Monter izolacji przemysłowych

Monter izolacji przemysłowych wykonuje, konserwuje, remontuje i naprawia izolacje obiektów i urządzeń przemysłowych, takich jak: rurociągi, zbiorniki, wymienniki ciepła, kotły, turbiny i piece przemysłowe, komory i urządzenia chłodnicze, wentylatory i elektrofiltry oraz izolacje instalacji sanitarnych w budynkach, itp. posługując się specjalistycznymi narzędziami i sprzętem oraz dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami i instrukcjami.

Praca montera izolacji budowlanych odbywa się najczęściej bezpośrednio na budowie w zmiennych warunkach atmosferycznych, na dużych wysokościach oraz niewykończonych obiektach budowlanych pod zadaszeniem.

Do najczęstszych zadań montera izolacji przemysłowych należy:

  • wykonywanie izolacji termicznych ciepłochronnych zbiorników, kotłów, elektrofiltrów w elektrowniach i ciepłowniach, urządzeń technologicznych, rurociągów, zaworów i kołnierzy w różnego typu zakładach przemysłowych
  • wykonywanie izolacji zimnochronnych rurociągów, zbiorników i urządzeń do przechowywania i transportu gazów, w szczególności w rafineriach, zakładach chemicznych, na platformach wiertniczych i w przemyśle spożywczym
  • wykonywanie izolacji akustycznych i przeciw drganiowych wentylatorów przemysłowych, turbin i innych urządzeń przemysłowych, stanowiących źródło hałasu
  • wykonywanie izolacji ogniochronnych zabezpieczających różne obiekty i instalacje przemysłowe przed ogniem, w szczególności na platformach wiertniczych i w rafineriach
  • wykonywanie izolacji instalacji technicznego wyposażenia budynków: izolacji termicznych i przeciwroszeniowych instalacji c.o. i ciepłej wody, izolacji akustycznych i ogniochronnych instalacji wentylacji, izolacji zimnochronnej i przeciwroszeniowej instalacji klimatyzacji,
  • wykonywanie robót towarzyszących, takich jak: wykonywanie i montaż płaszcza ochronnego dla izolacji, wykonywanie i montaż konstrukcji wsporczej dla izolacji i płaszcza ochronnego.

http://www.multiserwis.com.pl/praca/dla_uczniow_1.php

 

Informacje o zawodach:

http://www.multiserwis.com.pl/praca/dla_uczniow_1.php

Zawód objęty patronatem firmy MULTISERWIS.