Kucharz

Nauka w zawodzie kucharz trwa 3 lata.

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań.

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:

1) oceny jakości surowca;
2) przechowywania żywności;
3) obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy;
4) obsługi sprzętu gastronomicznego;
5) przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów;
6) wydawania dań.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast