemieccy, ale polskie organizacje niepodległościowe dążyły do przejęcia władzy.

 

Kalendarium Listopad

04.11.1794r.  – Rzeź Pragi

Wojska rosyjskie dowodzone przez uznawanego za najlepszego dowódcę carycy Katarzyny II – Aleksandra Suworowa zdobyły warszawską Pragę i wymordowały około 20 tys. jej mieszkańców.

07.11.1806r. – Wybuch Powstania Wielkopolskiego

W wyniku wybuchu wojny francusko-pruskiej w 1806 roku oraz zwycięstw Napoleona pod Jeną i Auerstädt Polacy żyjący na ziemiach zaboru pruskiego zyskali nadzieję na zrzucenie obcego panowania. Napoleon, wspierany niemal od dekady przez oddziały polskie, zdawał sobie sprawę, że pozyskanie Polaków z tego zaboru ułatwi mu rozprawę z Prusami oraz wzmocni jego pozycję wobec zagrażającej ze wschodu Rosji.

11.11.1918r.  – Odzyskanie Niepodległości przez Polskę

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Wybór 11 listopada uzasadnić można zbiegiem wydarzeń w Polsce z zakończeniem        I wojny światowej. Dzień wcześniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski. W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918, naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości, a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął kraj.

 

17.11.1892r. – Zjazd założycielski Polskiej Partii Socjalistycznej

Przez niemal cały okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (po współtworzeniu przez krajową organizację PZPR) działała jako samodzielna partia na emigracji. W latach schyłkowych PRL powstało w Polsce kilka partii o nazwie „Polska Partia Socjalistyczna” pretendujących do kontynuacji tradycji przedwojennej, m.in. PPS Piotra Ikonowicza założona w 1987 i utworzona w latach 1988–1989 PPS Jana Józefa Lipskiego.

 

19.11.1557 r.  – Królowa Bona została zamordowana

Królowa Bona z rodu Sforzów, żona króla Zygmunta Starego, została otruta przez doradcę starającego się, aby zapisała ona swój majątek Habsburgom. Swojego celu jednak nie osiągnął, a królowa na łożu śmierci przekazała swoje bogactwa synowi.

23–24.11.1619r. – Pierwsza odsiecz wiedeńska

Bitwa pod Humiennem między pułkiem lisowczyków a wojskiem Jerzego Rakoczego przyczyniła się do ocalenia Wiednia, chociaż ówcześni nie od razu zdali sobie z tego sprawę. Z pozoru mało znacząca bitwa miała wpływ na losy miasta leżącego 500 km na północny-wschód od miejsca jej stoczenia.

 

 

27.11.1815r. – Nadanie Ustawy Konstytucyjnej Królestwa Polskiego
Konstytucja Królestwa Polskiego nadana przez cesarza Rosji i króla Polski Aleksandra I, będąca wypełnieniem postanowień kongresu wiedeńskiego. Zaliczana jest do najbardziej liberalnych w pokongresowej Europie. Przy jej redakcji pracował kilkuosobowy zespół, z księciem Adamem Jerzym Czartoryskim na czele.

 

29.11.1830r. –  Wybuch powstania listopadowego

W nocy z 29 na 30 listopada 1830 r. w Warszawie rozpoczęło się Powstanie Listopadowe – zryw niepodległościowy skierowany przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Przez 10 miesięcy 140 tys. ludzi prowadziło walkę z największą potęgą militarną Europy, odnosząc w niej poważne, lecz przejściowe sukcesy.

Kalendarium Wrzesień

1 września 1939 roku – atakiem nazistowskich Niemiec na Polskę rozpoczęła się II wojna światowa.

3 września 1939 roku – Francja i Wielka Brytania wypowiedziały wojnę nazistowskim Niemcom

11 września 2001 roku – około 3 tysięcy osób zginęło w serii największych w historii ataków terrorystycznych na World Trade Center w Nowym Yorku oraz Pentagon w Waszyngtonie, dokonanych przez członków Al-Kaidy przy użyciu uprowadzonych samolotów pasażerskich.

13 września 1195 roku – doszło do bitwy pod Mozgawą pomiędzy wojskami Mieszka III Starego, Mieszka Plątonogiego i Jarosława opolskiego przeciwko Leszkowi Białemu i Romanowi Halickiemu.

23 września 1492 roku – Jan I Olbracht został koronowany na króla Polski.

 

26 września 1920 roku – zakończyła się zwycięska dla Polaków bitwa nad Niemnem, w której pokonane zostały wojska Bolszewików.

Kalendraium Maj

1 maja – Święto Pracy

 

Jest to międzynarodowe święto klasy robotniczej, które jest obchodzone od 1890 corocznie 1 maja. W Polsce Święto Pracy zostało ustanowione w 1950r.

 

2 maja – Dzień Flagi Państwowej

Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych, wprowadzone na mocy ustawy z dn. 20.11.2004 r. o godle, barwach i hymnie narodowym.

3 maja – Święto Konstytucji 3 maja

3 maja obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji z 1791 r. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja uważa się za jedno z najważniejszych i przełomowych wydarzeń w historii państwa Polskiego.

12 maja 1926 r. – Przewrót majowy

Był to zbrojny zamach stanu w Polsce dokonany w dniach 12–15 maja 1926 roku, w Warszawie przez marszałka Józefa Piłsudskiego, w czasie którego zginęło po obu stronach konfliktu łącznie 379 osób.

 

21 maja 1674 r. – Jan III Sobieski został królem Polski

Jan III Sobieski został wybrany przez szlachtę na króla Polski. Objął tron po zmarłym w listopadzie poprzedniego roku Michale Korybucie Wiśniowieckim.

 

24 maja 1829 r. – Car Rosji Mikołaj I zostaje królem Polski

Koronacja cara Rosji Mikołaja I na króla Polski i jego żony cesarzowej Rosji Aleksandry Fiodorowny na królową Polski odbyła się 24 maja 1829 w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego w Warszawie.

 

 

Jan Bytnar  (ur. 6 maja 1921r)

Był podharcmistrzem, członkiem Szarych Szeregów, dowódcą hufca „Południe” Grup Szturmowych. Został aresztowany razem z ojcem przez funkcjonariuszy Gestapo o godz. 4:30 rano we wtorek 23 marca 1943 w mieszkaniu Bytnarów przy al. Niepodległości 159. W chwili aresztowania poza domem przebywały jego matka oraz młodsza siostra Danuta.

 

 

Józef Poniatowski  (ur. 7 maja 1763r)

Był polskim generałem, dowódcą armii koronnej Rzeczypospolitej, ministrem wojny i naczelnym wodzem wojsk polskich Księstwa Warszawskiego, członek Rady Stanu i Księciem Polski. W listopadzie 1806, kiedy Prusacy zagrożeni przez Napoleona gotowali się do opuszczenia Warszawy, Poniatowski na wezwanie króla Fryderyka Wilhelma III zgodził się zarządzać stolicą i stanął na czele milicji miejskiej, organizowanej przez zamożną część społeczeństwa miasta.

 

 

 

Stanisław Sosabowski  (ur. 8 maja 1892r)

Był polskim dowódcą wojskowym, działaczem niepodległościowym, pułkownikiem dyplomowanym piechoty Wojska Polskiego, 15 czerwca 1944 roku mianowany generałem Brygady.  Kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Virtuti Militari, pośmiertnie został odznaczony Orderem Orła Białego. 1 listopada 1918 został kierownikiem Komisji Likwidacyjnej byłego austriackiego Generalnego Gubernatorstwa w Lublinie. 15 listopada awansował do stopnia kapitana. 1 stycznia 1919 przeniesiony do Warszawy i przydzielony do Głównego Urzędu Likwidacyjnego w Ministerstwie Spraw Wojskowych.

 

Witold Pilecki  (ur. 13 maja 1901r)

Był rotmistrzem kawalerii Wojska Polskiego, współzałożycielem Tajnej Armii Polskiej, żołnierzem Armii Krajowej, organizatorem ruchu oporu w KL Auschwitz. Został oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci, stracony w 1948. Unieważnienie wyroku nastąpiło w 1990. Pośmiertnie, w 2006 otrzymał Order Orła Białego, a w 2013 został awansowany na stopień pułkownika.

 

Władysław Sikorski (ur. 20 maja 1881r)

Był polskim żołnierzem, politykiem, generałem broni Wojska Polskiego, premierem i ministrem spraw wojskowych II Rzeczypospolitej, twórcą i naczelnym wodzem Polskich Sił Zbrojnych (na Zachodzie); zginął w katastrofie lotniczej w Gibraltarze. Pośmiertnie został odznaczony Orderem Orła Białego (1943). Przed wybuchem I wojny światowej uzyskał dyplom oficerski w austriackiej szkole wojskowej i został podporucznikiem rezerwy cesarskiej i królewskiej Armii. Był jednym ze współzałożycieli i członków polskich organizacji niepodległościowych: Związku Walki Czynnej, Związku Strzeleckiego i Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych.

Kalendarium Marzec

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych;

 

3 marca – w 1918 roku Rosja Radziecka zawarła w Brześciu nad Bugiem traktat pokojowy z Niemcami i Austro – Węgrami, tym samym wycofując się z I wojny światowej;

 

4 marca – w 1386 roku Władysław II Jagiełło został koronowany na króla Polski;

9 marca – w 1589 roku podpisano traktat bytomsko – będziński na mocy którego Habsburgowie uznali Zygmunta III Wazę za króla Polski – więcej w artykule Decyzja, która zaważyła na losach Rzeczpospolitej

 

17 marca – w 1921 roku uchwalona została przez Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucja Marcowa;

 

19 marca – w 1542 roku urodził się Jan Zamoyski – hetman wielki koronny, kanclerz wielki koronny, polski magnat, założyciel Zamościa;

 

21 marca – w 1871 roku Otto von Bismarck został mianowany pierwszym kanclerzem II Rzeszy Niemieckiej

24 marca – w 1794 roku TadeuszKościuszko został mianowany Naczelnikiem Insurekcji, której celem była obrona niepodległości Polski – więcej w artykule Bitwa, która dała nadzieję na obronę niepodległości

31 marca – w 1831 roku podczas powstania listopadowego stoczono bitwy pod Wawrem i Dębem Wielkim.

 

Kalendarium Luty

1 lutego – w 1946 roku Norweg Trygve Lie został wybrany Pierwszym Sekretarzem Generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych

2 lutego – w 1943 roku pod Stalingradem poddały się ostatnie oddziały 6 Armii Niemieckiej feldmarszałka von Paulusa

4 lutego – w 1945 roku w Jałcie rozpoczęła się konferencja z udziałem przywódców Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego

6 lutego – w 1633 roku Władysław IV Waza został w Krakowie /w katedrze na Wawelu/ koronowany na króla Polski

7 lutego – w 1807 roku rozpoczęła się bitwa pod Pruską Iławą, w której starły się wojska francuskie i rosyjsko – pruskie

10 lutego – w 1904 roku car Rosji Mikołaj II Romanow wypowiedział wojnę Japonii

11 lutego – w 1929 roku Stolica Apostolska i Włochy podpisały Traktaty Laterańskie na mocy których powstał Watykan

14 lutego – w 1831 roku w czasie powstania listopadowego w bitwie pod Stoczkiem wojska polskie pokonały armię rosyjską

15 lutego – w 1763 roku w Hubertusburgu zawarto pokój kończący wojnę siedmioletnią, na mocy której Prusy zatrzymały Śląsk

16 lutego – w 1919 roku podpisano w Trewirze rozejm kończący powstanie wielkopolskie

17 lutego – w 1772 roku w Petersburgu podpisano tajną konwencję rosyjsko – pruską dotyczącą I rozbioru Polski

 

19 lutego – w 1594 roku król Polski Zygmunt III Waza został koronowany w Uppsali na króla Szwecji.

20 lutego – w 1920 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski mianował polskim komisarzem plebiscytowym Wojciecha Korfantego

21 lutego – w 1574 roku Henryk III Walezy został koronowany na pierwszego elekcyjnego króla Polski

 Kalendarium styczeń

2 stycznia – w 1657 roku wojska polskie pokonały Szwedów pod Chojnicami.

 

3 stycznia – w 1777 roku wojska amerykańskie pokonały Brytyjczyków pod Princeton podczas wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

6 stycznia – w 1286 roku na króla Francji koronowano Filipa IV Pięknego, który doprowadził do upadku Zakon Templariuszy.

 

7 stycznia – w 1942 roku zakończyła się bitwa pod Moskwą. Była to pierwsza strategiczna porażka Adolfa Hitlera i Wehrmachtu na froncie wschodnim podczas kampanii rosyjskiej.

 

8 stycznia – w 1943 roku dowództwo Armii Czerwonej zaproponowało generałowi Paulusowi honorową kapitulację pod Stalingradem, którą niemiecki dowódca kategorycznie odrzucił.

10 stycznia – w 1920 roku wszedł w życie Traktat Wersalski kończący I wojnę światową.

12 stycznia – w 1528 roku Gustaw I Waza został koronowany na króla Szwecji.

14 stycznia – w 1943 roku rozpoczęła się konferencja w Casablance, gdzie ustalono, że wojna z Niemcami będzie prowadzona do czasu bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy i jej sojuszników.

15 stycznia – w 1582 roku w Jamie Zapolskim podpisano rozejm kończący wojnę polsko – moskiewską, na mocy którego Polska odzyskała Inflanty.

 

16 stycznia – w 1919 roku Ignacy Jan Paderewski został mianowany premierem i ministrem spraw zagranicznych.

17 stycznia – w 1649 roku na Wawelu w Krakowie Jan II Kazimierz Waza został koronowany na króla Polskiej.

 

19 stycznia – w 1945 roku Leopold Okulicki rozwiązał Armię Krajową.

22 stycznia – w 1905 roku w Rosji doszło do tzw. Krwawej Niedzieli w trakcie której zginęło około 100 osób.

 

23 stycznia – w 1793 roku Rosja i Prusy podpisały II traktat rozbiorowy Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

24 stycznia – w 1507 roku Zygmunt I Stary został koronowany na Wawelu w Krakowie na króla Polski.

25 stycznia – w 1831 roku podczas powstania listopadowego sejm ogłosił detronizację króla Polski Mikołaja I.

 

26 stycznia – w 1699 roku zawarto pokój w Karłowicach na mocy którego Rzeczpospolita Obojga Narodów odzyskała Podole z Kamieńcem – więcej w artykule Pokój w Karłowicach w 1699 roku

27 stycznia – w 1945 roku doszło w Miechowicach /dzisiejsza dzielnica Bytomia/ do tzw. Tragedii Miechowickiej, w wyniku której żołnierze Armii Czerwonej zamordowali ponad 380 osób – więcej w artykule Mroczne tajemnice Bytomia

 

28 stycznia – w 1573 roku podpisano akt Konfederacji Warszawskiej gwarantujący tolerancję religijną w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

 

29 stycznia – w 1655 roku rozpoczęła się polsko – rosyjska bitwa pod Ochmatowem, zakończona zwycięstwem wojsk polskich.

 

30 stycznia – w 1667 roku podpisano traktat w Andruszowie kończący wojnę polsko – rosyjską, na mocy którego Rzeczpospolita utraciła część Ukrainy – więcej w artykule Rozejm w Andruszowie.

 

 

Kalendarium grudzień

1 grudnia – w 1825 roku Mikołaj I Romanów został cesarzem Rosji.

 

 

2 grudnia – w 1805 roku pod Austerlitz Napoleon Bonaparte pokonał wojska austriacko – rosyjskie.

 

 

3 grudnia – w 1800 roku wojska francuskie pokonały pod Hohenlinden wojska austriacko – bawarskie.

 

5 grudnia – w 1757 roku wojska pruskie pokonały Austriaków pod Lutynią.

 

 

 

6 grudnia – w 1656 roku w Radnot /Siedmiogród/ podpisano traktat rozbiorowy Polski.  Pierwsza próba rozbioru Rzeczypospolitej Obojga Narodów

12 grudnia – w 1501 roku Aleksander Jagiellończyk został koronowany na Wawelu na króla Polski.

 

13 grudnia – w 1981 roku w Polsce wprowadzono stan wojenny.

 

 

 

16 grudnia – w 1944 roku wojska niemieckie rozpoczęły ofensywę w Ardenach, która wobec przewagi aliantów zakończyła się klęską Wehrmachtu – więcej w artykule Ardeny 1944 – ostatnia próba zmiany losów III Rzeszy Niemieckiej

18 grudnia – w 1916 roku zakończyła się jedna z najkrwawszych bitew I wojny światowej – bitwa pod Verdun.

25 grudnia – w 1076 roku Bolesław II Szczodry został koronowany w Gnieźnie na króla Polski.

 

 

 

 

 

26 grudnia – w 1805 roku w Preszburgu /obecna Bratysława na Słowacji/ zawarto pokój między Austrią a Francją. Austria utraciła Wenecję, Istrię i Dalmację na rzecz Włoch, Tyrol na rzecz Bawarii oraz Górną Szwabię na rzecz sprzymierzonej z Napoleonem Wirtembergii, a otrzymała Salzburg. Musiała ponadto wypłacić kontrybucję wojenną w wysokości 40 milionów franków.

27 grudnia – w 1918 roku rozpoczęło się powstanie wielkopolskie.

 

 

 

 

 

Kalendarium Listopad

 

Kalendarium  październik

To już w tym roku 248 rocznica powołania Komisji Edukacji Narodowej.

Czym była, jakie były jej zasługi? O tym w naszym miesięcznym kalendarium.

Komisja Edukacji Narodowej (KEN) właśc. Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca była I w Polsce, i w Europie ministerstwem oświaty publicznej. Zależna tylko od króla i Sejmu, powołana przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 r. Wnioskodawcą jej utworzenia był sam król Stanisław August Poniatowski.

Impulsem do powołania KEN było rozwiązanie zakonu jezuitów, co groziło upadkiem edukacji. Zakon jezuitów miał wyłączność na kształcenie w ramach edukacji podstawowej i średniej. Szkoły prowadzone przez zakonników wyróżniał konserwatyzm i nauczanie w duchu religii katolickiej, co wiązało się z nietolerancją wobec niekatolików. Kasata zakonu jezuitów dała impuls do przeprowadzenia gruntownej reformy szkolnictwa publicznego. KEN przejęła dawne majątki skasowanego zakonu jezuitów.

W składzie Komisji Edukacji Narodowej znalazło się osiem osób: 4 posłów i 4 senatorów. Najbardziej zasłużonymi oficjalnymi członkami KEN byli posłowie pochodzący z rodów Czartoryskich, Potockich, Zamoyskich. Faktycznymi pracownikami byli pisarze i uczeni skupieni wokół Hugona Kołłątaja. Możemy zaliczyć do tego kręgu: Franciszka Bielińskiego, Juliana Ursyna Niemcewicza, Feliksa Oraczewskiego, Andrzeja Gawrońskiego, Dawida Plicha , Grzegorza Piramowicza.

Zasługi KEN:

 •        Stworzenie trzystopniowego modelu szkół podstawowych i średnich:
 • Najniższy szczebel stanowiły szkoły parafialne dla dzieci chłopów i mieszczan,
 • Pośredni szkoły powiatowe przeznaczone głownie dla dzieci i młodzieży z rodzin szlacheckich, ale także dla wybitnych niższych stanów,
 • Najwyższy szczebel trzystopniowego modelu szkolnictwa publicznego stanowiły dwa uniwersytety w Krakowie i w Wilnie.
 •          Powołanie Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, które zajęło się opracowaniem podręczników do szkół publicznych w języku polskim.
 • KEN miało też zarządzać Biblioteką Załuskich, której pierwszym kustoszem został Ignacy Potocki.
 •  Opracowanie przepisów zgodnie z którymi np. Dziewczęta mogły się uczyć na równi z chłopcami.

Postacie związane z Komisją Edukacji Narodowej to:

ZAMACH MAJOWY

12 maja 1926 r. Marszałek Józef Piłsudski na czele wiernychmu oddziałów podjął marsz na Warszawę, który przeszedł do historii jako zamach majowy. Jego wynikiem było ustąpienie prezydenta i dymisja premiera. W wyniku trwających trzy dni walk zginęło 379 osób, wśród nich 164 cywilów.

Kryzys rządowy, skłócony parlament, pogarszającą się sytuacja gospodarcza i społeczna w Polsce skłoniły Piłsudskiego do próby naprawy państwa. Miała to być zbrojna demonstracja, ale doszło do trzydniowej wojny domowej.

12 maja wojska Piłsudskiego opanowały Pragę, po południu doszło do legendarnego spotkania marszałka i prezydenta RP (Wojciechowskiego) na moście Poniatowskiego. Prezydent nie przyjął warunków Piłsudskiego. Po trzech dniach walk w Warszawie, przewagę zdobyły wojska Piłsudskiego. Strajk kolejarzy zatrzymał wierne rządowi pulki z Wielkopolski i Pomorza. Wojska rządowe zaprzestały oporu.

31 maja Zgromadzenie Narodowe wybrało J. Piłsudskiego na prezydenta państwa. Marszałek wyboru nie przyjął, ale uznał go za prawne usankcjonowanie zamachu.

 

Przebieg zamachu

– 12 maja 1926r wojska podległy Piłsudskiemu, ruszają na Warszawę.

– J. Piłsudski i prezydent S. Wojciechowski spotykają się na Moście Poniatowskiego, by polubownie rozwiązać konflikt. Spotkanie bezowocne.

– W dniach 12-14 maja 1926r trwają w Warszawie walki pomiędzy zwolennikami Piłsudskiego.

– W nocy z 14 na 15 maja 1926r prezydent i premier podają się do dymisji.

 

Skutki

– Przejęcie władzy przez zwolenników Piłsudskiego.

– Wybór I. Mościckiego na prezydenta Polski.

– Wybór Kazimierza Bartla na nowego premiera Polski.

– Nowela sierpniowa (2 sierpień 1926) zwiększenie uprawnień prezydenta.

 

UCHWALENIE KONSTYTUCJI 3 MAJA

3 Maja 1791 r. Została uchwalona przez Sejm Wielki, zwany również Czteroletnim. Była to najważniejsza reforma tego Sejmu. Autorami konstytucji był król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj. Konstytucja była Ustawą Rządową – regulowała prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej. W tym rozumieniu tego słowa był pierwsza ustawą rządową w Europie, drugą na świecie (po amerykańskiej). Utrzymano unię polsko – litewską, została ona jednak zacieśniona.  Władza została podzielona zgodnie z zasadą Monteskiusza na ustawodawczą (stanowienie prawa), wykonawczą (wykonywanie prawa) i sądowniczą.

 

 

 

KONIEC II WOJNY ŚWIATOWEJ

Stolica III Rzeszy skapitulowała 2 maja. Pomimo upadku Berlina, nie wszystkie oddziały niemieckie złożyły broń. Toczyły one jeszcze walki m.in. w północnej części Włoch oraz w szerokim pasie od wysokości Drezna i Pragi po Innsbruck i Zagrzeb. Niemcy okupowali również jeszcze Norwegię. 5 maja 1945 r. rozpoczęły się rozmowy kapitulacyjne. Alianci zażądali poddania wojsk niemieckich na wszystkich frontach. Po dwóch dniach, 7 maja 1945 r., we francuskim Reims podpisano akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. Stronę aliancką reprezentowali generałowie Walter Bedell, Iwan Susłoparow i François Sevez. W imieniu Rzeszy Niemieckiej akt kapitulacji podpisał gen. Alfred Jodl. Na jego mocy siły niemieckie zostały zobowiązane do zaprzestania działań wojennych do 8 maja 1945 r. do godz. 23:01.

8 maja 1945 r., bezwarunkową kapitulacją Niemiec zakończyła się II wojna światowa w Europie. Strona sowiecka, ze względów propagandowych i prestiżowych, zażądała powtórnego podpisania aktu kapitulacji Niemiec. Doszło do tego w nocy z 8 na 9 maja 1945 r. w podberlińskim Karlshorst. W imieniu aliantów swoje podpisy złożyli marsz. Georgij Żukow oraz gen. Arthur Tedder, gen. Jean de Lattre de Tessigny i gen. Carl Spaatz. Niemcy reprezentował feldmarszałek Wilhelm Keitel i gen. Hans Jürgen-Stumpf. Obie majowe kapitulacje nie kończyły jeszcze wojny. Nadal trwały zaciekłe walki z Japonią. Dobiegł jednak końca jej europejski rozdział. Dla Polski, która jako pierwsza stanęła do walki z III Rzeszą i Sowietami, wojna o niepodległość zakończyła się dopiero w 1989 r.

 

BITWA O MONTE CASSINO

Od 11 maja do 18 maja 1944roku trwała jedna z czterech bitew toczonych w rejonie klasztoru na wzgórzu Monte Cassino na froncie włoskim II wojny światowej. W maju 1944 działający w ramach 8 Armii brytyjskiej 2 Korpusu Polskiego (dowódca – generał dywizji Władysław Anders) wziął udział w operacji „Diadem” – czwartej próbie przełamania niemieckich pozycji obronnych (tak zwanej Linii Gustawa) strzegących od południa dostępu do Rzymu i stanowiących fragment systemu umocnień zwanych „linią zimową” (Winterstellung). Kluczowy punkt oporu linii Gustawa znajdował się w rejonie wzgórza 516, Monte Cassino, na którym wznosił się pochodzący z VI wieku klasztor benedyktyński (tak zwane wzgórze klasztorne).

Głównym zadaniem wojsk polskich, rozlokowanych pomiędzy 10 i 13 brytyjskim Korpusem Armijnym, było zajęcie położonych na północny zachód od Monte Cassino: wzgórza 593 oraz rejonu folwarku Masseria Albaneta, atakowanych przez 3 Dywizję Strzelców Karpackich, oraz wzgórz 575 i 601 (Sant Angelo), atakowanych przez 5 Kresową Dywizję Piechoty.

 

ZDOBYCIE KONSTANTYNOPOLA

29 maja 1453 r. Osmański sułtan Mehmed II, po prawie dwumiesięcznym oblężeniu, wkroczył wraz ze swoimi wojskami do stolicy imperium rzymskiego, Konstantynopola. Stolica świata mimo bohaterskiej postawy mieszkańców i samego cesarza Konstantyna XI upadła. Podbite miasto stało się stolicą państwa Osmanów, które wkraczało w swój złoty wiek.

 

 TRANSPORT DO AUSCHWITZ

Pierwszymi osadzonymi w obozie byli niemieccy kryminaliści z KL Sachsenhausen, których w liczbie trzydziestu skierowano do Auschwitz w maju 1940, aby pełnili tam rolę więźniów funkcyjnych. Tarnowski transport był jednak pierwszym mającym masowy charakter. Znalazło się w nim 728 mężczyzn, z czego zdecydowaną większość stanowili polscy więźniowie polityczni. Wojnę przeżyło co najmniej 325 więźniów z pierwszego transportu.

 

120 lat temu, 20 maja 1901 r., strajk polskich dzieci we Wrześni przeciwko nauczaniu w języku niemieckim doprowadził do ukarania 14 uczniów karą chłosty. Był to szczytowy moment wydarzeń, które odbiły się szerokim echem we wszystkich zaborach i stały się symbolem brutalnej germanizacji. Kilka miesięcy później, w listopadzie 1901 r., przed sądem w Gnieźnie stanęło 25 uczestników strajku. Sąd uznał, że był to bunt i zakłócenie porządku publicznego. Uczestników strajku skazano na kary od dwóch do dwóch i pół miesiąca więzienia.

 

40 lat temu, 13 maja 1981r.  miał miejsce zamach na papieża Jana Pawła II podczas audiencji generalnej na placu świętego Piotra w Rzymie o godzinie 17:19. Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Ağcę w brzuch oraz rękę.

Władysław Sikorski (1881-1943) – polski polityk, generał broni Wojska Polskiego, premier i minister spraw wojskowych II Rzeczypospolitej, Naczelny Wódz Polskich. W okresie II wojny światowej pełnił funkcję premiera Rządu RP na Uchodźstwie oraz Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych. Jeden z najbardziej zasłużonych działaczy polskich lat 1939-43. Rok 2003 był Rokiem Władysława Sikorskiego.

W 1981 Narodowy Bank Polski wypuścił okolicznościową monetę o nominale 50 złotych w celu upamiętnienia setnej rocznicy urodzin generała Władysława Sikorskiego.

Józef Antoni Poniatowski książę herbu Ciołek (ur. 7 maja 1763 w Wiedniu, zm. 19 października 1813 k. Lipska) – polski generał, dowódca armii koronnej Rzeczypospolitej, minister wojny i naczelny wódz wojsk polskich Księstwa Warszawskiego, członek Rady Stanu, marszałek Francji, książę polski i książę korony czeskiej, wolnomularz, bratanek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Był gorącym patriotą, który widział szansę na odzyskanie niepodległości u boku Napoleona Bonaparte.

 

Jan Paweł II – właśc. Karol Józef Wojtyła; ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, 264. Papież i 6. Suweren Państwa Watykańskiego. Święty Kościoła katolickiego. Był papieżem przez 26 i pół roku (9666 dni). Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawła II były podróże zagraniczne. Odbył ich 104, odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty. W wielu miejscach, które odwiedził, nigdy przedtem nie postawił stopy żaden papież. Był m.in. pierwszym papieżem, który odwiedził Wielką Brytanię), jest też pierwszym w historii papieżem, który odwiedził Biały Dom oraz pierwszym papieżem, który odwiedził Sejm RP. Jan Paweł II był pierwszym papieżem czytającym bez okularów i noszącym zegarek na rękę. Poza tym Wojtyła był pierwszym papieżem jeżdżącym na nartach, uprawiającym wspinaczkę górską, pływającym kajakiem. Pierwszym w dziejach Słowianinem wybranym na głowę Kościoła.

Ojciec Pio z Pietrelciny – (właśc. Francesco Forgione) znany jako Ojciec Pio, urodził się 25 maja 1887r., a zmarł 23 września 1968r. Był kapucynem, pierwszym stygmatykiem w historii Kościoła katolickiego, świętym. Jako dziecko postanowił poświęcić swoje życie służbie Bogu oraz swojemu patronowi, świętemu Franciszkowi z Asyżu. Chłopiec poddawał swoje ciało pokucie, biczował się aż do krwi. Twierdził, iż widzi swojego anioła stróża i prowadzi z nim długie rozmowy. Objawiali mu się także Matka Boska oraz Jezus. Wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, 7 lat później został wyświęcony na kapłana. Jako przewodnik duchowy Ojciec Pio wpajał swoim wiernym 5 dróg doskonalenia duszy: codzienne przyjmowanie Komunii Świętej, medytację, rachunek sumienia, głęboką lekturę Pisma Świętego oraz cotygodniową spowiedź. Ojca Pio ogłoszono świętym w 2002.

 

Caryca Katarzyna II Wielka urodziła się w maju 1729 roku w Szczecinie jako Zofia Fryderyka Augusta. Jej ojcem był książę Christian August (dynastia askańska), a matką – Joanna Elżbieta (dynastia holsztyńska). W 1745 roku Katarzyna II Wielka wzięła ślub z księciem holsztyńskim Piotrem Ulrykiem. Jej mąż, w 1762 roku, został cesarzem Rosji, a ona, została panującą cesarzową Rosji. Katarzyna II podczas bycia cesarzową miała wpływ m.in. na wprowadzenie ulg podatkowych, wprowadzenie wolności wyznaniowej, sojusz z Prusami, polepszenie sytuacji obywateli, rozwój szkolnictwa (np. Pierwsza żeńska szkoła w Rosji). Katarzyna II cesarzową była do roku swojej śmierci (1796), nawet po śmierci swojego męża w 1762 roku.

 

 

13 kwietnia 1940

ZBRODNIA KATYŃSKA

Katyń jest dla Polaków symbolem zbrodniczej polityki systemu sowieckiego wobec narodu polskiego. Zbrodnia Katyńska to skrytobójczy mord dokonany przez Sowietów na blisko 22 tysiącach obywatelach państwa polskiego, których wzięto do niewoli lub aresztowano. Na podstawie tajnej decyzji Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) z 5 marca 1940 r., zgładzono strzałem w tył głowy około 15 tysięcy jeńców przetrzymywanych wcześniej w obozach specjalnych NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz 7 tysięcy osób osadzonych w więzieniach zachodnich obwodów republik Ukraińskiej i Białoruskiej, tj. terenach wschodnich Polski, włączonych w 1939 r. do Związku Sowieckiego. Ofiarami byli głównie znaczący obywatele państwa polskiego: oficerowie Wojska Polskiego i policji, urzędnicy administracji państwowej oraz przedstawiciele intelektualnych i kulturalnych elit Polski. Zginęli zakopani bezimiennie w masowych dołach cmentarnych.

11 kwietnia 1943 r. niemiecka Agencja Transocean poinformowała o „odkryciu masowego grobu ze zwłokami 3.000 oficerów polskich” w Katyniu, a dwa dni później informacje te ogłoszono oficjalnie na konferencji w Berlinie. Dzień 13 kwietnia to dziś symboliczna rocznica Zbrodni Katyńskiej.

10 kwietnia 2010

KATASTROFA SMOLEŃSKA

W tym roku mija 11 rocznica katastrofy lotniczej polskiego samolotu wojskowego Tu-154 w Smoleńsku, do której doszło w Smoleńsku w sobotę, 10 kwietnia 2010 o godz. 8:41. Zginęło w niej 96 osób, wśród nich: prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką Marią Kaczyńską, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, 18 parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące, stanowiący delegację polską na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, a także załoga samolotu.

18 kwietnia 1025

KORONACJA BOLESŁAWA CHROBREGO

Wiosną 1025 roku miało miejsce znamienne wydarzenie – dotychczasowy książę Bolesław, nazwany później przez potomnych Wielkim lub Chrobrym, dopełnił aktu koronacji królewskiej, stając się w ten sposób pierwszym namaszczonym na króla władcą Polski. Blask królewskiej korony towarzyszył księciu już od ćwierć wieku, odkąd na pamiętnym Zjeździe Gnieźnieńskim w roku 1000 cesarz Otto III symbolicznie nałożył mu na skronie swój własny diadem, co późniejsza polska tradycja interpretowała jako właściwy moment koronacji. Podjęte wówczas w Stolicy Apostolskiej starania o zgodę na koronację zostały jednak storpedowane przez przeciwników polskiego władcy, a przygotowaną już podobno koronę otrzymał książę węgierski Stefan Święty. Dalszym dążeniom w tym kierunku przeszkodziła śmierć życzliwego Polsce cesarza Ottona III oraz konflikt z jego następcą Henrykiem II, co na długie lata opóźniło realizację planów koronacyjnych polskiego monarchy.

23 kwietnia 1935

UCHWALENIE KONSTYTUCJI KWIETNIOWEJ

Ustawa zasadnicza II Rzeczypospolitej podpisana przez prezydenta Ignacego Mościckiego 23 kwietnia 1935 roku. Weszła w życie następnego dnia. W niektórych tekstach przedwojennych nazywana jest konstytucją styczniową, od miesiąca zakończenia nad nią prac w sejmie i senacie. Na jej mocy wprowadzono w Polsce system prezydencki o charakterze autorytarnym. Ustawa konstytucyjna została w opinii opozycji uchwalona z naruszeniem przepisów konstytucji marcowej dotyczących zmiany konstytucji i zwierzchnictwa narodu, co było wyrazem autorytarnych tendencji obozu rządzącego

27 kwietnia 1792

KONFEDERACJA TARGOWICKA

Spisek magnacki w celu obalenia Konstytucji 3 maja 1791, poparty przez znaczną część szlachty, zawiązany 27.04.1792 w Petersburgu pod patronatem cesarzowej Katarzyny II, ogłoszony oficjalnie 14.05 w Targowicy (Ukraina); wymierzona przeciw reformom Sejmu Czteroletniego 1788–92; na jej czele stali: Stanisław Potocki, marszałek konfederacji (w marcu 1793 r. marszałkiem został A.S. Czetwertyński-Światopełk), oraz hetmani: Seweryn Rzewuski, Franciszek Ksawery Branicki, Szymon Kossakowski; opowiadała się za przywróceniem tzw. praw kardynalnych i dawnej władzy hetmanów; za konfederatami, którzy wystąpili pod hasłem obrony starego porządku.

 

JAN MICHAŁ DĄBROWSKI

Urodzony 17 kwietnia 1783 r. w Dreźnie, zmarł 23 lutego 1827 r. w Warszawie. Syn generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Porucznik Legionów Polskich, generał brygady armii Księstwa Warszawskiego. Poseł na sejm, prezes sądu wojskowego w Warszawie.

JAN KARSKI

Urodzony 24 kwietnia 1914 r. w Łodzi, zmarł 13 lipca 2000 r. w Waszyngtonie. Właściwie Jan Kozielewski. Kurier i emisariusz polityczny rządu polskiego na uchodźstwie w okresie II wojny światowej. Zebrane w okupowanej Polsce informacje dotyczące eksterminacji Żydów przez Niemców oraz organizacji Polskiego Państwa Podziemnego przekazał już w 1942 r. rządom Anglii i USA, które wówczas uznały te informacje za niewiarygodne.

 

JAN STYKA

Urodzony 8 kwietnia 1858 r. we Lwowie, zmarł 28 kwietnia 1925 r. w Rzymie. Malarz obrazów historycznych i batalistycznych („Panorama Racławicka”, „Panorama Siedmiogrodzka”), religijnych („Golgota”), ilustracji do książek („Odyseja” Homera, „Quo Vadis” H. Sienkiewicza) oraz portretów.

 

OTTO VON BISMARCK

Urodzony 1 kwietnia 1815 roku, zmarł 30 lipca 1898 – książę von Bismarck-Schönhausen, czy też książę von Lauenburg; był niemieckim politykiem, mężem stanu, premierem Prus, kanclerzem Rzeszy, zwanym Żelaznym Kanclerzem. Jeden z najbardziej wpływowych i najwybitniejszych polityków europejskich doby wieku XIX wieku.

 

KAZIMIERZ III WIELKI

Urodzony 30 kwietnia 1310 roku. Zmarł w wyniku powikłań, które nastąpiły po upadku z konia (podczas polowania). Założył pierwszy uniwersytet w Krakowie. Posiadał wiele kochanek. Był ostatnim monarchą z dynastii Piastów. Otaczał miasta murami obronnymi, budował: zamki, kościoły, spichrze na zboża. W chwili jego narodzin, jego ojciec (Władysław Łokietek) miał 50 lat a jego matka (Jadwiga Bolesławówna) kończyła 44 rok życia. Miał cztery żony. Jako jedyny władca polski miał przydomek „Wielki”.

Kalendarium historyczne to miejsce, gdzie przypominamy o ważnych wydarzeniach historycznych, o których należy pamiętać. Każdy rok jest okazją do upamiętnienia ważnych momentów dziejowych. Czy wiecie, że 2021r. został nazwany Rokiem Polskiej Tradycji Konstytucyjnej ze względu na 100. rocznicę uchwalenia Konstytucji marcowej 17 marca 1921 i 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791, gdyż w tym roku przypada okrągła 100. rocznica wybuchu III powstania śląskiego. Ponadto w tym roku będziemy obchodzić:

 • 100. rocznicę podpisania Traktatu Ryskiego z 18 marca 1921, który zakończył wojnę polsko – bolszewicką i ustanowił granicę wschodnią II RP,
 • 80. rocznicę utworzenia armii gen. Andersa, która powstała w wyniku podpisania układu Sikorski – Majski i która wsławiła się m.in. w zdobyciu Monte Cassino,
 • 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981r., który na długo pogrzebał marzenia Polaków o wolności.

W naszym kalendarium prezentujemy także ważne postaci historyczne. W tym miesiącu – urodzeni w marcu. Wybraliśmy kilka, jak nam się wydawało. znaczących postaci naszej historii.

3 marca 1934r. Jacek Kuroń– „dżinsowa kurtka, zachrypnięty głos, nieodłączny termos” działacz opozycyjny, skazany za swoją działalność przeciwko władzy komunistycznej łącznie na 6,5 roku więzienia, internowany w stanie wojennym, kojarzony z tzw. Kuroniówką – najpierw darmowym posiłkiem dla warszawiaków, później nazwanym tak zasiłkiem dla bezrobotnych.

4 marca 1746 r KAZIMIERZ PUŁASKI

Urodzony 4 marca 1746 r., zmarł 11 października 1779 r. od ran odniesionych w bitwie pod Savannah. Jeden z dowódców konfederacji barskiej. Po opuszczeniu kraju walczył w szeregach armii Jerzego Waszyngtona w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Uważany za twórcę kawalerii amerykańskiej. Jako jednemu z bohaterów narodowych, pośmiertnie nadano mu honorowe obywatelstwo USA.

6 marca 1917r. Marian Bernaciak „Orlik” – jeden z żołnierzy wyklętych. W 1939 r. jako podporucznik walczył w wojnie obronnej Polski. Po nieudanej obronie Włodzimierza Wołyńskiego dostał się do niewoli sowieckiej, ale udało mu się uciec z transportu jenieckiego , który jechał do Kozielska. Wrócił do Polski i wstąpił do WZW. Był w konspiracji, a zdekonspirowany uciekł do lasu i tam już pozostał do końca wojny. Po wojnie dawał schronienie partyzantom występującym przeciwko nowej komunistycznej rzeczywistości. Zginął w wieku 29 lat w Piotrówce podczas obławy zadenuncjowany przez miejscowego sołtysa.

12 marca 1910 r. Zygmunt Szendzielorz „Łupaszka” – żołnierz wyklęty, skazany na 18-krotną karę śmierci, dowódca 5. Brygady Wileńskiej, zamordowany za swoją działalność antykomunistyczną.

17 marca 1865 r. Gabriel Narutowicz – z wykształcenia inżynier hydrotechnik, pionier elektryfikacji Szwajcarii, prof. na politechnice w Zurychu. Pierwszy prezydent II RP. Podczas wizyty w galerii Zachęta został zastrzelony przez endeka Eligiusza Niewiadomskiego 5 dni po zaprzysiężeniu na prezydenta RP.

21 marca 1786 r. JOACHIM LELEWEL

Urodzony 21 marca 1786 r. w Warszawie, zmarł 29 maja 1861 r. w Paryżu. Historyk, polityk, ideolog demokracji polskiej. Profesor uniwersytetów w Wilnie i Warszawie. W czasie powstania listopadowego członek władz Królestwa Polskiego. Działacz i przywódca organizacji niepodległościowych w kraju i na emigracji

23 marca 1824 r. ZYGMUNT MIŁKOWSKI

Urodzony 23 marca 1824 r. we wsi Saracei na Podolu, zmarł 11 stycznia 1915 r. w Lozannie. Posługiwał się pseudonimem Teodor Tomasz Jeż. Polityk niepodległościowy. Jeden z założycieli Ligi Polskiej i Ligi Narodowej Polskiej. Także pisarz – autor powieści historycznych, publicysta i działacz społeczny.

25 marca 1864 r. SEWERYN STERLING

Urodzony 25 marca 1864 r. w Gustku (obecnie część Tomaszowa Mazowieckiego), zmarł 15 listopada 1932 r. w Rabce. Lekarz, popularyzator higieny i oświaty sanitarnej, szczególnie profilaktyki przeciwgruźliczej. Członek wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, współtwórca polskiej pulmonologii. Profesor Wolnej Wszechnicy Polskiej, współzałożyciel i redaktor „Czasopisma Lekarskiego”.

30 marca 1857 r. GABRIELA ZAPOLSKA

Urodzona 30 marca 1857 r., zmarła 17 grudnia 1921 r. Właściwie: Maria Gabriela Korwin-Piotrowska, 1. voto: Śnieżko-Błocka, 2. voto Janowska. Dramatopisarka, powieściopisarka, publicystka, aktorka. Autorka naturalistycznych komedii i satyr, zasłynęła krytyką mieszczańskiej mentalności. Najbardziej znany utwór to „Moralność pani Dulskiej”.

 

Patriotyczna Budowlanka 

Dnia 10. 11. 2023 r. w Zespole Szkół nr 1 w Kędzierzynie Koźlu obchodzone było Święto Niepodległości. Młodzież wcześniej przygotowała komiksy i plakaty pt.: „ Czym dziś jest dla nas patriotyzm?”.

Uczniowie i nauczyciele mieli okazje uczestniczyć w niecodziennej lekcji historii pt.:” Niepodległość wczoraj i dziś”. O godzinie 11 :11 społeczność całej szkoły ustawiona na boisku szkolnym w napis POLSKA odśpiewała hymn narodowy.

Prezentacja – Niepodległość lekcja historii

78 rocznica marszu śmierci z obozu Blechhammer – audycja

Symbolika ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Ubieranie choinki obowiązkowy element świąt, którego nie może zabraknąć w polskich domach. Tradycja ozdabiania bożonarodzeniowego drzewka wywodzi się z Niemiec i tamtejszej tradycji ewangelickiej oraz znana jest już od XVI wieku. Na ziemie polskie ozdabiane drzewka dotarły na przełomie XVIII i XIX wieku. Kościół katolicki tradycję tę jako symbol religijny uznał jednak dopiero w XVIII wieku – dotychczas było to postrzegane jako rytuał pogański.

Tradycja łamania się opłatkiem swoje korzenie ma w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Nie miała początkowo związku z Bożym Narodzeniem, była symbolem komunii duchowej członków wspólnoty. Zwyczaj błogosławienia chleba nazywano eulogiami. Z czasem na wigilijną mszę przynoszono chleb, który błogosławiono i którym się dzielono.   Opłatek wigilijny jest symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości. Dzielenie się nim na początku wieczerzy wigilijnej wyraża chęć bycia razem.

 

 

 

Pasterka odbywa się najczęściej o północy w nocy między Wigilią a Bożym Narodzeniem. Jest jednak bardzo uroczysta i towarzyszy jej dużo śpiewu. To właśnie podczas pasterki po raz pierwszy śpiewane są kolędy. Pasterka trwa od około półtorej godziny do nawet trzech godzin. Przychodzą na nią całe rodziny, a kościoły podczas pasterki są najczęściej pełne od wiernych. Pierwsze pasterki datuje się nawet na połowę IV wieku. Tak zwany formularz mszalny Bożego Narodzenia spisano dopiero w V wieku.

Zgodnie z tradycją w Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna się wraz z „pierwszą gwiazdką na niebie”. Jest to symboliczne nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej zwiastującej narodziny Jezusa, którą według Biblii na wschodniej stronie nieba ujrzeli Trzej Królowie. Wieczerzę, jak każe obyczaj, postną, rozpoczyna się modlitwą i czytaniem fragmentu Ewangelii Mateusza, Łukasza lub Jana w części dotyczącej narodzin Jezusa. Potem uczestnicy wieczerzy wzajemnie przełamują się opłatkiem, jednocześnie składając sobie życzenia. Na stole przykrytym białym obrusem z wiązką sianka pod spodem ustawia się o jedno nakrycie więcej, niż wynosi liczba zgromadzonych osób. Dodatkowe miejsce przy stole wigilijnym przeznaczone jest dla niezapowiedzianego gościa, a zwyczaj ten upowszechnił się w XIX wieku.

Nieodłącznym elementem okresu Bożego Narodzenia jest kolędowanie. Wedle tradycji rozpoczynało się w dzień św. Szczepana. Tego dnia po wsiach i miastach zaczynali krążyć kolędnicy, czyli grupy młodzieży poprzebieranej za różne postacie. Przyjmuje się, że kolędowanie w tradycji chrześcijańskiej pojawiło się w XIII wieku.

 

 

Żywa lekcja historii

 

 

 

W tym miesiącu proponujemy wam pozycję związaną tematycznie z marcem czyli Narodowym Dniem „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to książka Stanisława Płużańskiego „Mróz, głód i wszy. Życie codzienne wyklętych”.

To pierwsza na rynku pozycja, która opisuje życie codzienne żołnierzy wyklętych.Podczas lektury dowiecie się, jak żyli, co jedli, gdzie mieszkali, jak wyglądały ich dni i noce. Autor zwraca uwagę na problem dyscypliny w oddziałach i próby jej utrzymania przez dowódców. Pokazuje też, z jakimi słabościami musieli mierzyć się wyklęci przez ówczesną władzę i traktowani jako bandyci. Opowieść rozpoczyna się w 1944 roku, a kończy w 1963, kiedy podczas obławy ginie ostatni z wyklętych – Józef Franczak „Lalek”. Jeśli chcesz poznać ich leśną codzienność, przeczytaj koniecznie książkę. Szkolne Koło Poszukiwaczy Historii

Zagadka śmierci Władysława Sikorskiego była obiektem wielu badań i dociekań przez całe lata. Wielu badaczy historycznych starało się wyjaśnić, co tak naprawdę stało się 4 lipca 1943 r. w Gibraltarze. Próbę zbadania tej zagadki utrudniał brak dokumentacji z miejsca katastrofy, gdyż została ona utajniona. Autor książki “Gibraltar. Tajemnica Sikorskiego Dariusz Baliszewski historyk także po latach podejmuje próbę wyjaśnienia zagadki śmierci generała.  W swojej książce dociera do różnych dokumentów, świadków, których wypowiedzi rzucają nowe światło na tę sprawę. Jak zginął Władysław Sikorski? Kto był zamieszany w katastrofę? Komu zależało na pozbyciu się generała? Kim był kurier Jan Gralewski i jaką misję miał do spełnienia na Gibraltarze? Czy rzeczywiście była to katastrofa czy perfekcyjnie przygotowany zamach? Na te i inne pytania odpowiedź próbuje znaleźć autor książki “Gibraltar. Tajemnica Sikorskiego”. Czy mu się to udało sprawdźcie sami. Polecamy.

SKPH

Patriotyzm Polaków, a stan wojenny w PRL-u – konkurs historyczny

LINK DO KONKURSU

 


Zachęcamy do udziału w głosowaniu na najlepszą pracę plastyczną w konkursie  „Niepodległość i patriotyzm wczoraj i dziś”, link poniżej:

LINK DO GŁOSOWANIA

———————————————————————————————————————-

 

Konkurs historyczny

Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastyczno- multimedialnym pt.: “Drogi Polaków do niepodległości”. W ramach konkursu uczestnicy mogą stworzyć komiksy w formie pracy plastycznej lub e- komiksu. Prace należy dostarczyć do 31.10.2023 r.  do nauczycieli historii. Wszystkie komiksy wezmą udział w konkursie w dwóch kategoriach: praca plastyczna i multimedialna. Komiksy zostaną zamieszczone na stronie szkoły. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele będą mogli zagłosować na najlepsze prace. Za udział w konkursie wszyscy uczestnicy otrzymają ocenę z aktywności, a najlepsze prace zostaną nagrodzone.

 

 

Uwaga, konkurs!

W ramach innowacji pt:” Zamki, pałace i dwory Opolszczyzny” Szkolne Koło Poszukiwaczy Historii ogłasza konkurs na przedstawienie wybranego zamku, pałacu lub dworu Opolszczyzny. Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach:

 1. Praca plastyczna w dowolnym formacie i dowolnej technice,
 2. Praca multimedialna (prezentacja lub filmik).

Prace należy przesyłać na Teamsa do pani prof.. Grażyny Raczyńskiej lub przynosić do sali nr 13 lub do swojego nauczyciela historii do 31 marca 2023.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.    

 

Konkurs o STANIE WOJENNYM Grudzień 2022

Konkurs w formie quizu na platformie Office Forms

KONKURS

 

UWAGA KONKURS!

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie pt.: Historia i legenda ukryte w zamkach, pałacach i dworach Opolszczyzny.

Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły.

Jeśli znacie ciekawą historię lub legendę związaną z zamkiem, pałacem lub dworem znajdującym się na terenie Opolszczyzny opisz ją, wykonaj zdjęcie miejsca, którego historię chciałbyś nam przybliżyć. Podpisz imieniem i nazwiskiem i wyślij na adres:

haldys3@o2.pl

Najciekawsze prace poza oceną z aktywności z historii zostaną nagrodzone.

Czekamy na wasze prace do 31 maja 2022 r.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt.:”Zabytkowa architektura wsi opolskiej”, który potrwa od 18 maja do 30 czerwca.

W konkursie może wziąć udział każdy autor, który dostarczy nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 zdjęć wykonanych analogowo lub cyfrowo w technice czarno-białej lub barwnej. Format zdjęć powinien mieć wymiary 20 cm x 30 cm, a prace należy przesyłać jako odbitki na papierze fotograficznym wraz z wypełnioną Kartą zgłoszenia.

Zdjęcia powinny przedstawiać architekturę wiejską z obszaru województwa opolskiego. Szczegóły w Regulaminie konkursu.


Karty zgłoszeń oraz Regulamin konkursu dostępne są w zakładce -> oferta kulturalna -> konkursy  KLIKXXVI Konkurs Fotograficzny Zabytkowa architektura wsi opolskiej 2021 – Muzeum Wsi Opolskiej

 

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież do 16 lat oraz osoby powyżej 16 roku życia. Jak co roku, czekają atrakcyjne nagrody! Podsumowaniem konkursu będzie wystawa, składająca się z nadesłanych fotografii.

 

Kolejny sukces!

Nasza absolwentka, a wcześniej uczennica kl. 4 et, Katarzyna Dzialuk zajęła I miejsce w teście wiedzy o Żołnierzach Wyklętych pt. ”Żołnierze Wyklęci- Niezłomni Bohaterowie”. zorganizowanym przez Stowarzyszenie” Patriotyczny Kędzierzyn – Koźle”. Kasia musiała zmierzyć się z testem o historii i sylwetkach niezłomnych, wykazując się przy tym szeroką wiedzą historyczną.

Dnia 20 maja 2021 r. w obecności członków Stowarzyszenia, dyrekcji szkoły, wychowawcy klasy, rodziców absolwentki oraz opiekuna – nauczyciela historii odbyło się uroczyste wręczenie dyplomu i nagród rzeczowych. Wykonano także pamiątkowe zdjęcie.

Serdecznie gratulujemy Kasi.

Przypominamy, że

Do 4 czerwca trwa jeszcze konkurs na plakat związany z 100 rocznicą III powstania śląskiego. Konkurs organizowany jest przez Kuratorium Oświaty w Opolu

Poniżej podajemy jeszcze link dla chętnych

https://www.kuratorium.opole.pl/wojewodzki-konkurs-z-okazji-100-rocznicy-przeprowadzenia-plebiscytu-na-slasku-oraz-wybuchu-iii-powstania-slaskiego/

 

Uwaga konkurs plastyczny dla chętnych. Z okazji 100 rocznicy III powstania śląskiego każda klasa (osoby chętne) przygotowują plakat o treści:” Rajd pamięci powstańców śląskich w 100 rocznicę III powstania śląskiego”. 14 czerwca 2021 Termin do 1 czerwca. Plakat można wykonać także w wersji elektronicznej. Format A3. Technika dowolna. Udział w konkursie- aktywność dodatkowa wagi 2. Prace proszę podpisać i przynieść do szkoły do mnie lub wysłać na czacie zdjęcie swojej pracy.

 

 

Ruszyła II edycja konkursu „Polskie serce pękło. Katyń 1940” 

Tegoroczny konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach:

 • plastycznej – stworzenie projektu plakatu na temat związany ze zbrodnią katyńską,
 • literackiej – przygotowanie pracy pisemnej na temat „Współczesny wymiar kłamstwa katyńskiego”,
 • tekst piosenki – przygotowanie tekstu piosenki poświęconej zbrodni katyńskiej.

W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie szkół ponadpodstawowych. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie jedną pracę w każdej z trzech kategorii. Przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne, nie jest dopuszczalne składanie prac zbiorowych. Prace konkursowe muszą zostać przygotowane w języku polskim. Dla laureatów w każdej z kategorii przewidziane są nagrody:

 • za zajęcie pierwszego miejsca laptop oraz nagrody rzeczowe,
 • za zajęcie drugiego miejsca tablet oraz nagrody rzeczowe,
 • za zajęcie trzeciego miejsca czytnik ebook oraz nagrody rzeczowe.

Dla uczestników, którzy zajmą miejsca 4 – 10 przewidziano wyróżnienia i nagrody rzeczowe. Organizatorem konkursu jest Kancelaria Sejmu. Wszelkie pytania związane z organizacją Konkursu należy kierować na adres: Kancelaria Sejmu, Centrum Informacyjne Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa, tel.: 22 694 19 66, mail: konkurs@sejm.gov.pl.”Polskie serce pękło. Katyń 1940”. II edycja konkursu literacko-plastycznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych – Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – Portal Gov.pl (www.gov.pl) Prace literackie lub plastyczne można nadsyłać do organizatorów konkursu do 19 marca 2021. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Szczegóły i regulamin konkursu w powyższym linku. Pamiętajcie o wypełnieniu i dołączeniu Karty zgłoszenia.

QUIZ

Test –  Wielki Powtórka z Historii

W konkursie Katyń- polskie serce pękło wzięło udział wielu uczniów naszej szkoły. Poniżej prezentujemy prace niektórych z nich.

 

Cześć! Należymy do Szkolnego Koła Poszukiwaczy Historii. Szczególnie interesują nas tereny Ziemi Opolskiej. Odkrywamy tajemnice i legendy związane z naszym regionem. Prowadzimy także stronę, na której dzielimy się naszą wspólną pracą.

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby dołączyć do naszego zespołu, zapraszamy do współpracy poprzez kontakt z prof. Grażyną Raczyńską nauczycielem historii i opiekunem naszego koła.

 

Od tego roku szkolnego bierzemy udział w innowacji pt:” Historia i legenda zamknięte w zamkach, pałacach i dworach Ziemi Opolskiej”. Celem innowacji jest poznanie i przybliżenie innym historii i legend związanych z zamkami, dworami i pałacami Opolszczyzny. Mamy w planach ciekawe wycieczki, z których powstaną artykuły, zdjęcia, relacje.

Wszystkich uczniów zachęcamy do odwiedzania naszej strony, a chętnych do poszukiwania historii naszego regionu do współpracy.

Szkolne Koło Poszukiwaczy Historii

Jako poszukiwacze historii chcemy poznawać nasze okolice,  dlatego też owatorstwo innowacji: uczniowie podczas wycieczek poznają historię, legendy związane z zabytkami architektonicznymi Opolszczyzny.  Podczas wycieczek wykonują zdjęcia, filmy zbierają ciekawe informacje na temat poznanych zabytków. Po powrocie wykonują prezentacje, filmiki z wykorzystaniem zebranych materiałów i zdjęć. Swoją wiedza dzielą się na stronie szkoły i na stronie Szkolnego Koła Poszukiwaczy Historii. Materiały z wycieczki zamieszczają także w gablocie informacyjnej Szkolnego Koła Poszukiwaczy Historii