Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

technikum, branżowa szkoła I stopnia, branżowa szkoła II stopnia

Rekrutacja 2023/2024

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 – KLIKNIJ

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1IM.POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH

Technikum (na podbudowie szkoły podstawowej, 5 lat):

 1. Technik budownictwa;
 2. Technik robót wykończeniowych w budownictwie;
 3. Technik ekonomista;
 4. Technik rachunkowości;
 5. Technik logistyk;
 6. Technik żywienia i usług gastronomicznych;
 7. Technik technologii żywności (kwalifikacja cukiernicza);
 8. Technik usług fryzjerskich.

Branżowa szkoła II stopnia (na podbudowie branżowej szkoły I stopnia, 2 lata):

 1. Technik żywienia i usług gastronomicznych;
 2. Technik handlowiec;
 3. Technik usług fryzjerskich.

Branżowa szkoła I stopnia (na podbudowie szkoły podstawowej, 3 lata):

 1. Kucharz;
 2. Fryzjer;
 3. Magazynier-logistyk;
 4. Kelner;
 5. Cukiernik;
 6. Sprzedawca;
 7. Mechanik pojazdów samochodowych;
 8. Murarz-tynkarz;
 9. Mechanik motocyklowy;
 10. Monter zabudowy i robót wykończeniowych;
 11. Dekarz;
 12. Cieśla;
 13. Piekarz;
 14. Stolarz;
 15. Krawiec;
 16. Elektryk;
 17. Elektromechanik;
 18. Elektronik;
 19. Fotograf;
 20. Ślusarz;
 21. Lakiernik samochodowy;
 22. Blacharz samochodowy;
 23. Monter izolacji przemysłowych;
 24. Wszystkie pozostałe zawody objęte klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego.

*Do pierwszej klasy branżowej szkoły I stopnia przyjmowani są młodociani pracownicy, którzy w okresie przyjęć do szkół podpiszą umowę o pracę z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego. W okresie rekrutacji wymagane jest pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia młodocianego pracownika (deklaracja zgody).

Zawody – miejsca praktyk na rok szkolny 2023/2024

 

Zapraszamy na nasz kanał youtube: @budowlankazs1