Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

technikum, branżowa szkoła I stopnia, branżowa szkoła II stopnia

Rekrutacja 2024/2025

Zdjęcie do e-legitymacji

Zdjęcie o wymiarze 3,5 x 4,5 cm sama twarz od czubka głowy do podbródka ma mieć ok. 3 cm. Zdjęcie w postaci elektronicznej powinno mieć rozmiary co najmniej 250 x 350 pikseli. Zalecane jest aby zdjęcie posiadało wymiary 3,5 x 4,5 cm (typowe zdjęcie dowodowe) zeskanowane w rozdzielczości 300 dpi.

Regulamin_rekrutacji_na rok szkolny 2024_2025 – KLIKNIJ

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1IM.POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH

Technikum (na podbudowie szkoły podstawowej, 5 lat):

  1. Technik budownictwa;
  2. Technik ekonomista;
  3. Technik logistyk;
  4. Technik żywienia i usług gastronomicznych;

Branżowa szkoła II stopnia (na podbudowie branżowej szkoły I stopnia, 2 lata):

  1. Technik żywienia i usług gastronomicznych;
  2. Technik handlowiec;
  3. Technik usług fryzjerskich.

Branżowa szkoła I stopnia (na podbudowie szkoły podstawowej, 3 lata):

  1. Klasa wielozawodowa – wszystkie pozostałe zawody objęte klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego.

*Do pierwszej klasy branżowej szkoły I stopnia przyjmowani są młodociani pracownicy, którzy w okresie przyjęć do szkół podpiszą umowę o pracę z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego. W okresie rekrutacji wymagane jest pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia młodocianego pracownika (deklaracja zgody).

Zawody – miejsca praktyk na rok szkolny 2024/2025

 

Zapraszamy na nasz kanał youtube: @budowlankazs1