Magazynier-logistyk

432106

Nauka w zawodzie magazynier-logistyk trwa 3 lata.

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

SPL.01. Obsługa magazynów.

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie magazynier-logistyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów:

1) przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu;
2) monitorowania poziomu i stanu zapasów;
3) obsługiwania programów magazynowych;
4) prowadzenia dokumentacji magazynowej;
5) monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie magazynier-logistyk po potwierdzeniu kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik logistyk po potwierdzeniu kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego