„Szaleniec, który chciał wywrócić całą naukę astronomii”

„Szaleniec, który chciał wywrócić całą naukę astronomii”

Senat RP ustanowił 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika, ponieważ obchodzimy rocznicę jego pięćset pięćdziesiątych urodzin i czterysta osiemdziesiątą rocznicę jego śmierci.

Szaleniec, który chciał wywrócić całą naukę astronomii” to tytuł pracy plastycznej uczennicy klasy 4 Tb – Martyny Jasłowskiej, która otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym organizowanym przez Instytut Śląski dla szkół i placówek oświatowych: „A cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne?” – MIKOŁAJ KOPERNIK.

Praca zostanie zaprezentowana na wernisażu wystawy 19 czerwca 2023 r. w Instytucie Śląskim w Opolu.

Kryteria oceny, jakim podlegała praca:

  • oryginalność i pomysłowość,
  • estetyka wykonanej pracy,
  • zgodność z tematem,
  • stopień trudności wykonania.

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia i talentu!

Celem konkursu było m.in.:

  • Rozwijanie zainteresowania kulturą, dziedzictwem, historią Polski i jej najwybitniejszymi przedstawicielami.
  • Popularyzacja historii wśród dzieci i młodzieży.