Betlejemskie Światełko Pokoju

Betlejemskie Światełko Pokoju

21 grudnia 2020 roku do rąk pani dyrektor Urszuli Więcek za pośrednictwem podharcmistrza Chorągwi Opolskiej ZHP Tadeusza Witczaka, absolwenta Zespołu Szkół nr 1, dotarło Betlejemskie Światełko Pokoju. Symbol pokoju, miłości i nadziei przejęły również w imieniu społeczności uczniowskiej: Wiktoria Groetschel i Katarzyna Dzialuk.

Coroczna akcja przekazywania przed świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem, obchodzona jest zawsze w Budowlance uroczyście. Świadkami tego wzruszającego momentu były także opiekunki Samorządu Uczniowskiego: p. Katarzyna Stelmach – Basa i p. Aneta Nawizowska oraz pani pedagog Krystyna Tyka i kierownik kształcenia praktycznego p. Ewelina Kowaś.