Warsztaty na Politechnice Opolskiej dla budowlańców

Warsztaty na Politechnice Opolskiej dla budowlańców

W dniu 23.01.2023 roku klasa 4 technikum budowlanego odwiedziła Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej. Prodziekan dr hab. inż. Andrzej Marynowicz wraz z swoimi pracownikami dr inż. Alina Kaleta-Jurowska, dr Józef Duda, mgr inż. Monika Napieraj i mgr inż. arch. Kamila Wilk powitali nas serdecznie. Uczniowie poznali historię i kierunki kształcenia na Wydziale Budownictwa i Architektury. Po krótkim wprowadzeniu klasa 4tb z opiekunami uczestniczyła z przygotowanych dla nich warsztatach. Były to zajęcia polegające na dobrze uziarnienia kruszywa do betonu metodą eksperymentalną, pomiary drgań budynków i gruntu oraz wykonanie mostu z marakonu spagetti, a następnie poddanie go próbie wytrzymałościowej. Zajęcia były zakończone krótkimi zadaniami i quizami, za rozwiązanie których uczniowie otrzymali ciekawego nagrody i dyplomy. Towarzyszyła nam miła atmosfera, a uczniowie wrócili z warsztatów zadowoleni.