Technik usług fryzjerskich

Nauka w zawodzie technik usług fryzjerskich trwa 5 lat.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

 • FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich.
 • FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur.

CELE KSZTAŁCENIA:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. W zakresie kwalifikacji FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich:

 • 1) prowadzenia konsultacji z klientem lub klientką dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej;
 • 2) doradzania w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury;
 • 3) wykonywania pielęgnacji włosów i skóry głowy;
 • 4) wykonywania nietrwałego i trwałego odkształcania włosów;
 • 5) wykonywania strzyżenia włosów i formowania zarostu;
 • 6) wykonywania zmiany koloru włosów; 7) wykonywania stylizacji fryzur.

2. W zakresie kwalifikacji FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur:

 • 1) projektowania fryzur;
 • 2) dokumentowania fryzur;
 • 3) wykonywania fryzur na podstawie projektów.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast