Egzaminy maturalne

  1. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu – oke.wroc.pl 
  2. Centralna Komisja Egzaminacyjna – cke.gov.pl