Kucharz

Kucharz jest specjalistą od przygotowywania potraw, deserów, ciast i napojów. W środowisku lokalnym i w krajach europejskich występuje duże zapotrzebowanie na pracowników z branży hotelarsko-gastronomicznej. Kucharz potrafi stosować tradycyjne i nowoczesne techniki sporządzania potraw jak sous vide, cook-chill, dekorować desery i potrawy oraz obsługiwać urządzenia stosowane w gastronomii.

Uczeń wybierając kierunek kształcenia w zawodzie kucharz, jest zatrudniony w wybranej przez siebie restauracji jako pracownik młodociany na podstawie umowy o pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie. Zakład pracy deleguje ucznia do szkoły na przygotowanie teoretyczne zawodowe. W szkole uczeń uczestniczy w zajęciach z przedmiotów ogólnych oraz zawodowych teoretycznych takich jak:

 • technologia gastronomiczna;
 • zasady żywienia;
 • podstawy gastronomii;
 • wyposażenie zakładów gastronomicznych;
 • język obcy zawodowy;
 • bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii.

W trakcie nauki przyszli kucharze mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych działaniach:

 • kursie kelnerskim;
 • kursie baristycznym;
 • kursie barmańskim;
 • stażach zagranicznych w ramach programu Erasmus+;
 • warsztatach „Czas na rybę”
 • konkursach kulinarnych i cukierniczych;

Rynek pracy:

Kucharze znajdują zatrudnienie w: restauracjach, hotelach, na promach, stołówkach, domach weselnych oraz wielu innych zakładach oferujących żywienie.

Kucharz:

Symbol zawodu: 512001

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań.

 1. Oceny jakości surowca;
 2. Przechowywania żywności;
 3. Obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy;
 4. Obsługi sprzętu gastronomicznego;
 5. Przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów;
 6. Wydawania dań.

https://mapakarier.org/paths/occupation/41/kucharka/male