Branżowa Szkoła I stopnia nr 1

Nauczanie zawody (kwalifikacja):

 • Kucharz /512001/
  • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
 • Fryzjer /514101/
  • FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
 • Sprzedawca /522301/
  • HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
 • Mechanik pojazdów samochodowych /723103/
  • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Klasy wielozawodowe:

Nauczanie w klasach wielozawodowych odbywa się w dowolnych zawodach  – zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego i  trwa 3 lata. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest skierowanie młodocianego pracownika przez pracodawcę do szkoły w celu odbycia obowiązkowego przygotowania teoretycznego.

Uczeń w szkole uczęszcza tylko na zajęcia ogólne, natomiast zajęcia z przedmiotów zawodowych teoretycznych odbywają się na miesięcznych kursach zawodowych w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego. W każdym roku kształcenia odbywa się jeden kurs. Kosztami wyżywienia i zakwaterowania uczniów na kursie obciążani są ich opiekunowie prawni.

Przykładowe zawody w klasach wielozawodowych:

lp Nazwa zawodu  Symbol cyfrowy zawodu 
1.  Magazynier-logistyk 432106
2.  Jeździec 516408 
3.  Mechanik pojazdów samochodowych 723103
4.  Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
5.  Mechanik motocyklowy 723107
6.  Blacharz samochodowy 721306
7.  Lakiernik samochodowy 713203
8.  Elektryk  741103
9.  Elektromechanik 741201
10.  Elektronik  742117
11.  Cukiernik  751201
12.  Fryzjer  514101
13.  Fotograf  343101
14.  Kucharz  512001
15.  Monter izolacji przemysłowych (patronat firmy Multiserwis)  712403
16.  Monter sieci i instalacji sanitarnych  712618
17.  Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie    712905
18.  Murarz-tynkarz   711204
19.  Piekarz   751204
20.  Sprzedawca   522301
21.  Stolarz   752205
22.  Ślusarz   722204
23.  Wędliniarz   751107
24.  Dekarz 712101
25.  Cieśla 711501
26.  Krawiec 753105