Egzaminy maturalne

  1. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu – oke.wroc.pl 
  2. Centralna Komisja Egzaminacyjna – cke.gov.pl
  1. Deklaracja maturalna (zał. 1a) – POBIERZ
  2. Komunikat o harmonogramie – POBIERZ
  3. Komunikat o dostosowaniach – POBIERZ
  • 20210928_EM_2022_Inf –  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022.
  • Wytyczne_zachowania_bezpieczeństwa_zdrowotnego_MEiN_MZ_i_GIS_dla_szkół_i_placówek.
  • E8_EM_Przyb_2022 – Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku.
  • EM_Dost_2022 – Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022.