Kolejny wielki sukces budowlańców! Finał XXXVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Kolejny wielki sukces budowlańców!  Finał XXXVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

W dniach 10 – 12 kwietnia  2024 r. w Bydgoszczy odbył się  Finał Centralny XXXVI Edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – dla naszej szkoły z kolejnym,  wielkim sukcesem.

Organizatorami Finału byli: Politechnika Warszawska z organem współpracującym – Ministrem Edukacji, Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy, Miasto Bydgoszcz oraz Kujawsko Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Misją Olimpiady jest podnoszenie rangi kształcenia zawodowego w powiązaniu z zapotrzebowaniem na wysoko wykwalifikowane kadry dla budownictwa jako gałęzi gospodarki narodowej. O randze konkursu i jego powodzeniu świadczy ogromne zainteresowanie uczestników. W tym roku do etapu szkolnego przystąpiły 153 szkoły średnie. W ogólnopolskich, trójstopniowych zawodach udział wzięło blisko 3 tysiące uczniów techników budowlanych. Do zawodów finałowych zakwalifikowało się 81 uczestników zawodów okręgowych z najlepszych 42 szkół.

Wśród najlepszych uczestników Finału Centralnego znaleźli się reprezentanci Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie – Koźlu: TOMASZ LARYSZ oraz OLIWER MADEJ, którzy uzyskali tytuł LAUREATA OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH. Szkołę – Zespół Szkół nr 1 sklasyfikowano na 7 miejscu w kraju!

Serdeczne gratulacje!

Dodać należy, że obaj uczniowie tytułu laureata uzyskali również w ubiegłej XXXVI Edycji Olimpiady, której finał centralny obył się w 2023 roku w Warszawie.

W swoim dorobku szkoła posiada już kilkudziesięciu laureatów, finalistów i uczestników finałów centralnych.

Opiekun uczestników: mgr inż. Zbigniew Romik.