Szkolne Koło Poszukiwaczy Historii

Opiekun Szkolnego Koła Poszukiwaczy Historii – mgr Grażyna Raczyńska

 

Cześć, jesteśmy uczniami Budowlanki

Stworzyliśmy Szkolne Koło Poszukiwaczy Historii, bo cenimy przeszłość i jej wpływ na współczesność. Chcemy przybliżać innym najważniejsze wydarzenia, stąd pomysł utworzenia Kalendarium historycznego. W fotogalerii zamieszczamy zdjęcia i informacje o różnych wydarzeniach, w których uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. Chcemy przybliżać historię naszego miasta i regionu, który ma wiele ciekawych, nieodkrytych miejsc, stąd pomysł na stworzenie “Dziejów Kędzierzyna- Koźla i okolic”. Prezentujemy tu ciekawostki historyczno-archeologiczne związane z naszym miastem i okolicami, a także rozmowy z interesującymi ludźmi, którzy znają dzieje miasta i regionu. Polecamy też ciekawe lektury, nowości, publikacje popularnonaukowe, filmy, z którymi warto się zapoznać. Dla chętnych zamieszczamy informacje o szkolnych, ogólnopolskich konkursach oraz quizy, w których każdy może wziąć udział. Nagrodą – wiedza. A może coś jeszcze… Opiekę nad naszym kołem sprawuje nasz nauczyciel historii mgr Grażyna Raczyńska. W związku z zaistniałą pandemiczną codziennością spotykamy się online i pracujemy zdalnie. Po powrocie do szkoły chcemy rozszerzyć nasze działania o wycieczki w miejsca związane z lokalną i regionalną historią. Być może odkryjemy nieznane dotąd fakty? Jeśli interesuje Cię działalność naszego koła, aktywny udział w tworzeniu tej strony, dołącz do nas kontaktując się z nauczycielem prowadzącym.

Zapraszamy!

Szkolne Koło Poszukiwaczy Historii przy Zespole Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu.

 

Dnia 18.10.2021 r. w naszej szkole zostały zorganizowane warsztaty pt. „Jak dbać o archiwum domowe”.  Zajęcia poprowadziły dr Aleksandra Starczewska Wajnar z Archiwum Historii Mówionej i Martyna Halek z Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.  Celem warsztatów było uświadomienie uczniom, czym jest archiwum domowe, jak należy je porządkować i gdzie należy szukać informacji o przodkach. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, jak ważne jest poznanie swoich korzeni i jak istotna jest historia mówiona w życiu każdej rodziny.

 

Ekonomiści w Muzeum PRLu

 

Uczniowie klasy 4eT Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu w ramach zajęć z historii i społeczeństwa, mieli okazję odwiedzić znajdujące się niedaleko szkoły muzeum PRLu.

Po wysłuchaniu wstępu, który składał się z krótkich audycji radiowych i najpopularniejszych hitów tamtych czasów, uczniowie mogli zobaczyć na własne oczy, a także dotknąć przedmiotów, które kilkadziesiąt lat temu były codziennością ich dziadków, a także rodziców.

Dzięki ciekawie zaaranżowanym pomieszczeniom, takim jak kuchnia, salon, gabinet prezesa czy sekretariat, uczniowie „cofnęli się w czasie” i mogli poczuć klimat tamtych lat

Kalendarium grudzień

1 grudnia – w 1825 roku Mikołaj I Romanów został cesarzem Rosji.

 

 

2 grudnia – w 1805 roku pod Austerlitz Napoleon Bonaparte pokonał wojska austriacko – rosyjskie.

 

 

3 grudnia – w 1800 roku wojska francuskie pokonały pod Hohenlinden wojska austriacko – bawarskie.

 

5 grudnia – w 1757 roku wojska pruskie pokonały Austriaków pod Lutynią.

 

 

 

6 grudnia – w 1656 roku w Radnot /Siedmiogród/ podpisano traktat rozbiorowy Polski.  Pierwsza próba rozbioru Rzeczypospolitej Obojga Narodów

12 grudnia – w 1501 roku Aleksander Jagiellończyk został koronowany na Wawelu na króla Polski.

 

13 grudnia – w 1981 roku w Polsce wprowadzono stan wojenny.

 

 

 

16 grudnia – w 1944 roku wojska niemieckie rozpoczęły ofensywę w Ardenach, która wobec przewagi aliantów zakończyła się klęską Wehrmachtu – więcej w artykule Ardeny 1944 – ostatnia próba zmiany losów III Rzeszy Niemieckiej

18 grudnia – w 1916 roku zakończyła się jedna z najkrwawszych bitew I wojny światowej – bitwa pod Verdun.

25 grudnia – w 1076 roku Bolesław II Szczodry został koronowany w Gnieźnie na króla Polski.

 

 

 

 

 

26 grudnia – w 1805 roku w Preszburgu /obecna Bratysława na Słowacji/ zawarto pokój między Austrią a Francją. Austria utraciła Wenecję, Istrię i Dalmację na rzecz Włoch, Tyrol na rzecz Bawarii oraz Górną Szwabię na rzecz sprzymierzonej z Napoleonem Wirtembergii, a otrzymała Salzburg. Musiała ponadto wypłacić kontrybucję wojenną w wysokości 40 milionów franków.

27 grudnia – w 1918 roku rozpoczęło się powstanie wielkopolskie.

 

 

 

 

 

Kalendarium Listopad

 

Kalendarium  październik

To już w tym roku 248 rocznica powołania Komisji Edukacji Narodowej.

Czym była, jakie były jej zasługi? O tym w naszym miesięcznym kalendarium.

Komisja Edukacji Narodowej (KEN) właśc. Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca była I w Polsce, i w Europie ministerstwem oświaty publicznej. Zależna tylko od króla i Sejmu, powołana przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 r. Wnioskodawcą jej utworzenia był sam król Stanisław August Poniatowski.

Impulsem do powołania KEN było rozwiązanie zakonu jezuitów, co groziło upadkiem edukacji. Zakon jezuitów miał wyłączność na kształcenie w ramach edukacji podstawowej i średniej. Szkoły prowadzone przez zakonników wyróżniał konserwatyzm i nauczanie w duchu religii katolickiej, co wiązało się z nietolerancją wobec niekatolików. Kasata zakonu jezuitów dała impuls do przeprowadzenia gruntownej reformy szkolnictwa publicznego. KEN przejęła dawne majątki skasowanego zakonu jezuitów.

W składzie Komisji Edukacji Narodowej znalazło się osiem osób: 4 posłów i 4 senatorów. Najbardziej zasłużonymi oficjalnymi członkami KEN byli posłowie pochodzący z rodów Czartoryskich, Potockich, Zamoyskich. Faktycznymi pracownikami byli pisarze i uczeni skupieni wokół Hugona Kołłątaja. Możemy zaliczyć do tego kręgu: Franciszka Bielińskiego, Juliana Ursyna Niemcewicza, Feliksa Oraczewskiego, Andrzeja Gawrońskiego, Dawida Plicha , Grzegorza Piramowicza.

Zasługi KEN:

 •        Stworzenie trzystopniowego modelu szkół podstawowych i średnich:
 • Najniższy szczebel stanowiły szkoły parafialne dla dzieci chłopów i mieszczan,
 • Pośredni szkoły powiatowe przeznaczone głownie dla dzieci i młodzieży z rodzin szlacheckich, ale także dla wybitnych niższych stanów,
 • Najwyższy szczebel trzystopniowego modelu szkolnictwa publicznego stanowiły dwa uniwersytety w Krakowie i w Wilnie.
 •          Powołanie Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, które zajęło się opracowaniem podręczników do szkół publicznych w języku polskim.
 • KEN miało też zarządzać Biblioteką Załuskich, której pierwszym kustoszem został Ignacy Potocki.
 •  Opracowanie przepisów zgodnie z którymi np. Dziewczęta mogły się uczyć na równi z chłopcami.

Postacie związane z Komisją Edukacji Narodowej to:

ZAMACH MAJOWY

12 maja 1926 r. Marszałek Józef Piłsudski na czele wiernychmu oddziałów podjął marsz na Warszawę, który przeszedł do historii jako zamach majowy. Jego wynikiem było ustąpienie prezydenta i dymisja premiera. W wyniku trwających trzy dni walk zginęło 379 osób, wśród nich 164 cywilów.

Kryzys rządowy, skłócony parlament, pogarszającą się sytuacja gospodarcza i społeczna w Polsce skłoniły Piłsudskiego do próby naprawy państwa. Miała to być zbrojna demonstracja, ale doszło do trzydniowej wojny domowej.

12 maja wojska Piłsudskiego opanowały Pragę, po południu doszło do legendarnego spotkania marszałka i prezydenta RP (Wojciechowskiego) na moście Poniatowskiego. Prezydent nie przyjął warunków Piłsudskiego. Po trzech dniach walk w Warszawie, przewagę zdobyły wojska Piłsudskiego. Strajk kolejarzy zatrzymał wierne rządowi pulki z Wielkopolski i Pomorza. Wojska rządowe zaprzestały oporu.

31 maja Zgromadzenie Narodowe wybrało J. Piłsudskiego na prezydenta państwa. Marszałek wyboru nie przyjął, ale uznał go za prawne usankcjonowanie zamachu.

 

Przebieg zamachu

– 12 maja 1926r wojska podległy Piłsudskiemu, ruszają na Warszawę.

– J. Piłsudski i prezydent S. Wojciechowski spotykają się na Moście Poniatowskiego, by polubownie rozwiązać konflikt. Spotkanie bezowocne.

– W dniach 12-14 maja 1926r trwają w Warszawie walki pomiędzy zwolennikami Piłsudskiego.

– W nocy z 14 na 15 maja 1926r prezydent i premier podają się do dymisji.

 

Skutki

– Przejęcie władzy przez zwolenników Piłsudskiego.

– Wybór I. Mościckiego na prezydenta Polski.

– Wybór Kazimierza Bartla na nowego premiera Polski.

– Nowela sierpniowa (2 sierpień 1926) zwiększenie uprawnień prezydenta.

 

UCHWALENIE KONSTYTUCJI 3 MAJA

3 Maja 1791 r. Została uchwalona przez Sejm Wielki, zwany również Czteroletnim. Była to najważniejsza reforma tego Sejmu. Autorami konstytucji był król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj. Konstytucja była Ustawą Rządową – regulowała prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej. W tym rozumieniu tego słowa był pierwsza ustawą rządową w Europie, drugą na świecie (po amerykańskiej). Utrzymano unię polsko – litewską, została ona jednak zacieśniona.  Władza została podzielona zgodnie z zasadą Monteskiusza na ustawodawczą (stanowienie prawa), wykonawczą (wykonywanie prawa) i sądowniczą.

 

 

 

KONIEC II WOJNY ŚWIATOWEJ

Stolica III Rzeszy skapitulowała 2 maja. Pomimo upadku Berlina, nie wszystkie oddziały niemieckie złożyły broń. Toczyły one jeszcze walki m.in. w północnej części Włoch oraz w szerokim pasie od wysokości Drezna i Pragi po Innsbruck i Zagrzeb. Niemcy okupowali również jeszcze Norwegię. 5 maja 1945 r. rozpoczęły się rozmowy kapitulacyjne. Alianci zażądali poddania wojsk niemieckich na wszystkich frontach. Po dwóch dniach, 7 maja 1945 r., we francuskim Reims podpisano akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. Stronę aliancką reprezentowali generałowie Walter Bedell, Iwan Susłoparow i François Sevez. W imieniu Rzeszy Niemieckiej akt kapitulacji podpisał gen. Alfred Jodl. Na jego mocy siły niemieckie zostały zobowiązane do zaprzestania działań wojennych do 8 maja 1945 r. do godz. 23:01.

8 maja 1945 r., bezwarunkową kapitulacją Niemiec zakończyła się II wojna światowa w Europie. Strona sowiecka, ze względów propagandowych i prestiżowych, zażądała powtórnego podpisania aktu kapitulacji Niemiec. Doszło do tego w nocy z 8 na 9 maja 1945 r. w podberlińskim Karlshorst. W imieniu aliantów swoje podpisy złożyli marsz. Georgij Żukow oraz gen. Arthur Tedder, gen. Jean de Lattre de Tessigny i gen. Carl Spaatz. Niemcy reprezentował feldmarszałek Wilhelm Keitel i gen. Hans Jürgen-Stumpf. Obie majowe kapitulacje nie kończyły jeszcze wojny. Nadal trwały zaciekłe walki z Japonią. Dobiegł jednak końca jej europejski rozdział. Dla Polski, która jako pierwsza stanęła do walki z III Rzeszą i Sowietami, wojna o niepodległość zakończyła się dopiero w 1989 r.

 

BITWA O MONTE CASSINO

Od 11 maja do 18 maja 1944roku trwała jedna z czterech bitew toczonych w rejonie klasztoru na wzgórzu Monte Cassino na froncie włoskim II wojny światowej. W maju 1944 działający w ramach 8 Armii brytyjskiej 2 Korpusu Polskiego (dowódca – generał dywizji Władysław Anders) wziął udział w operacji „Diadem” – czwartej próbie przełamania niemieckich pozycji obronnych (tak zwanej Linii Gustawa) strzegących od południa dostępu do Rzymu i stanowiących fragment systemu umocnień zwanych „linią zimową” (Winterstellung). Kluczowy punkt oporu linii Gustawa znajdował się w rejonie wzgórza 516, Monte Cassino, na którym wznosił się pochodzący z VI wieku klasztor benedyktyński (tak zwane wzgórze klasztorne).

Głównym zadaniem wojsk polskich, rozlokowanych pomiędzy 10 i 13 brytyjskim Korpusem Armijnym, było zajęcie położonych na północny zachód od Monte Cassino: wzgórza 593 oraz rejonu folwarku Masseria Albaneta, atakowanych przez 3 Dywizję Strzelców Karpackich, oraz wzgórz 575 i 601 (Sant Angelo), atakowanych przez 5 Kresową Dywizję Piechoty.

 

ZDOBYCIE KONSTANTYNOPOLA

29 maja 1453 r. Osmański sułtan Mehmed II, po prawie dwumiesięcznym oblężeniu, wkroczył wraz ze swoimi wojskami do stolicy imperium rzymskiego, Konstantynopola. Stolica świata mimo bohaterskiej postawy mieszkańców i samego cesarza Konstantyna XI upadła. Podbite miasto stało się stolicą państwa Osmanów, które wkraczało w swój złoty wiek.

 

 TRANSPORT DO AUSCHWITZ

Pierwszymi osadzonymi w obozie byli niemieccy kryminaliści z KL Sachsenhausen, których w liczbie trzydziestu skierowano do Auschwitz w maju 1940, aby pełnili tam rolę więźniów funkcyjnych. Tarnowski transport był jednak pierwszym mającym masowy charakter. Znalazło się w nim 728 mężczyzn, z czego zdecydowaną większość stanowili polscy więźniowie polityczni. Wojnę przeżyło co najmniej 325 więźniów z pierwszego transportu.

 

120 lat temu, 20 maja 1901 r., strajk polskich dzieci we Wrześni przeciwko nauczaniu w języku niemieckim doprowadził do ukarania 14 uczniów karą chłosty. Był to szczytowy moment wydarzeń, które odbiły się szerokim echem we wszystkich zaborach i stały się symbolem brutalnej germanizacji. Kilka miesięcy później, w listopadzie 1901 r., przed sądem w Gnieźnie stanęło 25 uczestników strajku. Sąd uznał, że był to bunt i zakłócenie porządku publicznego. Uczestników strajku skazano na kary od dwóch do dwóch i pół miesiąca więzienia.

 

40 lat temu, 13 maja 1981r.  miał miejsce zamach na papieża Jana Pawła II podczas audiencji generalnej na placu świętego Piotra w Rzymie o godzinie 17:19. Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Ağcę w brzuch oraz rękę.

Władysław Sikorski (1881-1943) – polski polityk, generał broni Wojska Polskiego, premier i minister spraw wojskowych II Rzeczypospolitej, Naczelny Wódz Polskich. W okresie II wojny światowej pełnił funkcję premiera Rządu RP na Uchodźstwie oraz Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych. Jeden z najbardziej zasłużonych działaczy polskich lat 1939-43. Rok 2003 był Rokiem Władysława Sikorskiego.

W 1981 Narodowy Bank Polski wypuścił okolicznościową monetę o nominale 50 złotych w celu upamiętnienia setnej rocznicy urodzin generała Władysława Sikorskiego.

Józef Antoni Poniatowski książę herbu Ciołek (ur. 7 maja 1763 w Wiedniu, zm. 19 października 1813 k. Lipska) – polski generał, dowódca armii koronnej Rzeczypospolitej, minister wojny i naczelny wódz wojsk polskich Księstwa Warszawskiego, członek Rady Stanu, marszałek Francji, książę polski i książę korony czeskiej, wolnomularz, bratanek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Był gorącym patriotą, który widział szansę na odzyskanie niepodległości u boku Napoleona Bonaparte.

 

Jan Paweł II – właśc. Karol Józef Wojtyła; ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, 264. Papież i 6. Suweren Państwa Watykańskiego. Święty Kościoła katolickiego. Był papieżem przez 26 i pół roku (9666 dni). Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawła II były podróże zagraniczne. Odbył ich 104, odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty. W wielu miejscach, które odwiedził, nigdy przedtem nie postawił stopy żaden papież. Był m.in. pierwszym papieżem, który odwiedził Wielką Brytanię), jest też pierwszym w historii papieżem, który odwiedził Biały Dom oraz pierwszym papieżem, który odwiedził Sejm RP. Jan Paweł II był pierwszym papieżem czytającym bez okularów i noszącym zegarek na rękę. Poza tym Wojtyła był pierwszym papieżem jeżdżącym na nartach, uprawiającym wspinaczkę górską, pływającym kajakiem. Pierwszym w dziejach Słowianinem wybranym na głowę Kościoła.

Ojciec Pio z Pietrelciny – (właśc. Francesco Forgione) znany jako Ojciec Pio, urodził się 25 maja 1887r., a zmarł 23 września 1968r. Był kapucynem, pierwszym stygmatykiem w historii Kościoła katolickiego, świętym. Jako dziecko postanowił poświęcić swoje życie służbie Bogu oraz swojemu patronowi, świętemu Franciszkowi z Asyżu. Chłopiec poddawał swoje ciało pokucie, biczował się aż do krwi. Twierdził, iż widzi swojego anioła stróża i prowadzi z nim długie rozmowy. Objawiali mu się także Matka Boska oraz Jezus. Wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, 7 lat później został wyświęcony na kapłana. Jako przewodnik duchowy Ojciec Pio wpajał swoim wiernym 5 dróg doskonalenia duszy: codzienne przyjmowanie Komunii Świętej, medytację, rachunek sumienia, głęboką lekturę Pisma Świętego oraz cotygodniową spowiedź. Ojca Pio ogłoszono świętym w 2002.

 

Caryca Katarzyna II Wielka urodziła się w maju 1729 roku w Szczecinie jako Zofia Fryderyka Augusta. Jej ojcem był książę Christian August (dynastia askańska), a matką – Joanna Elżbieta (dynastia holsztyńska). W 1745 roku Katarzyna II Wielka wzięła ślub z księciem holsztyńskim Piotrem Ulrykiem. Jej mąż, w 1762 roku, został cesarzem Rosji, a ona, została panującą cesarzową Rosji. Katarzyna II podczas bycia cesarzową miała wpływ m.in. na wprowadzenie ulg podatkowych, wprowadzenie wolności wyznaniowej, sojusz z Prusami, polepszenie sytuacji obywateli, rozwój szkolnictwa (np. Pierwsza żeńska szkoła w Rosji). Katarzyna II cesarzową była do roku swojej śmierci (1796), nawet po śmierci swojego męża w 1762 roku.

 

 

13 kwietnia 1940

ZBRODNIA KATYŃSKA

Katyń jest dla Polaków symbolem zbrodniczej polityki systemu sowieckiego wobec narodu polskiego. Zbrodnia Katyńska to skrytobójczy mord dokonany przez Sowietów na blisko 22 tysiącach obywatelach państwa polskiego, których wzięto do niewoli lub aresztowano. Na podstawie tajnej decyzji Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) z 5 marca 1940 r., zgładzono strzałem w tył głowy około 15 tysięcy jeńców przetrzymywanych wcześniej w obozach specjalnych NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz 7 tysięcy osób osadzonych w więzieniach zachodnich obwodów republik Ukraińskiej i Białoruskiej, tj. terenach wschodnich Polski, włączonych w 1939 r. do Związku Sowieckiego. Ofiarami byli głównie znaczący obywatele państwa polskiego: oficerowie Wojska Polskiego i policji, urzędnicy administracji państwowej oraz przedstawiciele intelektualnych i kulturalnych elit Polski. Zginęli zakopani bezimiennie w masowych dołach cmentarnych.

11 kwietnia 1943 r. niemiecka Agencja Transocean poinformowała o „odkryciu masowego grobu ze zwłokami 3.000 oficerów polskich” w Katyniu, a dwa dni później informacje te ogłoszono oficjalnie na konferencji w Berlinie. Dzień 13 kwietnia to dziś symboliczna rocznica Zbrodni Katyńskiej.

10 kwietnia 2010

KATASTROFA SMOLEŃSKA

W tym roku mija 11 rocznica katastrofy lotniczej polskiego samolotu wojskowego Tu-154 w Smoleńsku, do której doszło w Smoleńsku w sobotę, 10 kwietnia 2010 o godz. 8:41. Zginęło w niej 96 osób, wśród nich: prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką Marią Kaczyńską, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, 18 parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące, stanowiący delegację polską na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, a także załoga samolotu.

18 kwietnia 1025

KORONACJA BOLESŁAWA CHROBREGO

Wiosną 1025 roku miało miejsce znamienne wydarzenie – dotychczasowy książę Bolesław, nazwany później przez potomnych Wielkim lub Chrobrym, dopełnił aktu koronacji królewskiej, stając się w ten sposób pierwszym namaszczonym na króla władcą Polski. Blask królewskiej korony towarzyszył księciu już od ćwierć wieku, odkąd na pamiętnym Zjeździe Gnieźnieńskim w roku 1000 cesarz Otto III symbolicznie nałożył mu na skronie swój własny diadem, co późniejsza polska tradycja interpretowała jako właściwy moment koronacji. Podjęte wówczas w Stolicy Apostolskiej starania o zgodę na koronację zostały jednak storpedowane przez przeciwników polskiego władcy, a przygotowaną już podobno koronę otrzymał książę węgierski Stefan Święty. Dalszym dążeniom w tym kierunku przeszkodziła śmierć życzliwego Polsce cesarza Ottona III oraz konflikt z jego następcą Henrykiem II, co na długie lata opóźniło realizację planów koronacyjnych polskiego monarchy.

23 kwietnia 1935

UCHWALENIE KONSTYTUCJI KWIETNIOWEJ

Ustawa zasadnicza II Rzeczypospolitej podpisana przez prezydenta Ignacego Mościckiego 23 kwietnia 1935 roku. Weszła w życie następnego dnia. W niektórych tekstach przedwojennych nazywana jest konstytucją styczniową, od miesiąca zakończenia nad nią prac w sejmie i senacie. Na jej mocy wprowadzono w Polsce system prezydencki o charakterze autorytarnym. Ustawa konstytucyjna została w opinii opozycji uchwalona z naruszeniem przepisów konstytucji marcowej dotyczących zmiany konstytucji i zwierzchnictwa narodu, co było wyrazem autorytarnych tendencji obozu rządzącego

27 kwietnia 1792

KONFEDERACJA TARGOWICKA

Spisek magnacki w celu obalenia Konstytucji 3 maja 1791, poparty przez znaczną część szlachty, zawiązany 27.04.1792 w Petersburgu pod patronatem cesarzowej Katarzyny II, ogłoszony oficjalnie 14.05 w Targowicy (Ukraina); wymierzona przeciw reformom Sejmu Czteroletniego 1788–92; na jej czele stali: Stanisław Potocki, marszałek konfederacji (w marcu 1793 r. marszałkiem został A.S. Czetwertyński-Światopełk), oraz hetmani: Seweryn Rzewuski, Franciszek Ksawery Branicki, Szymon Kossakowski; opowiadała się za przywróceniem tzw. praw kardynalnych i dawnej władzy hetmanów; za konfederatami, którzy wystąpili pod hasłem obrony starego porządku.

 

JAN MICHAŁ DĄBROWSKI

Urodzony 17 kwietnia 1783 r. w Dreźnie, zmarł 23 lutego 1827 r. w Warszawie. Syn generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Porucznik Legionów Polskich, generał brygady armii Księstwa Warszawskiego. Poseł na sejm, prezes sądu wojskowego w Warszawie.

JAN KARSKI

Urodzony 24 kwietnia 1914 r. w Łodzi, zmarł 13 lipca 2000 r. w Waszyngtonie. Właściwie Jan Kozielewski. Kurier i emisariusz polityczny rządu polskiego na uchodźstwie w okresie II wojny światowej. Zebrane w okupowanej Polsce informacje dotyczące eksterminacji Żydów przez Niemców oraz organizacji Polskiego Państwa Podziemnego przekazał już w 1942 r. rządom Anglii i USA, które wówczas uznały te informacje za niewiarygodne.

 

JAN STYKA

Urodzony 8 kwietnia 1858 r. we Lwowie, zmarł 28 kwietnia 1925 r. w Rzymie. Malarz obrazów historycznych i batalistycznych („Panorama Racławicka”, „Panorama Siedmiogrodzka”), religijnych („Golgota”), ilustracji do książek („Odyseja” Homera, „Quo Vadis” H. Sienkiewicza) oraz portretów.

 

OTTO VON BISMARCK

Urodzony 1 kwietnia 1815 roku, zmarł 30 lipca 1898 – książę von Bismarck-Schönhausen, czy też książę von Lauenburg; był niemieckim politykiem, mężem stanu, premierem Prus, kanclerzem Rzeszy, zwanym Żelaznym Kanclerzem. Jeden z najbardziej wpływowych i najwybitniejszych polityków europejskich doby wieku XIX wieku.

 

KAZIMIERZ III WIELKI

Urodzony 30 kwietnia 1310 roku. Zmarł w wyniku powikłań, które nastąpiły po upadku z konia (podczas polowania). Założył pierwszy uniwersytet w Krakowie. Posiadał wiele kochanek. Był ostatnim monarchą z dynastii Piastów. Otaczał miasta murami obronnymi, budował: zamki, kościoły, spichrze na zboża. W chwili jego narodzin, jego ojciec (Władysław Łokietek) miał 50 lat a jego matka (Jadwiga Bolesławówna) kończyła 44 rok życia. Miał cztery żony. Jako jedyny władca polski miał przydomek „Wielki”.

Kalendarium historyczne to miejsce, gdzie przypominamy o ważnych wydarzeniach historycznych, o których należy pamiętać. Każdy rok jest okazją do upamiętnienia ważnych momentów dziejowych. Czy wiecie, że 2021r. został nazwany Rokiem Polskiej Tradycji Konstytucyjnej ze względu na 100. rocznicę uchwalenia Konstytucji marcowej 17 marca 1921 i 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791, gdyż w tym roku przypada okrągła 100. rocznica wybuchu III powstania śląskiego. Ponadto w tym roku będziemy obchodzić:

 • 100. rocznicę podpisania Traktatu Ryskiego z 18 marca 1921, który zakończył wojnę polsko – bolszewicką i ustanowił granicę wschodnią II RP,
 • 80. rocznicę utworzenia armii gen. Andersa, która powstała w wyniku podpisania układu Sikorski – Majski i która wsławiła się m.in. w zdobyciu Monte Cassino,
 • 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981r., który na długo pogrzebał marzenia Polaków o wolności.

W naszym kalendarium prezentujemy także ważne postaci historyczne. W tym miesiącu – urodzeni w marcu. Wybraliśmy kilka, jak nam się wydawało. znaczących postaci naszej historii.

3 marca 1934r. Jacek Kuroń– „dżinsowa kurtka, zachrypnięty głos, nieodłączny termos” działacz opozycyjny, skazany za swoją działalność przeciwko władzy komunistycznej łącznie na 6,5 roku więzienia, internowany w stanie wojennym, kojarzony z tzw. Kuroniówką – najpierw darmowym posiłkiem dla warszawiaków, później nazwanym tak zasiłkiem dla bezrobotnych.

4 marca 1746 r KAZIMIERZ PUŁASKI

Urodzony 4 marca 1746 r., zmarł 11 października 1779 r. od ran odniesionych w bitwie pod Savannah. Jeden z dowódców konfederacji barskiej. Po opuszczeniu kraju walczył w szeregach armii Jerzego Waszyngtona w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Uważany za twórcę kawalerii amerykańskiej. Jako jednemu z bohaterów narodowych, pośmiertnie nadano mu honorowe obywatelstwo USA.

6 marca 1917r. Marian Bernaciak „Orlik” – jeden z żołnierzy wyklętych. W 1939 r. jako podporucznik walczył w wojnie obronnej Polski. Po nieudanej obronie Włodzimierza Wołyńskiego dostał się do niewoli sowieckiej, ale udało mu się uciec z transportu jenieckiego , który jechał do Kozielska. Wrócił do Polski i wstąpił do WZW. Był w konspiracji, a zdekonspirowany uciekł do lasu i tam już pozostał do końca wojny. Po wojnie dawał schronienie partyzantom występującym przeciwko nowej komunistycznej rzeczywistości. Zginął w wieku 29 lat w Piotrówce podczas obławy zadenuncjowany przez miejscowego sołtysa.

12 marca 1910 r. Zygmunt Szendzielorz „Łupaszka” – żołnierz wyklęty, skazany na 18-krotną karę śmierci, dowódca 5. Brygady Wileńskiej, zamordowany za swoją działalność antykomunistyczną.

17 marca 1865 r. Gabriel Narutowicz – z wykształcenia inżynier hydrotechnik, pionier elektryfikacji Szwajcarii, prof. na politechnice w Zurychu. Pierwszy prezydent II RP. Podczas wizyty w galerii Zachęta został zastrzelony przez endeka Eligiusza Niewiadomskiego 5 dni po zaprzysiężeniu na prezydenta RP.

21 marca 1786 r. JOACHIM LELEWEL

Urodzony 21 marca 1786 r. w Warszawie, zmarł 29 maja 1861 r. w Paryżu. Historyk, polityk, ideolog demokracji polskiej. Profesor uniwersytetów w Wilnie i Warszawie. W czasie powstania listopadowego członek władz Królestwa Polskiego. Działacz i przywódca organizacji niepodległościowych w kraju i na emigracji

23 marca 1824 r. ZYGMUNT MIŁKOWSKI

Urodzony 23 marca 1824 r. we wsi Saracei na Podolu, zmarł 11 stycznia 1915 r. w Lozannie. Posługiwał się pseudonimem Teodor Tomasz Jeż. Polityk niepodległościowy. Jeden z założycieli Ligi Polskiej i Ligi Narodowej Polskiej. Także pisarz – autor powieści historycznych, publicysta i działacz społeczny.

25 marca 1864 r. SEWERYN STERLING

Urodzony 25 marca 1864 r. w Gustku (obecnie część Tomaszowa Mazowieckiego), zmarł 15 listopada 1932 r. w Rabce. Lekarz, popularyzator higieny i oświaty sanitarnej, szczególnie profilaktyki przeciwgruźliczej. Członek wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, współtwórca polskiej pulmonologii. Profesor Wolnej Wszechnicy Polskiej, współzałożyciel i redaktor „Czasopisma Lekarskiego”.

30 marca 1857 r. GABRIELA ZAPOLSKA

Urodzona 30 marca 1857 r., zmarła 17 grudnia 1921 r. Właściwie: Maria Gabriela Korwin-Piotrowska, 1. voto: Śnieżko-Błocka, 2. voto Janowska. Dramatopisarka, powieściopisarka, publicystka, aktorka. Autorka naturalistycznych komedii i satyr, zasłynęła krytyką mieszczańskiej mentalności. Najbardziej znany utwór to „Moralność pani Dulskiej”.

 

 

W tym miesiącu proponujemy wam pozycję związaną tematycznie z marcem czyli Narodowym Dniem „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to książka Stanisława Płużańskiego „Mróz, głód i wszy. Życie codzienne wyklętych”.

To pierwsza na rynku pozycja, która opisuje życie codzienne żołnierzy wyklętych.Podczas lektury dowiecie się, jak żyli, co jedli, gdzie mieszkali, jak wyglądały ich dni i noce. Autor zwraca uwagę na problem dyscypliny w oddziałach i próby jej utrzymania przez dowódców. Pokazuje też, z jakimi słabościami musieli mierzyć się wyklęci przez ówczesną władzę i traktowani jako bandyci. Opowieść rozpoczyna się w 1944 roku, a kończy w 1963, kiedy podczas obławy ginie ostatni z wyklętych – Józef Franczak „Lalek”. Jeśli chcesz poznać ich leśną codzienność, przeczytaj koniecznie książkę. Szkolne Koło Poszukiwaczy Historii

Zagadka śmierci Władysława Sikorskiego była obiektem wielu badań i dociekań przez całe lata. Wielu badaczy historycznych starało się wyjaśnić, co tak naprawdę stało się 4 lipca 1943 r. w Gibraltarze. Próbę zbadania tej zagadki utrudniał brak dokumentacji z miejsca katastrofy, gdyż została ona utajniona. Autor książki “Gibraltar. Tajemnica Sikorskiego Dariusz Baliszewski historyk także po latach podejmuje próbę wyjaśnienia zagadki śmierci generała.  W swojej książce dociera do różnych dokumentów, świadków, których wypowiedzi rzucają nowe światło na tę sprawę. Jak zginął Władysław Sikorski? Kto był zamieszany w katastrofę? Komu zależało na pozbyciu się generała? Kim był kurier Jan Gralewski i jaką misję miał do spełnienia na Gibraltarze? Czy rzeczywiście była to katastrofa czy perfekcyjnie przygotowany zamach? Na te i inne pytania odpowiedź próbuje znaleźć autor książki “Gibraltar. Tajemnica Sikorskiego”. Czy mu się to udało sprawdźcie sami. Polecamy.

SKPH

 Konkurs o STANIE WOJENNYM

LINK DO KONKURSU

 

UWAGA KONKURS!

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie pt.: Historia i legenda ukryte w zamkach, pałacach i dworach Opolszczyzny.

Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły.

Jeśli znacie ciekawą historię lub legendę związaną z zamkiem, pałacem lub dworem znajdującym się na terenie Opolszczyzny opisz ją, wykonaj zdjęcie miejsca, którego historię chciałbyś nam przybliżyć. Podpisz imieniem i nazwiskiem i wyślij na adres:

haldys3@o2.pl

Najciekawsze prace poza oceną z aktywności z historii zostaną nagrodzone.

Czekamy na wasze prace do 31 maja 2022 r.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt.:”Zabytkowa architektura wsi opolskiej”, który potrwa od 18 maja do 30 czerwca.

W konkursie może wziąć udział każdy autor, który dostarczy nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 zdjęć wykonanych analogowo lub cyfrowo w technice czarno-białej lub barwnej. Format zdjęć powinien mieć wymiary 20 cm x 30 cm, a prace należy przesyłać jako odbitki na papierze fotograficznym wraz z wypełnioną Kartą zgłoszenia.

Zdjęcia powinny przedstawiać architekturę wiejską z obszaru województwa opolskiego. Szczegóły w Regulaminie konkursu.


Karty zgłoszeń oraz Regulamin konkursu dostępne są w zakładce -> oferta kulturalna -> konkursy  KLIKXXVI Konkurs Fotograficzny Zabytkowa architektura wsi opolskiej 2021 – Muzeum Wsi Opolskiej

 

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież do 16 lat oraz osoby powyżej 16 roku życia. Jak co roku, czekają atrakcyjne nagrody! Podsumowaniem konkursu będzie wystawa, składająca się z nadesłanych fotografii.

 

Kolejny sukces!

Nasza absolwentka, a wcześniej uczennica kl. 4 et, Katarzyna Dzialuk zajęła I miejsce w teście wiedzy o Żołnierzach Wyklętych pt. ”Żołnierze Wyklęci- Niezłomni Bohaterowie”. zorganizowanym przez Stowarzyszenie” Patriotyczny Kędzierzyn – Koźle”. Kasia musiała zmierzyć się z testem o historii i sylwetkach niezłomnych, wykazując się przy tym szeroką wiedzą historyczną.

Dnia 20 maja 2021 r. w obecności członków Stowarzyszenia, dyrekcji szkoły, wychowawcy klasy, rodziców absolwentki oraz opiekuna – nauczyciela historii odbyło się uroczyste wręczenie dyplomu i nagród rzeczowych. Wykonano także pamiątkowe zdjęcie.

Serdecznie gratulujemy Kasi.

Przypominamy, że

Do 4 czerwca trwa jeszcze konkurs na plakat związany z 100 rocznicą III powstania śląskiego. Konkurs organizowany jest przez Kuratorium Oświaty w Opolu

Poniżej podajemy jeszcze link dla chętnych

https://www.kuratorium.opole.pl/wojewodzki-konkurs-z-okazji-100-rocznicy-przeprowadzenia-plebiscytu-na-slasku-oraz-wybuchu-iii-powstania-slaskiego/

 

Uwaga konkurs plastyczny dla chętnych. Z okazji 100 rocznicy III powstania śląskiego każda klasa (osoby chętne) przygotowują plakat o treści:” Rajd pamięci powstańców śląskich w 100 rocznicę III powstania śląskiego”. 14 czerwca 2021 Termin do 1 czerwca. Plakat można wykonać także w wersji elektronicznej. Format A3. Technika dowolna. Udział w konkursie- aktywność dodatkowa wagi 2. Prace proszę podpisać i przynieść do szkoły do mnie lub wysłać na czacie zdjęcie swojej pracy.

 

 

Ruszyła II edycja konkursu „Polskie serce pękło. Katyń 1940” 

Tegoroczny konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach:

 • plastycznej – stworzenie projektu plakatu na temat związany ze zbrodnią katyńską,
 • literackiej – przygotowanie pracy pisemnej na temat „Współczesny wymiar kłamstwa katyńskiego”,
 • tekst piosenki – przygotowanie tekstu piosenki poświęconej zbrodni katyńskiej.

W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie szkół ponadpodstawowych. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie jedną pracę w każdej z trzech kategorii. Przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne, nie jest dopuszczalne składanie prac zbiorowych. Prace konkursowe muszą zostać przygotowane w języku polskim. Dla laureatów w każdej z kategorii przewidziane są nagrody:

 • za zajęcie pierwszego miejsca laptop oraz nagrody rzeczowe,
 • za zajęcie drugiego miejsca tablet oraz nagrody rzeczowe,
 • za zajęcie trzeciego miejsca czytnik ebook oraz nagrody rzeczowe.

Dla uczestników, którzy zajmą miejsca 4 – 10 przewidziano wyróżnienia i nagrody rzeczowe. Organizatorem konkursu jest Kancelaria Sejmu. Wszelkie pytania związane z organizacją Konkursu należy kierować na adres: Kancelaria Sejmu, Centrum Informacyjne Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa, tel.: 22 694 19 66, mail: konkurs@sejm.gov.pl.”Polskie serce pękło. Katyń 1940”. II edycja konkursu literacko-plastycznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych – Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – Portal Gov.pl (www.gov.pl) Prace literackie lub plastyczne można nadsyłać do organizatorów konkursu do 19 marca 2021. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Szczegóły i regulamin konkursu w powyższym linku. Pamiętajcie o wypełnieniu i dołączeniu Karty zgłoszenia.

QUIZ

Test –  Wielki Powtórka z Historii

W konkursie Katyń- polskie serce pękło wzięło udział wielu uczniów naszej szkoły. Poniżej prezentujemy prace niektórych z nich.

 

Cześć! Należymy do Szkolnego Koła Poszukiwaczy Historii. Szczególnie interesują nas tereny Ziemi Opolskiej. Odkrywamy tajemnice i legendy związane z naszym regionem. Prowadzimy także stronę, na której dzielimy się naszą wspólną pracą.

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby dołączyć do naszego zespołu, zapraszamy do współpracy poprzez kontakt z prof. Grażyną Raczyńską nauczycielem historii i opiekunem naszego koła.

 

Od tego roku szkolnego bierzemy udział w innowacji pt:” Historia i legenda zamknięte w zamkach, pałacach i dworach Ziemi Opolskiej”. Celem innowacji jest poznanie i przybliżenie innym historii i legend związanych z zamkami, dworami i pałacami Opolszczyzny. Mamy w planach ciekawe wycieczki, z których powstaną artykuły, zdjęcia, relacje.

Wszystkich uczniów zachęcamy do odwiedzania naszej strony, a chętnych do poszukiwania historii naszego regionu do współpracy.

Szkolne Koło Poszukiwaczy Historii

Jako poszukiwacze historii chcemy poznawać nasze okolice,  dlatego też owatorstwo innowacji: uczniowie podczas wycieczek poznają historię, legendy związane z zabytkami architektonicznymi Opolszczyzny.  Podczas wycieczek wykonują zdjęcia, filmy zbierają ciekawe informacje na temat poznanych zabytków. Po powrocie wykonują prezentacje, filmiki z wykorzystaniem zebranych materiałów i zdjęć. Swoją wiedza dzielą się na stronie szkoły i na stronie Szkolnego Koła Poszukiwaczy Historii. Materiały z wycieczki zamieszczają także w gablocie informacyjnej Szkolnego Koła Poszukiwaczy Historii

 

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast