Porozumienie o współpracy z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego

Porozumienie o współpracy z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego

Dnia 4 kwietnia 2024 roku miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy między naszą szkołą a  Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetetu Opolskiego. Z ramienia szkoły porozumienie podisała Pani Dyrektor Ewelina Kowaś, a ze stronu Uniwersytetu Dziekan, dr Bartosz Chorkowy. Porozumienie to otwiera drogę do wspólnych projektów edukacyjnych, wymiany wiedzy oraz organizacji wydarzeń naukowych. Oczekuje się, że ta synergia pomoże w lepszym przygotowaniu naszych uczniów do wyzwań biznesowych, wzmocni ich pozycję na rynku pracy oraz umocni relacje między obiema instytucjami.