W roku szkolnym 2023/24 ogłaszamy nabór do Branżowej Szkoły II Stopnia

W roku szkolnym 2023/24 ogłaszamy nabór do Branżowej Szkoły II Stopnia

Oferta skierowana jest dla absolwentów, którzy ukończyli Branżową Szkołę 1 Stopnia w zawodzie: kucharz, sprzedawca lub fryzjer, i chcą uzyskać tytuł technika w swojej branży oraz wykształcenie średnie.

Nauka przedmiotów ogólnych odbywać się będzie co dwa tygodnie (piątek, sobota), przedmiotów zawodowych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w ZS nr 1.

Kształcenie w branżowej szkole II stopnia trwa dwa lata.

Do branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia, którzy:

– posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;
– posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
– posiadają odpowiednie zaświadczenie lekarskie

Branżowa Szkoła II stopnia