Pobór krwi

Pobór krwi

Polski Czerwony Krzyż i Szkolne Koło Honorowych Dawców Krwi, które działa przy Zespole Szkół nr 1 zaprasza na pobór krwi.

W piątek 27 października 2023 od godziny 9.00 w autokarze przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na ul. Skarbowej 2, będzie można podarować to, co każdy z nas ma najcenniejsze – krew.

Zapraszamy.
Pomóżmy potrzebującym.