Ekonomiści na spotkaniu z przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej

Ekonomiści na spotkaniu z przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej

Nawet w czasie wakacji musimy przestrzegać prawa!

Wakacje kojarzą się każdemu uczniowi z czasem beztroski, odpoczynku, z brakiem obowiązków, a także (niestety) z bezkarnością.  Dlatego szczególnie w tym okresie trzeba zwracać uwagę na czyhające na nas niebezpieczeństwa i pokusy. Warto pamiętać,
że za  nieodpowiedzialne zachowanie mogą spotkać każdego nieprzyjemne konsekwencje,
a nawet zatrzymanie przez funkcjonariuszy policji.

W ramach innowacji pedagogicznej „Poznaj fascynujący świat prawa”  08.06.2022 r.  młodzież  klas technikum ekonomicznego oraz technikum rachunkowości spotkała się z pracownikami Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu, którzy przygotowali prezentację
p.t.:” Uprawnienia Policji przy legitymowaniu i zatrzymaniu”. Prelegenci zwrócili uwagę na procedury związane z zatrzymaniem i legitymowaniem osób pełnoletnich i niepełnoletnich, omówili m. in. dopuszczalne środki przymusu bezpośredniego. Temat prezentacji spotkał się
z dużym zainteresowaniem uczniów, którzy zadawali wiele pytań dotyczących uprawnień policjantów, a także możliwych skutków niedostosowania się do poleceń funkcjonariuszy.

Następnie Przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej zapoznali  młodzież z pracą  KAS, która  stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej. Ponadto instytucja ta zapewnia obsługę i wsparcie podatnika i płatnika
w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych.

Czekamy na kolejne spotkania na temat zagadnień prawnych.

Życzymy wszystkim bezpiecznych wakacji.