Lekcja ekonomii z „Królową Nauk” w tle

Uczniowie klas drugiej i trzeciej technikum ekonomicznego Zespołu Szkół nr 1 brali udział w nietuzinkowej lekcji ekonomii z wykorzystaniem elementów matematyki. Podczas zajęć uczniowie rozwijali swoje umiejętności w obliczaniu odsetek bankowych i stosowaniu obliczeń procentowych.

Dorosły człowiek na każdym kroku staje przed koniecznością podejmowania pewnych decyzji ekonomicznych: co kupić, jak zaoszczędzić pieniądze, czy zaryzykować i wziąć pożyczkę, która pozwoli na zakup danej rzeczy, ale którą trzeba będzie spłacić w raz z odsetkami w ustalonym terminie czy może założyć lokatę terminową, z gwarancją niewielkiego lecz pewnego zysku? Jak gospodarować posiadanymi środkami pieniężnymi i czerpać z tego tytułu możliwie największe korzyści finansowe?

Robienie codziennych zakupów to okazja do dokonywania najlepszych wyborów ekonomicznych. Gospodarowanie otrzymanym kieszonkowym lub pieniędzmi otrzymanymi od rodziny to szansa na opanowanie sztuki rozsądnego oszczędzania i na wyrobienie pewnych nawyków, które przydadzą się w dorosłym życiu.

Lekcja ekonomii odbyła się stacjonarnie z wykorzystaniem przygotowanego przez nauczycieli matematyki scenariusza, urządzeń multimedialnych oraz kart pracy.  Podczas zajęć zastosowane zostały metody aktywizujące uczniów do pracy zespołowej; problemowa, debata „za i przeciw” oraz burza mózgów. Uczniowie wspólnie uczestniczyli w zajęciach, jednak indywidualnie podejmowali decyzje. Każdy uczeń wnosił swoje rozwiązanie, wynik, pewną myśl która była wykorzystywana w kolejnych etapach rozwoju zadania.