Konferencja „Przyszłość zawodowa uczniów na rynku województwa opolskiego – innowacyjny nauczyciel szkolnictwa ustawicznego”

Konferencja „Przyszłość zawodowa uczniów na rynku województwa opolskiego – innowacyjny nauczyciel szkolnictwa ustawicznego”

Konferencja Przyszłość zawodowa uczniów na rynku województwa opolskiego – innowacyjny nauczyciel szkolnictwa ustawicznego. 04.04.2023 Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji zorganizował w Opolu konferencję podsumowująca projekt Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla rynku pracy 2 gdzie na uroczystej gali wręczano podziękowania za udział w projekcie. Były to podziękowania dla aktywnych koordynatorów z ramienia szkół, zaangażowanych pracodawców i opiekunów stażu. Projekt Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla rynku pracy 2 daje uczniom wyjątkową możliwość rozwijania swoich umiejętności zawodowych, kompetencji społecznych, językowych, obywatelskich. Rozwija przedsiębiorczość, kreatywność, kompetencje cyfrowe. Dzięki stażom, kursom kwalifikacyjnym, obozom szkoleniowym te wszystkie umiejętności rozwijali również uczniowie Zespołu szkół nr 1.

Wyróżnieni zostali nasi pracodawcy firma Solidaris oraz Cewe i opiekunowie stażu. Dziękujemy za współpracę.