Porozumienie o współpracy z firmą PPHU GODYLA s.j. podpisane

Porozumienie o współpracy z firmą PPHU GODYLA s.j. podpisane

Miło nam poinformować, że w dniu 01.03.2023 r. uroczyście zostało podpisane porozumienie o współpracy z firmą PPHU GODYLA SPÓŁKA JAWNA.  Spółka objęła patronatem nowo powstający kierunek w naszej szkole – technik technologii żywności o specjalności cukierniczej.

Porozumienie podpisali:

  • w imieniu spółki – Prezes Beniamin Godyla – Senator Rzeczypospolitej Polskiej;
  • w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego – Starosta Paweł Masełko oraz Wicestarosta Józef Gisman;
  • w imieniu szkoły – Dyrektor Ewelina Kowaś.

Strony zadeklarowały współpracę w zakresie (m. in):  wspólnego przygotowania propozycji programów nauczania w zawodach: technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych, organizacji egzaminu zawodowego, doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego, w tym organizowaniu szkoleń branżowych, umożliwienia wybranym uczniom Szkoły udziału w praktykach szkolnych i stażach organizowanych przez spółkę , kształcenia zawodowego młodzieży z uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy, organizowania dla uczniów Szkoły zajęć tematycznych z udziałem pracowników spółki, wykształcenia wykwalifikowanej kadry zgodnie z zapotrzebowaniem spółki.

Życzymy udanej współpracy.