Technik logistyk

Technik logistyk
Technik Logistyk- jeden z czterech kierunku w technikum, na który prowadzony jest nabór w roku szkolnym 2024/25. Logistyka to proces efektywnego planowania, realizowania i nadzorowania przepływu produktów z punktu produkcji do punktu sprzedaży lub konsumpcji.
Logistyk ma za zadanie skutecznie zarządzać przepływem surowców i materiałów oraz koordynować łańcuch dostaw tak, aby produkt został sprawnie przetransportowany od dostawcy do odbiorcy końcowego. Logistycy znajdują zatrudnienie w wielu dziedzinach gospodarki, m.in. handlu, usługach i spedycji. Jeżeli jesteś zainteresowany tym kierunkiem kształcenia zapraszamy cię do zapoznania się z poniższymi grafikami.