Ekonomiści w ogólnopolskim programie Dzień Przedsiębiorczości

Ekonomiści w ogólnopolskim programie Dzień Przedsiębiorczości

20 marca 2024 r. uczniowie klasy 1 Te, 2 Te, 3 Te uczestniczyli w ogólnopolskim programie Dzień Przedsiębiorczości. Program realizowany jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości we współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi w całej Polsce. Programy Fundacji przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy, uczą przedsiębiorczości
i poruszania się w świecie finansów, oferują wiele możliwości praktycznego sprawdzenia wiedzy.
Program Dzień Przedsiębiorczości polegał na odbyciu jednodniowej wizyty w wybranym przedsiębiorstwie lub instytucji, aby zapoznać się z jej organizacją i zarządzaniem. Tego typu kilkugodzinne praktyki w urzędach i firmach  sprzyjają podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Uczniowie odwiedzili Starostwo Powiatowe – Wydział Oświaty, Urząd Miasta, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy oraz Powiatowy Urząd Pracy. W czasie kilkugodzinnych praktyk uczniowskich  młodzież poznała strukturę organizacyjną każdej z instytucji, miała też możliwość zapoznania się z działaniami poszczególnych wydziałów. Najważniejsze jednak okazały się rozmowy z pracownikami, którzy przedstawili m.in. wymagania na poszczególne stanowiska, wyjaśniali, na czym polegają ich zadania. Uczniowie zostali zapoznani z ciekawymi aplikacjami wykorzystywanymi przez odwiedzane urzędy np. z Platformą Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, sami mogli założyć konto na tej platformie, a także poznali procedury związane z obsługą petentów w różnych instytucjach.

Dziękujemy kierownictwu i wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektoratu w Kędzierzynie-Koźlu, Urzędu Miasta Kędzierzyna-Koźla oraz Powiatowego Urzędu Pracy za włączenie się w realizację projektu Dzień Przedsiębiorczości oraz za życzliwość i pomoc okazaną naszym uczniom podczas wizyt w w/w placówkach. Dzień Przedsiębiorczości był dla pracowników odwiedzanych Urzędów okazją do podzielenia się swoim doświadczeniem, a także jedną z form edukacji, popularyzacji i promocji dotyczącej funkcjonowania i roli instytucji publicznych w życiu społeczeństwa.