Logistycy w starostwie

Logistycy w starostwie

10 marca 2023 w piątek uczniowie klasy 2tl technikum logistycznego odwiedzili Powiatowe Starostwo w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie zostali powitani w sali konferencyjnej przez Starostę pana Pawła Masełko, kierownika Wydziału Komunikacji i Transportu pana Dariusza Strzelec oraz panią Weronikę Florek. Uczniowie zapoznali się z pracą starostwa, przede wszystkim z zakresem spraw załatwianych w Wydziale Komunikacji i Transportu, m.in. z warunkami uzyskania prawa jazdy, dokumentami, które są wymagane przy prowadzeniu przewozów osób i rzeczy ( zezwolenia i licencję w transporcie krajowym). Omawiane dokumenty były wyświetlane na ekranie oraz szczegółowo omówiony został sposób ich wypełniania, a także zaprezentowano nawigację strony internetowej starostwa, co w przyszłości ułatwi młodym przedsiębiorcom załatwianie potrzebnych formalności. Na zakończenie był czas na zadawanie pytań oraz ciekawe podsumowanie ogólnej sytuacji transportu w naszym regonie, przedstawione przez pracowników starostwa, będące ciekawym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej zdobywanej na lekcjach w szkole. Miłym akcentem było również obdarowanie uczniów przez Starostę upominkami z logo starostwa oraz ponowne zaproszenie do organizacji podobnych spotkań.