Kurs obsługa wózka widłowego

Kurs obsługa wózka widłowego

Cała klasa 4tl bierze udział w szkoleniu 24.04.2023-13.05.2023 ” Obsługa wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługująca podnoszoną wraz z ładunkiem”. To szkolenie było możliwe dzięki projektowi Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla rynku pracy 2 i uczniowie z Technikum Logistycznego nabywają nowe umiejętności .